Neautorizováno !


 

(16.00 hodin)

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážený pane předsedo, vážený pane poslanče, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že pan poslanec Bílý měl velmi dlouhý přednes a vlastně otázku stihl formulovat až po skončení vymezené doby, tak si myslím, že pod tím časovým tlakem ji nestihl položit příliš srozumitelně. Já si ji dovolím parafrázovat. Pan poslanec Bílý se dotazuje, zda státní zastupitelství postupovalo v souladu s právními předpisy, pokud vyňalo určitou část odposlechů z režimu zákona o utajovaných skutečnostech, respektive toto učinila policie a státní zastupitelství tento akt akceptovalo, protože to odtajnění provádí policie, nicméně v rámci svých kompetencí státní zastupitelství v trestním řízení jistě dohlíží na činnost policie, tak zda státní zastupitelství v této věci konalo - mělo konat, nebo nekonalo.

Odtajnění odposlechů probíhá v okamžiku, kdy jsou odposlechy ukončeny, a to z toho důvodu, aby mohlo dojít k seznámení se spisovým materiálem, protože samozřejmě nejenom obžaloba, tedy státní zastupitelství, ale i ta druhá strana, to znamená obviněný, posléze obžalovaný a jeho obhájce musí mít právo se seznámit s těmito skutečnostmi, a v tom okamžiku se tyto otázky odtajňují.

Já musím říci, že mě také znepokojuje únik odposlechů do médií, a to velmi vážně. Já jsem si zadal určitou právní analýzu, která by tuto problematiku řešila. Mám několik návrhů, které je možné provést relativně rychle exekutivní cestou. Jedním návrhem je určitá legislativní změna. Musím říci, že do budoucna se vážně zabýváme úvahou, aby odposlechy po celou dobu byly v určitém stupni utajení, možná v tom minimálním stupni, ale prostě tak, aby ten, kdo se s nimi seznámí, musel být podroben alespoň poučení o tom, že je seznamován s utajovanou skutečností. Je to tedy jeden směr úvahy - tím legislativním směrem.

Musím říci, že úniky mě velmi trápí, protože to svádí jeden na druhého. Ten problém je obecný, není to jen problém úniku v tomto konkrétním případě. Takže pokud jste se tázal na odtajnění, tak to bylo v okamžiku, kdy odposlechy byly ukončeny a kdy je potřeba, aby se v další fázi řízení s nimi seznámili i obvinění - nebo obviněný, a obhájci - nebo obhájce. A co se týká výhledu do budoucna, tak jsem zde naznačil určitou možnost řešení. A buďte, pane poslanče, ujištěn, že se touto věcí intenzivně zabývám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím pana poslance, aby ještě využil minuty.

 

Poslanec Jiří Bílý: Děkuji. Pane ministře, já jsem se ptal pana ministra vnitra Bublana a on mi řekl, že to odtajnilo státní zastupitelství. Bohužel, vy jste mi neodpověděl na ten citovaný odstavec 4, kdy byla odtajněna věc, která neměla být podle mého názoru součástí toho odtajnění. Protože byl odposlech na braní a dávání úplatku, ale nebyl dán odposlech na ovlivňování rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. Tato odpověď mi chybí. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím ještě jednou pana ministra, jestli by reagoval na tento doplněk.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Já jsem tady hovořil o tom, že jistě státní zastupitelství koná dohled nad činností policie, a co se týká odtajnění, tak říkám, v kterém okamžiku byl materiál vyňat z režimu zákona o utajovaných skutečnostech. Tím samozřejmě nedávám jakýkoli souhlas neboli cokoli pozitivního k tomu, že materiál se dostal na veřejnost. Ještě je třeba rozlišovat mezi tím, zda něco je vyňato ze zákona o utajovaných skutečnostech, anebo materiál, který sloužil ke zveřejnění. Takže jsem zde sdělil, že došlo k vynětí tohoto materiálu z režimu zákona o utajovaných skutečnostech proto, že odposlech byl ukončen, a k tomu došlo z toho důvodu, že nejenom obžaloba, policie, orgány činné v trestním řízení, ale také obžalovaný, obviněný a obhájci mají právo se s těmito informacemi seznámit. To je vše.

O legislativním výhledu do budoucna jsem zde hovořil. Pokud přijmeme tuto legislativní úpravu, tak ty odposlechy budou alespoň v tom minimálním stupni utajení, to znamená, že obhájci se budou moci s tím seznamovat i nadále, ale pouze po poučení, že jsou seznamováni s utajovanou skutečností. Z toho důvodu ty osoby, které budou seznámeny a poučeny, se vystavují logicky trestnímu postihu, pokud by vynesly takovýto materiál třetím osobám, které nejsou oprávněny podle zákona se s tím seznamovat. To je vše. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Končím interpelaci. Nyní prosím pana poslance Pavla Hrnčíře. Bohužel tady nemáme pana ministra Martínka, který má zodpovědět tuto interpelaci. Takže můžeme interpelaci pouze vyslechnout.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane předsedo, já jsem si tuto interpelaci připravil, protože jsem nezaznamenal omluvu pana ministra z dnešního jednání Poslanecké sněmovny mezi omluvami, které přednesl předsedající této schůze dnes ráno; přednesu tedy tuto interpelaci s očekáváním její písemné odpovědi.

Vážený pane ministře, když jsem vás v prosinci minulého roku interpeloval ve věci nedostatečné přípravy na čerpání financí ze zdrojů Evropské unie, ani jsem netušil, jak rychle vyvstane pravda na povrch. Já jsem varoval před tím, že zdroje na léta 2004 až 2006 nevyčerpáme. Vy jste naopak informoval všechny přítomné o tom, jaká opatření jste přijali, aby se tak nestalo.

Dne 7. 3. jsme byli informováni o tom, že ve schopnosti čerpat peníze z Evropské unie jsme na nelichotivém 24., tedy předposledním místě, protože z celkové částky máme vyčerpáno pouze 18 %, což je žalostně málo. Například z fondu pomoci chudým regionům dokonce máme vyčerpána pouhá 4 %. Zásadní příčinou je špatně zvolený model a přehnaná byrokracie z české strany, která jde nad rámec podmínek Evropské unie, což jste mimochodem přiznal již ve svém rozhovoru pro deník Právo dne 30. ledna.

Vážený pane ministře, nebudu se vás ptát, jaká učiníte opatření. Na to jsem se vás ptal loni - s nulovým výsledkem. Situace je špatná a skluz nelze podle mého názoru dohnat. Čísla hovoří jasně. V příštích deseti měsících, z toho tři měsíce pod vládou ČSSD, mají být schváleny projekty ve dvojnásobné výši, než jste schválili za dosavadních 26 měsíců. Skutečné čerpání je ještě horší, neboť podle mých informací jsou vyčerpány zatím pouhé dvě miliardy, což je zlomeček schválené částky. Obávám se, že po volbách v červnu nová vláda nestihne napravit chyby, které byly způsobeny vládou vedenou ČSSD tím, že tuto agendu dlouhodobě podcenila.

Vážený pane ministře, jaké vyvodíte důsledky z nezvládnutí tohoto jediného hlavního úkolu, který MMR mělo, byť jste posledním z tria ministrů Němec, Paroubek a Martínek?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To je přednesená interpelace. Předpokládám, že pan ministr Martínek ji do 30 dnů vyřídí.

Nyní prosím pana poslance Beneše, který je bohužel ve stejné situaci.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, já nevím, jestli já jsem ve stejné situaci jako můj předřečník. Já jsem ve stejné situaci jako paní místopředsedkyně Němcová. Ta se totiž již mnohokráte pokouší interpelovat pana ministra kultury, a dovolte, abych teď parafrázoval jeho metodu na to, jak se stát nejpopulárnějším politikem. Za prvé - projdete celým politickým spektrem, tak jak v danou chvíli je zrovna populací co nejvíce očekáváno. Za druhé - budete se co nejméně ukazovat na politickém nebi, protože to by vám mohlo uškodit. A o tom svědčí to, že on na interpelace vůbec nechodí. Jestli je to proto, že se bojí, nebo je to proto, že má něco důležitějšího, o tom dovolte, aby byla má otázka.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP