(15.20 hodin)

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych přednesl návrh, týkající se pořadu této schůze. Bohužel se mi nepodařilo na grémiu přesvědčit kolegy, a sice navrhuji, abychom pevně zařadili na zítřek, středu 10. 3., na 18 hodin projednávání nebo doprojednávání bodu 485. Jedná se o Informaci vlády o strategii očkování. Pan ministr Blatný je připraven, počítá s tím, a já bych vás chtěl poprosit o podporu tohoto mého návrhu. Není to zákon, čili jsme schopni diskutovat i po 19. hodině, ale i tak si myslím, že ta hodina, hodina a půl může na tento bod stačit. Děkuju moc.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Další přednostní právo - pan předseda Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Chtěl bych poprosit: v bloku bodů prvních čtení máme zařazeny dva body. Jedním jsou občanské průkazy a druhým jsou zákony související se zákonem o občanských průkazech. Jsou to oboje tisky z dílny Ministerstva vnitra. Chtěl bych poprosit nebo navrhuji, abychom v tomto bloku zákonů Ministerstva vnitra dali za tyto dva body, to znamená za občanské průkazy a související, ještě bod číslo 108, což je návrh ústavního zákona o bezpečnosti České republiky, tisk 1161, a za tento bod návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, zkráceně řečeno krizový zákon, je to tisk číslo 1162. To znamená, aby měl pan ministr vnitra Hamáček v jednom bloku čtyři tisky, které jsem zmínil. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní paní předsedkyně Pekarová a poté pan předseda Jurečka, poté pan předseda Bartošek. Všechno přednostní práva.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Vážená paní ministryně (financí - jediný člen vlády v sále), vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, mám návrh na předřazení bodu Informace vlády o strategii očkování a tak dále, jak se jmenuje celý, který tady navrhoval pan předseda Faltýnek až za zítřejší 18. hodinu. Myslím si, že situace z hlediska očkování by měla být naprostou prioritou a měla by jí být věnována pozornost dříve než až zítra, protože každým dnem, kdy neočkujeme dostatečně rychle, zkrátka riskujeme další oběti a samozřejmě i ekonomické ztráty. Takže navrhuji, abychom se tomu věnovali dříve, a totiž hned dnes jako první bod.

V České republice očkujeme mnohem pomaleji, než jsme si stanovili jako plán. Plníme jej v poslední době, v posledních 30 dnech, jenom na 65 %. To by pro nás mělo být varující: 65 % v situaci, kdy jsme v těch číslech jak obětí, tak nákazy na špici pelotonu, na špici žebříčku, bohužel ve srovnání nejenom s Evropou, ale i s ostatními státy v rámci celého světa, tak by to pro nás měla být úplná katastrofa a měli bychom se tomu věnovat mnohem, mnohem víc. A já myslím, že to je prostě katastrofální výsledek. Průměrná množství vyočkovaných vakcín jednotlivých dávek jsou 21 500. To je zkrátka v desetiapůlmilionové zemi hrozně málo. My máme i o víkendech tak nízká čísla očkování, že bychom měli prostě napřít veškeré síly na to, abychom mnohem spíš atakovali nějakou metu 100 000 vyočkovaných dávek denně, a to právě i včetně víkendů. Pokud je to jenom trochu možné, tak se prostě teď musí udělat všechno pro to, aby okamžitě, co máme vakcínu, tak jsme ji také do jednoho, dvou, maximálně tří dnů také byli schopni vyočkovat. Zkrátka podle strategie, kterou máme platnou, schválenou, podle níž se postupuje, by měla být už dnes oočkováno 1,2 milionu lidí a skutečnost je taková, že je to 0,8 milionu lidí. A každá vakcína, kterou máme, místo toho, abychom ji měli už opravdu vyočkovanou, máme ji na mrazáku nebo někde na skladě, tak je riziko dalších obětí.

Proto si myslím, že by pan ministr Blatný měl být přítomen už dnes při jednání toho bodu a že bychom měli tento bod zařadit hned jako první dnešní den, abychom se bavili o příčinách toho, proč plníme plán takhle tristně, abychom se bavili o tom, jak to zlepšit a jak dosáhnout mnohem lepších čísel. Protože připomínám, že každý den lockdownu - každý den lockdownu - nás stojí podle ekonomů 4 až 5 miliard korun. Připomínám podle statistik, můžeme si je přečíst v dnešních médiích, zcela jednoznačně velmi smutná čísla za leden 2021, kdy zkrátka máme skoro vlastně nejvíce obětí, nejvíce mrtvých za období 70 let. A to jsou statistiky, kterým teď tady čelíme. A nejsou to jenom čísla, jsou to něčí rodiče, jsou to něčí děti, jsou to něčí příbuzní. My bychom měli mít tohle na paměti, ať k nim nepřibudou další zbyteční, další, kteří budou tuto statistiku naplňovat i v příštích měsících. Musíme se vrátit co nejdříve do normálu, ale to nepůjde jinak, než když budeme mnohem rychleji, mnohem efektivněji očkovat. A z toho se nám musí pan ministr tady zpovídat, proč se tak neděje. Takže tento bod navrhuji, ještě jednou připomínám, dnes jako úplně první bod. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Pan předseda Jurečka s přednostním právem. Připraví se pan předseda Bartošek, také s přednostním právem.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Dobré odpoledne. Vážená paní ministryně, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolil bych si navázat na své předřečníky, na to, co tady říkala před chvílí paní předsedkyně Pekarová Adamová i pan předseda Faltýnek, ať už zařazení těchto bodů dopadne jakkoli na program této schůze. Podporuji, abychom o tomto důležitém tématu tady měli možnost hovořit, aby tady pan ministr, případně další členové vlády ty informace dali nejenom nám, ale i veřejnosti, ale aby se ta informace netýkala jenom očkování a postupu očkování, ale aby to byla informace, do které bude zahrnuta i aktuální situace postupu vlády v boji s pandemií, a také aby to byla informace obsahující personální změny v resortu Ministerstva zdravotnictví, především na pozici hlavní hygieničky, protože si myslím, že je potřeba, aby i tyto věci tady byly vyjasněny. Takže prosím, dávám doplnění, aby oba tyto body, které byly navrhovány, případně jestli tady byl nějaký další návrh, byly rozšířeny i o tento charakter informace.

A nyní k tomu samotnému, co si dovolím přinést jako návrh na doplnění programu této schůze Poslanecké sněmovny, a sice jedná se o to, co už Poslanecká sněmovna podpořila, máme to na svém programu, ale bohužel zatím to nevypadá, že by se tento bod podařilo dostat na jednání, a to je, abychom mohli projednat bod sněmovního dokumentu pod číslem 7332, a to je zřízení vyšetřovací komise, sněmovní vyšetřovací komise k havárii na řece Bečvě.

K tomu mi dovolte říci pár věcí. Je to už více než půl roku, kdy se tato havárie odehrála. Dochází k opakovanému posunutí termínu, který je slibován vůči celé široké veřejnosti, že soudní znalec dopracuje znalecký posudek, na základě kterého bude dále policie ten případ vyšetřovat a případně bude směřovat k otázce, která může třeba vyústit i v konkrétní obvinění. Nicméně bohužel zatím, přestože na počátku celého příběhu jsme byli ujišťováni oběma ministry, jak ministrem životního prostředí Richardem Brabcem, tak ministrem vnitra Janem Hamáčkem, že se tím orgány, ať už orgány v oblasti dozoru nad životním prostředím, nebo i Policie České republiky, intenzivně zabývají a že to bude otázka několika dnů, potom že to bude otázka několika týdnů, pak že to bude otázka do 20. prosince loňského roku. A stále bohužel ty termíny nejsou naplňovány. Naposledy byl tento termín posunut z konce února, ale nevíme na kdy. Myslím si, že tady by páni ministři měli, pokud se ty věci nepodaří posunout do konce března, zvážit, jestli mají setrvávat ve svých funkcích. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP