Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jaroslava Pokorná Jermanová

Schůze: 6, 9, 11, 14, 19, 20, 25, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 63, 68, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 81, 82, 86, 88, 92, 94, 98, 103, 105

6. schůze (11. - 28. 1. 2022)

68. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 88 (12. 1. 2022)

77. Ústní interpelace
části č. 281-282 (27. 1. 2022)

9. schůze (15. 2. - 4. 3. 2022)

73. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou San Marino o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Římě dne 27. ledna 2021 /sněmovní tisk 120/ - prvé čtení
část č. 229 (3. 3. 2022)

112. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - druhé čtení  
část č. 279 (4. 3. 2022)

11. schůze (18. 2. 2022)

2. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - prvé čtení
část č. 48, část č. 50 (18. 2. 2022)

14. schůze (10. 3. 2022)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 144/ - třetí čtení
část č. 15 (10. 3. 2022)

7. Návrh rozpočtu Státního fondu kinematografie na rok 2022 a střednědobého výhledu na léta 2023 a 2024 /sněmovní tisk 147/
část č. 44 (10. 3. 2022)

19. schůze (26. 4. - 13. 5. 2022)

112. Ústní interpelace
části č. 213-214 (12. 5. 2022)

20. schůze (3. - 4. 5. 2022)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 166/ - prvé čtení
část č. 172 (4. 5. 2022)

25. schůze (31. 5. - 17. 6. 2022)

3. Vládní návrh zákona o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek) /sněmovní tisk 30/ - druhé čtení
část č. 117 (3. 6. 2022)

15. Vládní návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 150/ - prvé čtení
část č. 89 (2. 6. 2022)

85. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou San Marino o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti, která byla podepsána v Římě dne 27. ledna 2021 /sněmovní tisk 120/ - druhé čtení
část č. 234 (16. 6. 2022)

143. Ústní interpelace
části č. 241-242, části č. 252-253 (16. 6. 2022)

33. schůze (26. - 27. 8. 2022)

část č. 30 (26. 8. 2022)

35. schůze (6. - 30. 9. 2022)

4. Vládní návrh zákona o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 150/ - druhé čtení
část č. 108 (8. 9. 2022)

10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 31/ - druhé čtení
část č. 178 (27. 9. 2022)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - prvé čtení
část č. 44, části č. 67-70, část č. 72 (7. 9. 2022)

171. Ústní interpelace
část č. 115, části č. 130-131 (8. 9. 2022)

36. schůze (1. - 2. 9. 2022)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
části č. 79-80 (2. 9. 2022)

40. schůze (29. 9. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - druhé čtení
část č. 26, část č. 35 (29. 9. 2022)

41. schůze (11. - 26. 10. 2022)

97. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 31/ - třetí čtení
část č. 122 (14. 10. 2022)

42. schůze (18. 10. 2022)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 /sněmovní tisk 284/ - třetí čtení  
část č. 19 (18. 10. 2022)

45. schůze (15. 11. - 2. 12. 2022)

3. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2023 /sněmovní tisk 315/ - druhé čtení
části č. 48-49 (16. 11. 2022)

51. schůze (17. - 19. 1. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 65 (17. 1. 2023), části č. 80-84 (18. 1. 2023)

52. schůze (7. - 10. 2. 2023)

část č. 10 (7. 2. 2023), části č. 32-33 (8. 2. 2023)

110. Ústní interpelace
část č. 80, část č. 83, části č. 86-87 (9. 2. 2023)

53. schůze (21. 2. - 24. 3. 2023)

část č. 117 (7. 3. 2023), část č. 150 (10. 3. 2023)

54. schůze (22. 2. - 30. 5. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 263/ - třetí čtení
část č. 7, části č. 11-12, část č. 14, část č. 16, části č. 18-19, část č. 21, části č. 24-25 (22. 2. 2023)

55. schůze (28. 2. - 4. 3. 2023)

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 392/ - zkrácené jednání
část č. 334, část č. 347, část č. 409 (3. 3. 2023), část č. 412 (4. 3. 2023)

Potvrzení trvání stavu legislativní nouze
část č. 85 (1. 3. 2023)

Posouzení podmínek pro projednání ST 392 ve zkráceném jednání
část č. 248, část č. 270 (2. 3. 2023)

63. schůze (4. 4. - 3. 5. 2023)

část č. 48 (5. 4. 2023), část č. 81 (18. 4. 2023), část č. 215 (2. 5. 2023)

101. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 399/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 144 (20. 4. 2023)

68. schůze (14. 6. 2023)

1. Informace ministra vnitra V. Rakušana o schválené povinné solidaritě
část č. 22, část č. 24 (14. 6. 2023)

70. schůze (27. 6. - 12. 7. 2023)

část č. 36 (27. 6. 2023), část č. 170 (30. 6. 2023)

119. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 116 (29. 6. 2023)

71. schůze (11. - 26. 7. 2023)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 488/ - prvé čtení
část č. 117 (12. 7. 2023)

74. schůze (5. - 15. 9. 2023)

části č. 158-159 (8. 9. 2023)

120. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu doplnění prohlášení České republiky v souladu s čl. 2 odst. 2 a čl. 3 odst. 1 Evropské charty regionálních či menšinových jazyků /sněmovní tisk 436/ - prvé čtení
část č. 268 (14. 9. 2023)

75. schůze (7. 9. 2023)

část č. 25 (7. 9. 2023)

78. schůze (10. - 27. 10. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - prvé čtení
část č. 157, části č. 161-162 (25. 10. 2023)

141. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 61 (12. 10. 2023)

142. Ústní interpelace
části č. 84-85 (12. 10. 2023)

79. schůze (17. - 19. 10. 2023)

1. Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky
část č. 111, části č. 116-118 (18. 10. 2023)

81. schůze (3. 11. - 7. 2. 2024)

část č. 33 (3. 11. 2023)

82. schůze (14. 11. - 1. 12. 2023)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2024 /sněmovní tisk 549/ - druhé čtení  
část č. 80 (15. 11. 2023)

99. Návrh poslanců Martina Baxy, Jana Laciny, Kláry Kocmanové, Pavla Svobody, Jaroslavy Pokorné Jermanové, Šimona Hellera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 532/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 11-12 (14. 11. 2023)

86. schůze (12. - 13. 12. 2023)

115. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o státních hranicích, podepsaná dne 9. listopadu 2023 v Praze /sněmovní tisk 588/ - prvé čtení
část č. 60 (13. 12. 2023)

137. Návrh rozpočtu Státního fondu kinematografie na rok 2024 a střednědobého výhledu na léta 2025 a 2026 /sněmovní tisk 589/
část č. 35 (13. 12. 2023)

88. schůze (17. - 25. 1. 2024)

1. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Fialy, Mariana Jurečky, Markéty Pekarové Adamové, Ivana Bartoše, Josefa Cogana, Marka Bendy, Aleše Dufka, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Lucie Potůčkové, Evy Decroix, Jiřího Navrátila, Michala Zuny a Olgy Richterové na vydání zákona, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony /sněmovní tisk 596/ - prvé čtení
část č. 44, část č. 50, část č. 52, část č. 54 (17. 1. 2024), části č. 384-385, část č. 391 (25. 1. 2024)

92. schůze (6. - 7. 2. 2024)

části č. 17-18 (6. 2. 2024)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 595/ - prvé čtení  
část č. 29 (6. 2. 2024)

94. schůze (27. 2. - 8. 3. 2024)

část č. 140 (5. 3. 2024)

98. schůze (9. - 19. 4. 2024)

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 595/ - druhé čtení  
část č. 38 (9. 4. 2024)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 613/ - druhé čtení
části č. 129-130 (16. 4. 2024)

21. Vládní návrh zákona o veřejných kulturních institucích a o změně souvisejících zákonů (zákon o veřejných kulturních institucích) /sněmovní tisk 654/ - prvé čtení
část č. 220, části č. 224-225, část č. 227 (19. 4. 2024)

103. schůze (21. - 31. 5. 2024)

133. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 613/ - třetí čtení
část č. 111 (24. 5. 2024)

105. schůze (11. - 13. 6. 2024)

2. Vládní návrh zákona o veřejných kulturních institucích a o změně souvisejících zákonů (zákon o veřejných kulturních institucích) /sněmovní tisk 654/ - druhé čtení  
část č. 10, části č. 12-13 (11. 6. 2024)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 690/ - prvé čtení  
část č. 51, části č. 53-54 (13. 6. 2024)


Přihlásit/registrovat se do ISP