Neautorizováno !


 

(16.10 hodin)
(pokračuje M. Beneš)

Pan ministr, jak známo, svého stranického kolegu pana Tomáše Hájka jmenoval ředitelem Národního památkového ústavu. Pan ředitel vypsal výběrová řízení po celé republice, rozjela se velká akce, velká bouře. V jižních Čechách shodou okolností vyhrál takový mladý člověk, jmenuje se Pek. Musím se přiznat, že jej dlouho znám dřív, jinak bych to neřekl, abych mu neublížil, ale teď už mu nemohu ublížit, tak to řeknu, jak jsem se s ním potkal. Potkal jsem se s ním jako s člověkem, který si koupil tvrz Cuknštejn a ze svých soukromých finančních prostředků ji začal opravovat. Dostával se do konfliktu s památkáři, a budete se divit, stal se z něj docela zajímavý typ památkáře - památkáře vlastníka, památkáře se selským rozumem. Přesvědčil celou výběrovou komisi, přesvědčil pana ředitele Tomáše Hájka. Ten ho 30. ledna tohoto roku odvolal. (?)

Vážené dámy, vážení pánové, tento zdánlivě hezký příběh má velmi krátké trvání. 14. února mu volal pan ředitel, že jej odvolává.(?) Čili ještě ani nedostal pracovní smlouvu - a na to je moje otázka a na to prosím písemnou odpověď pana ministra.

Pane ministře, jak to že úřad postupuje v rozporu se všemi pracovněprávními předpisy, tedy se zákoníkem práce? Jak to že dosud neexistuje smlouva?

Jinak se těším na všechny ty spory, které pan ministr vyvolal, respektive jím jmenovaný sociálně demokratický ředitel památkového ústavu.

Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní požádám pana poslance Františka Beneše, který bude interpelovat Františka Bublana. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane ministře, není to tak dávno, co jsme ve Sněmovně, bylo to přesně na 46. schůzi 18. srpna loňského roku, podle § 90 a následně pak i v Senátu dali při projednávání zákona o občanských průkazech jasně a jednoznačně najevo vůli celého Parlamentu: Občanské průkazy lidí narozených před rokem 1936 se vyměňovat nebudou. Ale ouvej! Přestože to všichni takto chápali, ve výkladu některých úřadů - mohu uvést například městské části Prahy - se objevilo, že je tomu jinak. Že všechny občanské průkazy musí být vyměněny do konce roku 2008.

Nechci posuzovat, vážený pane ministře, slovíčka v navržené úpravě textu. Možná si vzpomenete, že osobně jsem navrhoval mnohem širší řešení, ale chci vás požádat, abyste zajistil takový výklad novely zákona, který měli poslanci i senátoři na mysli. A opakuji: Občanské průkazy u lidí starších 70 let se měnit nebudou.

Pokud k tomu nepostačí pokyn vašeho ministerstva a bude potřeba nějakou legislativní úpravu, prosím, abyste ji jako vládní návrh bez otálení předložili. Mám za to, že by Sněmovna vůbec nic nenamítala pro její zkrácené projednání. Za naše starší spoluobčany vám, vážený pane ministře, předem děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane ministře, abyste se ujal odpovědi.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane poslanče, já se přiznám, že když jsem se seznamoval s tématem vaší interpelace, tak jsem byl asi překvapen tak jako možná někteří lidé, kteří šli na příslušný obecní úřad a bylo jim sděleno skutečně to, že platnost jejich občanských průkazů končí 31. prosincem 2008.

Jako poučený právní laik musím uznat, že skutečně ta novela, která byla v říjnu loňského roku udělána, ale bylo to poslaneckou iniciativou, nebyl to vládní text, tak je tak nejasná a spíše nahrává tomu, že ten výklad je tento. Já si dovolím přečíst § 24 odst. 2: Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů vydané do 31. prosince 2003 pozbývají platnosti nejpozději do 31. prosince 2008. Tady je tečka. Teďka další věta: Vláda stanoví nařízením lhůty, v nichž jsou občané povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, a to podle doby vydání občanských průkazů. Platnost občanských průkazů podle věty první končí vždy nejpozději dnem, který je stanovený jako konečný den lhůty pro provedení jejich výměny, s výjimkou občanských průkazů vydaných občanům narozeným před 1. lednem 1936, pokud není v těchto občanských průkazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem.

Takže skutečně z toho vyplývá, že ten dodatek, který zde ve Sněmovně byl vsunut do tohoto odstavce 2, se nevztahuje k té první větě, to znamená, o tom pozbytí platnosti, ale vztahuje se k té větě druhé, která hovoří o tom harmonogramu, kdy mají jednotlivé občanské průkazy pozbývají platnosti. Takže bohužel i můj legislativní odbor na Ministerstvu vnitra se přiklání k tomuto výkladu, že skutečně platnost všech občanských průkazů, i těch, kterým jsme to chtěli prodloužit vlastně donekonečna, tak končí 31. prosincem 2008.

Pokud samozřejmě někdo přinese nějaký jiný výklad - ale já se obávám, že tomu tak nebude, tak nám nezbývá nic jiného než nějakou novelou zákon změnit. Připomínám, že máme času dost. Skutečně platí to těm občanům od roku 1936 do 31. prosince 2008.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Prosím ještě pana poslance Beneše.

 

Poslanec František Beneš: Vážený pane ministře, děkuji za toto vysvětlení. Uvědomuji si ty slabiny textu, který skutečně vznikl ve Sněmovně. Já bych jenom chtěl požádat, kdybyste informovali úřadovny na jednotlivých úřadech, obcích, které to mají na starosti, aby netlačily na výměny těchto občanských průkazů, protože Sněmovna zcela jistě upraví nebo podpoří vámi navrženou úpravu, tak aby platilo to, co jsme všichni chtěli, aby ti staří lidé si občanské průkazy měnit nemuseli. Já nechci věřit tomu, že cílem některých úřadníků je sehnat práci pro ty firmy, které občanské průkazy vydávají a stát jim za to platí pěkné peníze.

Děkuji vám předem.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Taky děkuji. Vše. Takže můžeme ukončit. Končíme tedy nejenom tuto interpelaci, ale vůbec celý blok interpelací, protože jsme se dopracovali až časového ukončení.

Můžeme pokračovat v programu naší schůze a já bych pravděpodobně požádal paní místopředsedkyni Němcovou, aby se ujala dalšího řízení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Paní kolegyně a páni kolegové, zahajuji tedy další blok našeho dnešního odpoledního jednání. Podle schváleného programu schůze po ústních interpelacích dnes následuje blok smluv v prvém čtení. Jsou to body 98, 99, 100, 101, 102, 103 a tak dále, nebudu je všechny jmenovat.

 

Prvním bodem tedy, který nás nyní čeká a který zahajuji, je bod číslo 98. Jedná se o

 

98.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou
a Čínskou lidovou republikou o podpoře a ochraně investic,
podepsaná dne 8. prosince 2005 v Praze
/sněmovní tisk 1247/ - prvé čtení

 

Úvodní slovo patří místopředsedovi vlády a ministru financí Bohuslavu Sobotkovi. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovoluji si Poslanecké sněmovně předložit ke schválení návrh Dohody mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 8. prosince 2005 v Praze.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP