(15.40 hodin)
(pokračuje Farský)

O co bych vás chtěl požádat v tuto chvíli, je pouze to, abychom ho pustili prvním čtením, protože vím, že v opozici je pro to také podpora, je to vládní návrh, tak předpokládám, že ani u vládních poslanců se nemusí zadrhnout, abychom ho pustili dnes prvním čtením k tomu, aby mohl být projednán v potřebných výborech, případně podvýborech, tam, kde je to nutné, a abychom ho v tomto funkčním období co možná stihli. A nevidím jako ten nejdůležitější důvod to, že jsme to přislíbili na úrovni EU. Já myslím, že nejdůležitější důvod je, že ten zákon je prostě potřebný, a když světlo na konci tunelu nebude pro tyto lidi v dluhové pasti, tak je vytlačujeme na okraj společnosti a není to ani ekonomicky, ani sociologicky, ani nijak jinak pro celou společnost správně.

Chápu, že máte různé priority, a respektuji program tak, jak je navržen. Já bych proto navrhl, dnes aby byl projednán po sněmovním tisku 1164, po elektronizaci zdravotnictví - zákonech souvisejících, tak abychom po tisku 1164 dnes projednali vládní návrh novely insolvenčního zákona, tisk číslo 1073. Děkuji vám za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Farskému a další chce vystoupení k pořadu schůze pan poslanec Jiří Mašek, připraví se Ivo Pojezný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mašek: Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, dovolte, abych jménem poslaneckého klubu ANO navrhl zařadit tisk číslo 895 - jde o senátní novelu Ústavy ČR, takzvaná zbraňová novela. Jde tam o ukotvení práva bránit život se zbraní - v pořadí bloku prvních čtení za tisky 733 a 837, zařazené z dnešního grémia Sněmovny. Tedy šlo by o osmý bod v bloku prvních čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Nyní pan poslanec Ivo Pojezný, připraví se Marek Výborný.

 

Poslanec Ivo Pojezný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, milí kolegové, dovolte, abych navrhl zcela nový bod do programu jednání této schůze s názvem Informace vlády o konání maturitních zkoušek v roce 2021, a to na čtvrtek 11. 3. v 11 hodin, nebo na pátek 12. 3., čili tento pátek, v 11 hodin.

V posledních dnech se dozvídáme různé protichůdné informace a názory na konání maturitních zkoušek, ať už od pana premiéra Babiše, který navrhl úřednickou neboli jakousi administrativní maturitu, podle které by žáci nemuseli skládat klasickou maturitní zkoušku a na maturitním vysvědčení by mohli mít známky podle průměru za celé své studium během střední školy. Ti, kteří ovšem by s tímto nesouhlasili, by přikročili ke klasické maturitní zkoušce čili k didaktickým testům, které připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Prý s tímto názorem ovšem nesouhlasí pan ministr Plaga, ale samozřejmě vím, že s tím nesouhlasí také odborná veřejnost a spousta studentů. Ti nakonec tvrdí, že se žáci mohli připravit na svoji maturitu během celého čtyřletého studijního období, a měli by ji skládat tedy standardním způsobem.

Navíc někteří tvrdí, že by takováto zkouška, myslím tu administrativní, mohla znehodnotit to studium a vyřadit některé a znevýhodnit z trhu práce. Dle CERMATu se v současné době na jarní termín, který má být 3. až 7. května, přihlásilo na 73 000 studentů, tedy myslím na ty testy. Navíc jsem slyšel, že se mají opět zrušit slohové práce z českého jazyka a z cizího jazyka a u didaktických testů se má prodloužit čas. Ústní zkoušky zůstanou, praktické zkoušky mohou ředitelé posunout na léto včetně praktické výuky. Je tedy jasné, že to zajímá nemalou část společnosti a samozřejmě předpokládám i kolegy z této ctěné Sněmovny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ivu Pojeznému za návrh, nyní pan poslanec Marek Výborný, připraví se Martin Kolovratník. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, netušil jsem, když jsem se přihlašoval do rozpravy k programu této schůze, že budu moci takto plynule navázat na kolegu Pojezného z poslaneckého klubu KSČM, protože za poslanecký klub KDU-ČSL vlastně přicházím s velmi podobným návrhem. Já ho trochu přeformuluji a dovolím si ho potom předložit jako protinávrh proti tomu, co zaznělo. Ale fakt je ten, že v posledních dnech jsme svědky debaty o tom, jak by měly vypadat maturitní a závěrečné zkoušky v tomto školním roce. Musím říct, že ten výstřel, který zazněl ze Strakovky, nebo tedy přesněji řečeno, protože to bylo někdy o víkendu, tak asi z Průhonic ze strany pana premiéra, považuji za velmi nešťastný. Nejenom že nebyl konzultován s Ministerstvem školství, ale skutečně vůbec nereflektuje reálnou situaci ve školách.

Kdybychom totiž přistoupili na to krajní řešení, které z mého pohledu je možné v situaci, kdy by se pandemická situace ještě daleko více zhoršila, než je dnes, tak bychom fakticky poškodili mnohdy studenty samotné, protože i ze zkušenosti své osobní vím, že řada studentů se velmi intenzívně připravuje právě k tomu vyvrcholení v rámci maturitních a závěrečných zkoušek, a použít nějaký průměr za poslední tři roky skutečně nepovažuji za rozumné a šťastné. Bohužel to vnímám i tak trochu jako plivnutí do tváře učitelům, kteří tady rok nejsou na prázdninách, ani ti studenti nejsou na prázdninách, ale rok se velmi intenzivně distančně vzdělávají. Není to vůbec jednoduché ani pro ty učitele samotné a já věřím, že i tato příprava - nakonec to prokázal i loňský školní rok, který už poslední tři měsíce vlastně byl ve stejném režimu - tak ta příprava může k nějaké podobě reálné a adekvátní maturitní, respektive závěrečné zkoušky vést.

Co mně ale velmi schází, jsou informace ze strany ministra školství a tady bych viděl jako velmi důležité, aby je dostala veřejnost, abychom je dostali i my jako poslanci, protože určitě je potřeba vést debatu. Ale to jsme my říkali už někdy na podzim v té podzimní vlně, že je potřeba mít připraveny variantní scénáře maturitní a závěrečné zkoušky v situaci, že pandemická situace se ještě zhorší nebo prostě nebude dobrá, a že je potřeba včas informovat žáky, studenty a veřejnost včetně učitelů a ředitelů škol.

Dámy a pánové, 1. dubna začínají praktické zkoušky na odborných školách - nebo měly by začít - a v tuto chvíli pořád není jasné, podle jakého modelu a režimu případně budou realizovány. Určitě si dovedu představit úpravy toho modelu maturitních zkoušek, ať už v podobě lhůt, v podobě samotné skladby, ať už didaktických testů, nebo dalších částí maturitní zkoušky, ale je potřeba tyto věci rychle vydiskutovat a sdělit ty informace veřejnosti. A protože jsem zaznamenal ze strany pana ministra Plagy informaci, že tento týden chce ministerstvo mít vše vyladěné a chce svoji představu sdělit, a já jsem rád, že to nebude ona do značné míry populistická představa, tak jak ji představil pan premiér, protože to by skutečně vedlo k degradaci maturitní a závěrečné zkoušky.

Jsem přesvědčen o tom, že bychom ty informace měli dostat i my jako poslanci, a za poslanecký klub KDU-ČSL tedy dávám protinávrh k tomu, co zde zaznělo, abychom zařadili nový mimořádný bod s názvem Informace ministra školství k podobě maturitní a závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP