Sněmovní tisk 1249
Opční protokol k Úmluvě proti mučení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 31. 1. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr zahraničních věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1249/0 dne 3. 2. 2006.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 8. 2. 2006 (usnesení č. 553). Určil zpravodaje: Jan Kavan a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 3. 2006 na 54. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 2254).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 3. 4. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1249/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • L

  Projednávání proběhlo 18. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Lhůta pro projednání výbory byla zkrácena o 21 dní (usnesení č. 2368).

 • 2

  2. Čtení proběhlo 19. 4. 2006 na 55. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2382).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 3. 5. 2006.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 22. 8. 2006 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 38 pod číslem 78/2006 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, kruté a ponižující zacházení, lidská práva, mučení, vězeňské právoISP (příhlásit)