(18.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Nemá pan místopředseda vlády ani pan zpravodaj. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Jako garanční výbor je organizačním výborem navržen hospodářský výbor. Navrhuje někdo nějaký jiný výbor jako výbor garanční? Nenavrhuje.

 

Budeme tedy hlasovat o přikázání předloženého návrhu k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 186, přihlášeno 88 poslanců, pro 81, proti nikdo. Schválili jsme tedy hospodářský výbor jako výbor garanční.

 

Organizační výbor nenavrhl žádný další výbor, aby se tímto návrhem zabýval. Je zde nějaký návrh? Není takový návrh.

 

Tak ještě budeme hlasovat o návrhu, který zazněl v obecné rozpravě. Je to návrh na zkrácení lhůty na 30 dní.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 187, přihlášeno 90 poslanců, pro 70, proti nikdo. Lhůtu jsme zkrátili.

 

Děkuji panu vicepremiérovi, děkuji panu zpravodaji. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Budeme se věnovat bodu číslo 41, jde o

 

41.
Vládní návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví
/sněmovní tisk 1163/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zdravotnictví Jan Blatný. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi uvést vládní návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví. Jsem nesmírně rád, že ho zde můžu představit, protože ho považuji za jeden ze základních a velmi podstatných zákonů našeho resortu a myslím si, že se jedná o velmi dobrý a pragmatický návrh, který může řadu věcí změnit k lepšímu.

Vládní návrh zákona usiluje o systémové, ucelené právní zakotvení nových komponent a technologií v oblasti elektronizace resortu zdravotnictví, neboť stávající právní úprava je v této oblasti roztříštěná a existují pouze některé prvky zavádějící elektronizaci do zdravotnictví. Tento stav je zcela nevyhovující, neboť právě roztříštěná podoba dílčích právních úprav vlastně znemožňuje efektivní řízení systému elektronického zdravotnictví.

Obzvláště zkušenosti posledních měsíců při řešení epidemie onemocnění COVID-19 pak ukázaly nezbytnost elektronizace zdravotnictví, a především jejího legislativního ukotvení. Existující statistické údaje v národních zdravotnických registrech zcela jednoznačně nejsou dostatečnou platformou pro zajištění efektivity zdravotnictví a jeho udržitelnosti ani kvalitního a bezpečného poskytování zdravotních služeb do budoucna, a to včetně efektivního řešení například pandemií infekčních onemocnění. Je tak více než potřebné zajistit existenci v reálném čase dostupných a správných údajů o poskytování zdravotních služeb, zdravotnických pracovnících a pacientech, umožňujících jejich identifikaci.

Navrhovaný zákon obsahuje zejména základní infrastrukturu elektronizace zdravotnictví, právně definované role a odpovědnosti subjektů v tom systému a definice s tím souvisejících pojmů, standardů komunikace, pravidel sdílení či předávání zdravotnické dokumentace. Myslím si, že se jedná o velmi pragmatický zákon, který si představte třeba jako jakési koleje, po kterých budou do budoucna moci jezdit vlaky zcela různé, podle potřeb, a vždy bezpečně a standardní cestou.

Zákon samozřejmě odpovídá i všem normám o ochraně osobních údajů a myslím si, že je to jeden z mála zákonů, které byly velmi detailně dopředu komunikovány napříč všemi odbornostmi, všemi zájmovými skupinami a celým politickým spektrem. Myslím si, že jsme se všichni shodli na tom, že je nesmírně důležitý a nesmírně potřebný.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně a páni poslanci, předložený návrh zákona má ambici přispět v mnoha ohledech ke zlepšení fungování systému poskytování zdravotních služeb, a to zejména v současné době stižené pandemií covidu, ale i po ní, a to ve prospěch jak pacientů a poskytovatelů zdravotních služeb, tak i dalších zainteresovaných subjektů, a proto si vás tímto zdvořile dovoluji požádat o jeho podporu. Velmi vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu ministrovi a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Rostislav Vyzula. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající. Hezký podvečer, dámy a pánové, pan ministr myslím zcela jasně řekl, o co nám v tomto zákoně jde. Je to zcela nová legislativní norma, kterou nesmírně potřebuje naše zdravotnictví. Musíme si uvědomit to, že pokud se týká elektronizace ve zdravotnictví, jsme bohužel politováníhodně na jednom z posledních míst v Evropě, a i když máme některé možnosti v současné době, jako je elektronický recept, elektronická neschopenka, máme také takzvaný systém PACS, což je elektronické předávání obrazové dokumentace, tak my potřebujeme legislativní nástroj, takový základ, který to všechno povede, hezky to řekl pan ministr, přirovnal to ke kolejím.

Ty jednotlivé části jsou tam naprosto jednoznačně vyjmenovány, tak jak bylo řečeno. My jsme se tím zákonem hodně zabývali v podvýboru pro eHealth a ÚZIS a Ministerstvo zdravotnictví v tomto udělaly obrovský kus práce, který nakonec v prvním kole vyústil v celou řadu připomínek od odborných společností a potom v dalším kole i v meziresortu, myslím v tom i vnitro, řízení, byl zcela přijat všemi poskytovateli a participanty ve zdravotnictví, jako je Česká lékařská komora, jako je Svaz praktických lékařů a další. Prostě bylo to široce diskutováno a nakonec opravdu velmi pozitivně přijato a myslím si, že tuto práci můžeme hodnotit velmi pozitivně.

Jenom snad technicky bych měl takový návrh, že vzhledem k tomu, že bod 42 je o elektronizaci ve zdravotnictví a spojený se souvisejícími zákony, tak bych navrhl sloučenou rozpravu, protože to spolu úzce souvisí, a potom v podrobné rozpravě bych navrhl zkrácení lhůt. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, já se omlouvám, tady zazněl návrh na to, abychom sloučili rozpravu u obou těchto bodů. To je procedurální návrh, o kterém bychom měli asi hlasovat bezprostředně. Já jsem přivolal poslankyně a poslance, kteří nejsou v sále. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP