Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Karel Dyba

Schůze: 6, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 42

6. schůze (23. - 25. 2. 1993)

Bod č. 23
část č. 14 (25. 2. 1993)

7. schůze (23. - 25. 3. 1993)

Bod č. 24
části č. 17-18 (25. 3. 1993)

8. schůze (20. - 22. 4. 1993)

část č. 1 (20. 4. 1993)

III. Zpráva o stavu národního hospodářství České republiky
část č. 8 (20. 4. 1993), část č. 15 (21. 4. 1993)

IV. Informace vlády o výsledku soutěže na využití bývalého vojenského prostoru Ralsko-Mladá
část č. 10 (20. 4. 1993), části č. 18-19 (21. 4. 1993)

9. schůze (18. 5. - 1. 6. 1993)

Bod č. 4
části č. 4-5 (18. 5. 1993)

Bod č. 5
část č. 5 (18. 5. 1993)

16. schůze (15. - 18. 2. 1994)

Bod č. 23
část č. 14 (16. 2. 1994)

17. schůze (22. - 24. 3. 1994)

Bod č. 3
část č. 2 (22. 3. 1994), část č. 14, část č. 17 (24. 3. 1994)

18. schůze (26. - 29. 4. 1994)

XV. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z přijmu a z majetku, podle sněmovního tisku 840
část č. 9 (27. 4. 1994)

XVI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a státem Izrael o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z přijmu, podle sněmovního tisku 841
část č. 10 (27. 4. 1994)

24. schůze (1. - 3. 11. 1994)

Bod č. 5
část č. 3 (1. 11. 1994), část č. 23 (3. 11. 1994)

25. schůze (6. - 15. 12. 1994)

Bod č. 11
část č. 22 (8. 12. 1994)

Bod č. 12
část č. 22 (8. 12. 1994)

Bod č. 13
část č. 22 (8. 12. 1994)

Bod č. 26
část č. 38 (13. 12. 1994), část č. 58 (15. 12. 1994)

28. schůze (7. - 9. 2. 1995)

část č. 28 (9. 2. 1995)

Bod č. 29
část č. 14 (8. 2. 1995)

29. schůze (14. - 17. 3. 1995)

Bod č. 11
část č. 5 (14. 3. 1995)

XXV. Interpelace, otázky a podněty poslanců na členy vlády České republiky
část č. 21 (16. 3. 1995)

30. schůze (18. - 20. 4. 1995)

Bod č. 4
část č. 3 (18. 4. 1995)

31. schůze (23. - 26. 5. 1995)

část č. 21 (25. 5. 1995)

32. schůze (20. - 30. 6. 1995)

Bod č. 10
části č. 12-13 (21. 6. 1995)

34. schůze (26. - 28. 9. 1995)

části č. 30-31 (28. 9. 1995)

36. schůze (31. 10. - 3. 11. 1995)

část č. 8 (1. 11. 1995)

Bod č. 3
část č. 4 (31. 10. 1995)

37. schůze (5. - 13. 12. 1995)

XXV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o známkovém právu, sjednaná v Ženevě dne 27. října 1994, podle sněmovního tisku 1938 - prvé čtení
část č. 32 (8. 12. 1995)

XXVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, podle sněmovního tisku 1977 - prvé čtení
část č. 33 (8. 12. 1995)

XXVII. Vládní návrh zákona o některých dražbách mimo soudní výkon rozhodnutí a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1898 - prvé čtení
část č. 33 (8. 12. 1995)

39. schůze (6. - 21. 2. 1996)

VIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona ČNR č. 14/1993 Sb. (sněmovní tisk 2017) - prvé čtení
část č. 6 (6. 2. 1996)

IX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2019) - prvé čtení
část č. 6 (6. 2. 1996)

X. Vládní návrh zákona o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (sněmovní tisk 2081) - prvé čtení
část č. 6 (6. 2. 1996)

LXX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o provádění části XI, Úmluvy OSN o mořském právu z 10. prosince 1982, která byla přijata 28. července 1994 (sněmovní tisk 2100) - prvé čtení
část č. 43 (13. 2. 1996)

LXXI. Vládní návrh, kterým se předkládají Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu změny a doplňky Ústavy Světové poštovní unie (SPU) přijaté XXI. Kongresem SPU v Soulu dne 14. září 1994 (sněmovní tisk 2057) - prvé čtení
část č. 44 (13. 2. 1996)

LXXXIX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o známkovém právu sjednaná v Ženevě dne 27. října 1994 (sněmovní tisk 1938) - druhé čtení
část č. 56 (15. 2. 1996)

40. schůze (12. - 15. 3. 1996)

část č. 28 (14. 3. 1996)

3. Vládní návrh zákona o některých dražbách mimo soudní výkon rozhodnutí a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1898 druhé čtení
část č. 10 (13. 3. 1996)

42. schůze (23. - 26. 4. 1996)

XXX. Ústní interpelace poslanců na členy vlády
části č. 22-23 (25. 4. 1996)


Přihlásit/registrovat se do ISP