Neautorizováno !


 

(14.40 hodin)
(pokračuje Tluchoř)

Pane premiére, pane předsedo vlády, Davida Ratha vám, ač byste si to možná přál, už nikdo neodpáře. Jsem přesvědčen, že byste se rád téhle koule na noze zbavil, ale ono už to nepůjde. David Rath totiž na politický hřbitov vezme vás s sebou.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slovo má předseda vlády. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Vážený pane poslanče, nebudu odpovídat stejným metrem, protože to nemá smysl v takovéto debatě, kdo půjde kam na politický hřbitov. To prostě nechejme na voličích. Já si myslím, že situace zdaleka není tak černá, jak vy ji vidíte. Domnívám se, že prostě ty věci dokážeme stabilizovat a máme představu, jak to udělat. Na rozdíl od vás, protože vy jste jenom věci rozbíjeli.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže končíme tuto první interpelaci. Máme tu další, to je interpelace pana poslance Jiřího Bílého, který chce interpelovat premiéra ve věci privatizace Aero Vodochody. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane předsedo, děkuji za slovo.

Vážený pane premiére, probíhající privatizace akciové společnosti Aero Vodochody, a.s., je provázána jistou paralelou s privatizací Unipetrolu. Vláda se snaží zmenšit počet uchazečů na shortlistu tak, aby byla eliminována konkurence a mohl se znovu opakovat úspěšný model Unipetrol. Pro pořádek uvádím, že dle mých informací z původního počtu třinácti přihlášených osm splnilo požadavky Ministerstva obrany České republiky na přistoupení ke smlouvě FOS a předložilo odpovědi s výjimkou jediné nekvalifikované otázky. Spekuluje se o čtyřech či šesti postupujících na shortlist. Přitom na sedmém a osmém místě se umístily strojírenské podniky, které prokazují kvalifikaci ve výrobě na rozdíl od finančních skupin. Pro pořádek dále uvádím, že rozdíl mezi šestým a sedmým místem, uchazečem hodnocení dle meziresortní komise, jsou pouze tři body ze sta. Celá privatizace je ovlivňována politickými vlivy a to odradilo od účasti renomované globální hráče leteckého průmyslu, o účasti kterých hovořili i vaši ministři, například pan ministr obchodu v Hospodářských novinách.

Ptám se, proč se omezuje počet účastníků, když každý ví, že čím větší konkurence, tím lepší cena pro prodávajícího. Za druhé: Jaká je role volebního manažera ČSSD pana Tvrdíka v této privatizaci, když se ví o jeho blízkých stycích s finanční investiční skupinou GaT? Jak proběhl výběr otázek a proč byly kladeny otázky, které nemohly být objektivně ohodnoceny? Za čtvrté: Hodláte podporovat privatizaci model Unipetrol počínající pochybným vyloučením některých uchazečů provázených ztrátou paměti ministrů či kauzami typu "pět na stole v českých"?

Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak prosím, dozněla interpelace. Prosím nyní premiéra, aby se ujal slova. Opět má k dispozici celých pět minut. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Vážený pane poslance, já si myslím, že váš slovník, který volíte, je poněkud přehnaný. Srovnávat privatizaci Aero Vodochody s privatizací Unipetrolu je obtížné.

Chtěl bych vám připomenout jenom, že pokud jde o nějaká pochybení při privatizaci Unipetrolu, nic se neprokázalo, a to ani v parlamentní komisi, ani v práci řekněme investigativních žurnalistů, kteří by jistě rádi - zejména žurnalisté z Mladé fronty Dnes a Lidových novin, kteří jsou tak spjati s vaší stranou - jistě by rádi něco našli. Ale prostě se nedalo najít nic. Ani v práci polských žurnalistů. Vlastně se opíráte jenom o korunní svědectví jakéhosi pana Spyry, trestně to stíhaného člověka. Možná že byste někoho takového mohli předvést tentokrát.

To, že jsou nějaké politické vlivy, to prostě odmítám.

Pokud jde o to, čemu osobně já bych dával přednost, ale nejsem členem výběrové komise, takže bych to nechal na ní, ale myslím si, že tak to bude rozhodovat také vláda, to je to, aby pokud k privatizaci došlo, tak aby byl privatizován tento podnik do rukou strategického investora. To znamená, aby tam pokračovala letecká výroba.

