(17.50 hodin)
(pokračuje Munzar)

Obávám se také, že tímto návrhem by vznikl další precedens, který by byl návodem pro další úřady, proč získávat údaje o mobilních datech, o datech z mobilních telefonů a údajích občanů. A pak bychom se mohli oprávněně ptát, kdo bude další.

Už na Ministerstvu zdravotnictví vznikla myšlenka - naštěstí ji vláda už dále nepředložila sem do Sněmovny - aby hygiena kontrolovala přes mobilní telefony epidemické kontakty. A kdo může být další takový? Úřad práce, aby zkontroloval, zda jsou při nemocenské lidé doma? To přece nikdo z nás tady nechce. Z jednotlivých kamínků by mohla vniknout lavina, která by nás zavalila, a pak z ní nebude úniku. Mobilní telefony jsou totiž velmi dobrým sluhou, ale zlým pánem.

Já o tom takto silně mluvím proto, protože bychom se měli snažit chránit osobní data před jejich zneužíváním. Měli bychom je chránit také i před státní mocí, protože svoboda není ohrožena jen regulacemi a zákazy, ale také pouhým množstvím informací včetně sledování, kterými státní instituce mohou kontrolovat naše životy. (Silný hluk v sále. Obrací se na předsedajícího se žádostí o zjednání klidu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím o klid. Děkuji vám.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Jsem rád, že si to uvědomují, toto nebezpečí, když už ne vláda, tak nejen opoziční poslanci, ale také řada vládních poslanců, se kterými jsem o tom hovořil. Proto zde vzniká záměr společného pozměňovacího návrhu, který má příslušný paragraf vyjmout z novely zákona.

O to víc mě možná mrzí nekritický přístup vlády, která nám to sem poslala. Já nevím, buď se na to nesoustředila, nebo to nevyhodnotila jako závažnou věc, avšak obě možnosti jsou špatné. Vláda by totiž neměla zkoušet, co tady sítem přes Poslaneckou sněmovnu projde za zvýšení kompetencí, ale měla by být v první linii, která ohrožení soukromí bude vyhodnocovat a bude jim případně bránit.

Právě kvůli možnosti pro ÚOHS získávat provozní a lokalizační údaje jsem chtěl původně navrhnout vrácení novely k přepracování, ale protože tady vzniká společný pozměňovací návrh, tak vrácení nenavrhnu. Ale doufám, že společně s panem zpravodajem a ostatními kolegy vyvineme maximální úsilí k vyjmutí této části z návrhu novely.

Druhá věc, která jde nad rámec směrnice, je možnost vstupu na cizí nemovitost, tedy pozemek či střechy soukromých domů, pro pracovníky Českého telekomunikačního úřadu, a to při zjišťování zdroje rušení nebo k úkonům, takzvaným úkonům, předcházejícím kontrole. Nikoliv jen kontroly samotné. To je z mého pohledu další nabourávání ochrany soukromého vlastnictví a nepřiměřená a vlastně bezbřehá možnost pro pracovníky ČTÚ soukromé vlastnictví narušovat.

V minulém volebním období ve Sněmovně byla velká diskuze, která skončila i zkoumáním Ústavního soudu, a to bylo narušení soukromého vlastnictví z důvodu kontroly kotlů, a tím důvodem bylo právo na zdraví. Proto to vláda předkládala. Teď už se posouváme bohužel k tomu, abychom nabourali ochranu soukromého vlastnictví z toho důvodu, že někdo má rušený signál, například na wi-fi. To určitě není správné. Z mého pohledu je navržená novela v tomto případě nepřiměřená, a zejména nejasná. Já se pokusím společně s některými z vás hledat v dalších čteních možnosti a návrhy, jak toto odstranit, protože to jsou důvody, které by nás odrazovaly od přijetí této novely na konci. Navíc se jedná o návrhy, pane ministře, které jsou typickým gold-platingem, protože nejsou požadavkem žádné směrnice Evropské unie.

My jsme si vědomi, že trh čeká na přijetí této stěžejní normy, která bude určovat, jak bude vypadat trh elektronických komunikací zhruba dalších deset let, a jsme si také vědomi, že návrh novely přináší kromě věcí, které jsem zmínil, i několik pozitivních věcí. Ale bohužel, po prostudování návrhu zákona je vidět, že se nejedná vždy o citlivou transpozici. Někdy jsme papežštější než papež například při přijímání byrokratické zátěže z Bruselu. A tam, kde směrnice umožňuje národní uvážení, například zjemnění regulace, tam bohužel gestor této novely, Ministerstvo průmyslu a obchodu, tohoto nevyužilo.

Porovnejme, co je například nově předmětem všeobecného oprávnění, jaké kompetence má ČTÚ, nyní ve správě spektra. Porovnejme mnohdy nesmyslné sankce nikoliv za špatný přístup operátorů ke spotřebitelům a k ochraně spotřebitele, ale také obrovské sankce za nesplnění takzvané reportovací činnosti vůči úřadům. To přináší zase navíc administrativní zátěž.

Je potřeba si uvědomit, že tento zákon není jen o třech velkých mobilních operátorech, ale tato norma dopadne také na stovky středních hráčů, kteří v regionech připojují k internetu občany v našich městech a obcích. O tom všem se chceme bavit v dalších čteních a přijdeme s návrhy, které to mají změnit. A prosím, v dalších čteních, pane ministře, soustřeďte se na ty dva body, které jsem tady na začátku zmínil, protože to je samozřejmě pro nás potom komplikace pro podporu celého návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Patrik Nacher je další přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Takže pěkný podvečer, dámy a pánové. Já bych řekl, po roce jsme tady vlastně nazpět. Před rokem si jistě vzpomínáte, nebo před více než rokem, zákon o elektronických komunikacích, který tady změnil praxi přenositelnosti čísla, zrychlil ten přestup, zrušil pokuty za předčasné ukončení v případě, že to člověk udělal déle než po třech měsících, jak trvala ta smlouva.

V této chvíli máme před sebou transpozici kodexu v oblasti elektronických komunikací, který se týká zejména přístupu k internetu. V tomto případě se na něj budeme dívat úplně podobně jako na přenos čísel u mobilních operátorů. Transpozice se týká přenositelnosti, informačních povinností - o tom se asi budeme bavit ve druhém, ve třetím čtení - transparentnost a zveřejňování, doba trvání smlouvy na maximální délku 24 měsíců, a to i v momentě, kdy se to bude opakovat a tak dál.

To znamená, myslím si, že to je v pořádku. Je dobře, že se to zkrátí. Napřed se z toho, co řekl můj ctěný kolega Vojtěch Munzar... musím říct, že my jsme si tu práci začali... my jsme si ji dali ještě před tím zahájením, takže to, proti čemu on tady protestoval, je skoro zbytečné, protože je tam připraven - nebo se předloží - pozměňovací návrh, který tam tu věc, která jde nad rámec, odstraní.

A jestli si dobře vzpomínám, tak jsou tam podepsáni poslanci napříč, koalice - opozice. Koukám tady na Roberta Králíčka, který se tomu také věnuje, také je tam podepsán. To znamená, že tohle se vyřeší. Takže si myslím, že skutečně se budeme věnovat jenom té transpozici a já nám všem a zákazníkům přeji, aby to bylo co nejrychleji, i přesto, že tady žijeme v té době covidové. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já jsem to tady zmínil schválně, a na svého kolegu Patrika Nachera, prostřednictvím pana předsedajícího. Je dobře, že se na tom shodneme a připravujeme společně ten pozměňovací návrh, ale já jsem tady o tom mluvil schválně, protože skutečně nemělo by to být tak, že vláda nekriticky přijímá požadavky jednotlivých úřadů na zvyšování svých kompetencí, a posílá je sem jenom jako nositel, jako pošťák těchto návrhů.

Vláda by měla být skutečně ta první, která řekne: A dost, tohle je už příliš, tohle už příliš zasahuje do soukromí občanů a vůbec by se to tady nemělo objevit. Proto já jsem tady o tom hovořil a za zbytečné to skutečně nepokládám. Doufám, že i ten společný pozměňovací návrh tady padne na úrodnou půdu, že ho takto prohlasujeme. Ale rozhodně nepokládám za zbytečné tady to zmínit a vyčinit vládě za to, že tak neučinila na vládní úrovní už při projednávání tohoto návrhu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP