Sněmovní tisk 1164
Vl.n.z. o elektronizaci zdravotnictví - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 2. 2021.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1164/0 dne 17. 2. 2021.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 102/21, PID KORNBSLCT9N5.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 18. 2. 2021 (usnesení č. 370). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1564).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 7. 4. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1164/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1164/2, který byl rozeslán 16. 6. 2021 v 16:36.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 7. 2021 na 111. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 63, usnesení č. 1723).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 26. 7. 2021.
  Zákon Senátem schválen 20. 8. 2021.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 8. 2021.
  Prezident zákon podepsal 29. 8. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 8. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 9. 2021.

Zákon vyhlášen 8. 9. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 143 pod číslem 326/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
8117Rostislav Vyzula20341-30887.docx (32 KB) / PDF (246 KB, 5 stran) 13. 4. 2021 v 19:30:50
8118Rostislav Vyzula20342-30889.docx (29 KB) / PDF (309 KB, 3 strany) 13. 4. 2021 v 19:33:20
8525Věra Adámková20749-31398.docx (30 KB) / PDF (242 KB, 3 strany) 26. 5. 2021 v 16:07:38
8526František Petrtýl20750-31399.docx (35 KB) / PDF (230 KB, 6 stran) 26. 5. 2021 v 16:20:19


Související tisk: 1163 (Vl.n.z. o elektronizaci zdravotnictví).

Deskriptory EUROVOCu: digitalizace dokumentů, elektronická správa, lékařské údaje, ochrana komunikací, organizace zdravotnictví, osobní údaje, ukládání a vyhledávání informací, zdravotní průkaz, zdravotnická legislativa

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)