Já bych si dovolil stručně zrekapitulovat dosavadní průběh přípravy prodeje aktiv státu ve společnosti Aero Vodochody.

Vláda na svém zasedání 20. července minulého roku přijala usnesení, ve kterém stanovila, že se tento prodej uskuteční formou veřejného dvoukolového výběrového řízení. Veškerá aktiva státu, to znamená akcie a pohledávky, byla soustředěna do České konsolidační agentury. Byla ustavena meziresortní komise a vybrán finanční a právní poradce. V prvním kole poradců bylo vypracování kvalifikačních kritérií pro účast ve druhém kole výběrového řízení. Souběžně byly řešeny otázky související s vojenským programem společnosti Aero Vodochody a na základě usnesení vlády ze dne 19. října byly uzavřeny smlouvy mezi Ministerstvem obrany a společností Aero Vodochody zabezpečující zájmy státu v této oblasti. Navržená kvalifikační kritéria a způsob vyhodnocování nabídek předložených ve výběrovém řízení schválila vláda svým usnesením ze dne 23. listopadu 2005 a samotné výběrové řízení bylo vyhlášeno 24. listopadu 2005.

Charakteristiky všech zájemců o koupi aktiv státu ve společnosti Aero, kteří splnili základní kvalifikační předpoklady včetně dalších záležitostí uvedených v podmínkách výběrového řízení, byly obsaženy v informaci předložené na schůzi vlády 25. ledna tohoto roku, a to pro účely posouzení těchto zájemců z hlediska ochrany bezpečnostních zájmů států. V současné době je vládě předložen materiál obsahující tzv. shortlist, tj. seznam zájemců o aktiva společnosti Aero Vodochody, kterým bude ve druhém kole výběrového řízení umožněno provedení hloubkové kontroly, tedy due diligence.

Nabídku na odkup aktiv společnosti Aero Vodochody předložilo celkem devět zájemců. Zmíněný shortlist obsahuje prvních šest zájemců, a to podle bodového hodnocení jejich podnikatelských záměrů. Tento užší výběr umožní podle stanoviska poradců dostatečnou konkurenci mezi jednotlivými zájemci a přispěje k maximalizaci výnosů z prodeje. Vyšší počet účastníků dalšího kola výběrového řízení by umocnil riziko úniku a zneužití informací získaných v rámci hloubkové kontroly společnosti.

Pro posouzení nabídek ve druhém kole výběrového řízení bude rozhodující výše nabízené kupní ceny.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji, pane premiére. Pan poslanec Bílý ještě doplní svou interpelaci.

 

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane premiére, hezky se to poslouchá, ale bohužel jste mě nepřesvědčil. Jedná se opět o opakování kauzy Unipetrol a důkazem je fakt, že se nepřihlásil žádný renomovaný výrobce letadel a navíc se chystáte vyloučit ze soutěže i výrobce komponentů letadel, kteří na rozdíl od vámi preferovaných finančních skupin mají zkušenosti se strojírenskou výrobou.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě dávám slovo premiérovi.

 

Předseda vlády ČR Jiří Paroubek: Vážený pane poslanče, já to tady řeknu úplně jasně za sebe jako za jednoho z členů vlády. Já jsem nečekal, že vás přesvědčím, protože je taková doba, že vás těžko mohu přesvědčit, zejména tři měsíce před volbami.

Myslím si, že pokud jde o srovnání s Unipetrolem, no tak to srovnání mi koneckonců ani tak nevadí, protože opakuji: Nic se nestalo, vše je virtuální realita.

A pokud jde o to, čemu dáváme přednost. Já si myslím, že pokud budeme o tom hlasovat, tak já vám za sebe chci říci, že ve vládě nikdy nezvednu ruku pro takový projekt, který bude znamenat pouze prodej někomu, u koho budu přesvědčen, že se jedná o prodej za účelem následného rozprodeje majetku. To znamená, že půjde o to, aby to přišlo do rukou strategického investora. Někoho, kdo tam bude dělat leteckou výrobu také do budoucna.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP