Pořad 87. schůze

87. schůze (2., 3., 4., 5., 9., 10., 11., 12., 23., 24., 25. března 2021)

Zahájení schůze

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1152/ - prvé čtení

Projednávání (2. března 2021)

2. Vládní návrh zákona o zvýšení náhrady příjmu při nařízené karanténě /sněmovní tisk 1171/ - zkrácené jednání

Projednávání (2. března 2021)

4. Vládní návrh stavebního zákona /sněmovní tisk 1008/ - druhé čtení

Projednávání (3. března 2021)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona /sněmovní tisk 1009/ - druhé čtení

Projednávání (3. března 2021)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 911/ - druhé čtení

Projednávání (24. března 2021)

39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 867/ - prvé čtení

Projednávání (9. března 2021)

40. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1084/ - prvé čtení

Projednávání (9. března 2021)

41. Vládní návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví /sněmovní tisk 1163/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (9. března 2021)
Projednávání, část č. 2

42. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví /sněmovní tisk 1164/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (9. března 2021)
Projednávání, část č. 2

43. Návrh poslanců Ondřeje Polanského, Jaroslava Faltýnka, Pavla Pustějovského, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury /sněmovní tisk 733/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (9. března 2021)

44. Vládní návrh zákona o občanských průkazech /sněmovní tisk 1043/ - prvé čtení

Projednávání (24. března 2021)

45. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech /sněmovní tisk 1044/ - prvé čtení

Projednávání (24. března 2021)

46. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 954/ - prvé čtení

Projednávání (24. března 2021)

48. Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. /sněmovní tisk 895/ - prvé čtení

Projednávání (9. března 2021)

53. Návrh poslanců Heleny Válkové, Jany Pastuchové, Lenky Dražilové, Pavly Golasowské, Markéty Pekarové Adamové, Karla Schwarzenberga, Marka Nováka, Aleny Gajdůškové a Evy Matyášové na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem /sněmovní tisk 603/ - prvé čtení

Projednávání (10. března 2021)

56. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 989/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (9. března 2021)

239. Návrh poslanců Zuzany Ožanové, Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského, Petra Dolínka, Jany Černochové, Květy Matušovské, Mariana Jurečky, Tomia Okamury, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 837/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (9. března 2021)

283. Návrh poslanců Víta Rakušana, Jana Farského, Petra Gazdíka, Věry Kovářové, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona o jednorázovém mimořádném rodičovském příspěvku /sněmovní tisk 1006/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (3. března 2021)

303. Návrh poslanců Vojtěcha Munzara, Patrika Nachera, Petra Třešňáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1126/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (3. března 2021)

319. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních /sněmovní tisk 973/ - prvé čtení

Projednávání (11. března 2021)

326. Vládní návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2000 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 966/ - třetí čtení

Projednávání (3. března 2021)

327. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci /sněmovní tisk 756/ - třetí čtení

Projednávání (5. března 2021)

328. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 532/ - třetí čtení

Projednávání, část č. 1 (10. března 2021)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3 (12. března 2021)
Projednávání, část č. 4 (24. března 2021)

331. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 984/ - třetí čtení

Projednávání (5. března 2021)

332. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Hany Aulické Jírovcové, Daniela Pawlase a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 317/ - třetí čtení

Projednávání (5. března 2021)

333. Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 374/ - třetí čtení

Projednávání (24. března 2021)

334. Návrh poslanců Víta Kaňkovského, Václava Klause, Pavly Golasowské, Mariana Jurečky, Pavla Bělobrádka, Stanislava Juránka, Ondřeje Benešíka, Jana Čižinského, Marka Výborného, Jana Bartoška a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 896/ - třetí čtení

Projednávání (12. března 2021)

370. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Projednávání (10. března 2021)

375. Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2021 /sněmovní dokument 7182/

Projednávání (3. března 2021)

467. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k ekologické katastrofě na řece Bečvě /sněmovní dokument 7332/

Projednávání (10. března 2021)

468. Rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie a o jeho provedení na vnitrostátní úrovni /sněmovní dokument 7528/

Projednávání (3. března 2021)

485. Informace vlády ke strategii očkování, dostupných vakcínách a jejich dostatečnosti

Projednávání, část č. 1 (3. března 2021)
Projednávání, část č. 2 (10. března 2021)
Projednávání, část č. 3 (24. března 2021)

486. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Projednávání, část č. 1 (4. března 2021)
Projednávání, část č. 2 (11. března 2021)
Projednávání, část č. 3 (25. března 2021)

487. Ústní interpelace

Projednávání, část č. 1 (4. března 2021)
Projednávání, část č. 2 (11. března 2021)
Projednávání, část č. 3 (25. března 2021)

489. Vládní návrh zákona o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 /sněmovní tisk 1172/ - zkrácené jednání

Projednávání (10. března 2021)

490. Informace vlády o konání maturitních zkoušek v roce 2021

Projednávání (11. března 2021)

491. Informace vlády k otevření škol

Projednávání, část č. 1 (9. března 2021)
Projednávání, část č. 2 (11. března 2021)

492. Vládní návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021 /sněmovní tisk 1178/ - zkrácené jednání

Projednávání (24. března 2021)

493. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1180/ - zkrácené jednání

Projednávání (24. března 2021)

494. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1170/ - druhé čtení

Projednávání (25. března 2021)

496. Návrh poslanců Vojtěcha Munzara, Patrika Nachera, Petra Třešňáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1126/ - druhé čtení

Projednávání (24. března 2021)

497. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Projednávání (24. března 2021)

499. Prohlášení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k 200. výročí nezávislosti Řecka

Projednávání (25. března 2021)

Slib poslance

Projednávání, část č. 1 (2. března 2021)
Projednávání, část č. 2 (23. března 2021)

Sloučená rozprava k bodům 49 a 50 /sněmovní tisky 201 a 211/

Projednávání (10. března 2021)

Sloučená rozprava k bodům 41 a 42 /sněmovní tisky 1163 a 1164/

Projednávání (9. března 2021)

Sloučená rozprava k bodům 4 a 5 /sněmovní tisky 1008 a 1009/

Projednávání (3. března 2021)

Sloučená rozprava k bodům 490 a 491

Projednávání (25. března 2021)Přihlásit/registrovat se do ISP