Stenografický zápis 87. schůze, 9. března 2021


Zahájení
(Schůze pokračovala v 15.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Jan Chvojka
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Marian Jurečka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Jan Farský
Poslanec Jiří Mašek
Poslanec Ivo Pojezný
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Martin Kolovratník
Poslankyně Barbora Kořanová
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Aleš Juchelka
Poslanec Petr Třešňák
Poslankyně Tereza Hyťhová
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Marian Jurečka
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Marian Jurečka
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Marian Jurečka
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Antonín Staněk
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Vácha


491. Informace vlády k otevření škol

Poslankyně Tereza Hyťhová
Poslanec Marian Jurečka
Místopředseda PSP Petr Fiala
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslankyně Tereza Hyťhová
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Antonín Staněk
Poslanec Zbyněk Stanjura


56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 989/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslankyně Květa Matušovská
Poslanec Zbyněk Stanjura


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 867/ - prvé čtení

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jan Volný
Poslanec Jan Hrnčíř


40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1084/ - prvé čtení

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Martin Jiránek
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Vojtěch Munzar


41. Vládní návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví /sněmovní tisk 1163/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný
Poslanec Rostislav Vyzula


42. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví /sněmovní tisk 1164/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný
Poslanec Rostislav Vyzula


Sloučená rozprava k bodům 41 a 42 /sněmovní tisky 1163 a 1164/

Poslanec Pavel Jelínek
Poslanec Petr Třešňák


41. Vládní návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví /sněmovní tisk 1163/ - prvé čtení

Poslanec Rostislav Vyzula


42. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví /sněmovní tisk 1164/ - prvé čtení

Poslanec Rostislav Vyzula


43. Návrh poslanců Ondřeje Polanského, Jaroslava Faltýnka, Pavla Pustějovského, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury /sněmovní tisk 733/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Ondřej Polanský
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Ondřej Polanský
Místopředseda PSP Tomio Okamura


239. Návrh poslanců Zuzany Ožanové, Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského, Petra Dolínka, Jany Černochové, Květy Matušovské, Mariana Jurečky, Tomia Okamury, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 837/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Roman Kubíček
Poslankyně Zuzana Ožanová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


48. Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. /sněmovní tisk 895/ - prvé čtení

Senátor Zdeněk Hraba
Poslanec Pavel Blažek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Radek Koten
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Jiří Kobza
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Zdeněk Ondráček
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání skončilo v 19.11 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP