Úterý 9. března 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)


Sloučená obecná rozprava k bodům 41 a 42
/sněmovní tisky 1163 a 1164/

Kdo se, prosím, hlásí do rozpravy? Do rozpravy se hlásí pan poslanec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, současná právní úprava o elektronizaci ve zdravotnictví je značně roztříštěná. Návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví, sněmovní tisk 1163, a navazující sněmovní tisk 1164, proto zajišťuje potřebný soulad naplnění požadavků podle právních předpisů a zákonů v oblasti ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti. Jelikož elektronizace ve zdravotnictví se přímo i nepřímo dotýká zpracování osobních údajů, současný stav si žádá pravidla pro ochranu osobních údajů a požadavky kybernetické bezpečnosti, což řeší právě navrhovaná právní úprava.

Elektronizace zdravotnictví musí dodržovat všechny platné normy a zákony a musí respektovat právo na ochranu osobních údajů, současně by mělo být zajištěno i využívání služeb elektronického zdravotnictví čistě dobrovolně a je nutné, aby byly nastaveny standardy pro elektronické zdravotnictví. Proto podpoříme jak propuštění tohoto tisku, tak navazujícího ve sloučené debatě. Oba tyto tisky podpoříme pro jednání do výborů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se hlásí pan poslanec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, chce se mi říct - no konečně, protože na jednu stranu jsem rád, že se nám tento zákon konečně posunul do prvního čtení, i když ono slovo posunul asi není úplně přesné, on se tam spíš došoural přes všechny sliby, kdy už zde bude.

Vlastně rok s covidem nám všem ukázal, že bez elektronizace zdravotnictví do budoucna fungovat nemůžeme. Ještě loni touto dobou jsme neznali přesné kapacity lůžek, lékaři nemohli vydávat eRecepty, ty tedy mohli, ty byly schválené už dřív, ale ne eNeschopenky. A vlastně bez ISINu by ani neprobíhalo žádné větší trasování. Bude to možná znít trochu zvláštně obzvlášť v této situaci, ale vlastně covid přispěl k elektronizaci zdravotnictví více než cokoli jiného a více než kterýkoli politik. Velice si vážím práce, které na tom ÚZIS odvedl.

Otázkou je však, kam dál s elektronizací a jaký je konkrétní cíl. Tento zákon tak, jak je napsaný, přináší povinné registry, a především definice standardů, tedy mnoho věcí, které se mohly udělat už dávno, pokud by k nim byla vůle, minimálně u těch přímo řízených organizací. Pravda je, že mnoho zdravotnických zařízení je v elektronizaci už teď na velmi vysoké úrovni, avšak bez jasně nastavených odpovědností a komunikačních standardů by nebylo možné dále sdílet zdravotnickou dokumentaci a tak dále.

Osobně tento zákon chápu jako součást mnohem větší mozaiky, ale byl bych rád, kdyby zde od vás, pane ministře, zazněla konkrétní vize, tedy co se změní po tom, až bude platit tento zákon, především pro lékaře, pro pacienty nebo v oblasti open dat, a především jak ministerstvo bude pro tyto skupiny elektronizaci komunikovat směrem ven.

To je za mne asi vše. Jinak podpoříme propuštění dále do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. To byl pan poslanec Třešňák. Ještě má někdo zájem vystoupit v rozpravě? Nemá. Tedy sloučenou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není.

 

Teď se zase budeme muset věnovat oběma tiskům odděleně, takže já se vracím do bodu

Aktualizováno 21. 4. 2021 v 9:01.
Přihlásit/registrovat se do ISP