Úterý 9. března 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Petr Fiala)

41.
Vládní návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví
/sněmovní tisk 1163/ - prvé čtení

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru. Má někdo návrh na nějaký jiný výbor jako garanční?

 

Nemá, budeme tedy hlasovat o přikázání garančnímu výboru, výboru pro zdravotnictví, jako garančnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 189, přihlášeno 88 poslanců, pro 78, proti nikdo. Návrh byl přikázán výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru.

 

Je zde nějaký návrh na přikázání dalšímu výboru? Organizační výbor takový návrh neučinil, není, tedy nebudeme přikazovat dalšímu výboru a jenom poprosím pana zpravodaje, aby mi připomenul, zda zazněl nějaký návrh na zkrácení v rozpravě, který jsem třeba nezaznamenal. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Ano, pane předsedající. Já bych chtěl, kdybychom schválili zkrácení o 30 dnů na 30 dnů tohoto tisku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vím, že takový návrh nezazněl v rozpravě. Na druhé straně ta situace, aspoň pro mě jako předsedajícího, lidsky není teď úplně jednoduchá.

 

Nechal bych o tomto návrhu hlasovat, pokud nikdo nebude namítat, že jsme ho neslyšeli úplně přímo v rozpravě.

Nenamítá nikdo, hlasujeme o zkrácení. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 190, přihlášeno 90 poslanců, pro 72, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

A nyní se dostáváme k tomu bodu číslo

Aktualizováno 21. 4. 2021 v 9:01.
Přihlásit/registrovat se do ISP