(18.20 hodin)
(pokračuje Fiala)

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru. Má někdo návrh na nějaký jiný výbor jako garanční?

 

Nemá, budeme tedy hlasovat o přikázání garančnímu výboru, výboru pro zdravotnictví, jako garančnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 189, přihlášeno 88 poslanců, pro 78, proti nikdo. Návrh byl přikázán výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru.

 

Je zde nějaký návrh na přikázání dalšímu výboru? Organizační výbor takový návrh neučinil, není, tedy nebudeme přikazovat dalšímu výboru a jenom poprosím pana zpravodaje, aby mi připomenul, zda zazněl nějaký návrh na zkrácení v rozpravě, který jsem třeba nezaznamenal. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Ano, pane předsedající. Já bych chtěl, kdybychom schválili zkrácení o 30 dnů na 30 dnů tohoto tisku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vím, že takový návrh nezazněl v rozpravě. Na druhé straně ta situace, aspoň pro mě jako předsedajícího, lidsky není teď úplně jednoduchá.

 

Nechal bych o tomto návrhu hlasovat, pokud nikdo nebude namítat, že jsme ho neslyšeli úplně přímo v rozpravě.

Nenamítá nikdo, hlasujeme o zkrácení. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 190, přihlášeno 90 poslanců, pro 72, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

A nyní se dostáváme k tomu bodu číslo

 

42.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví
/sněmovní tisk 1164/ - prvé čtení

Opět se budeme zabývat přikázáním výboru k projednání. Opět je zde výbor pro zdravotnictví navržen jako výbor garanční. Je zde nějaký jiný návrh? Není.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 191, přihlášeno 90 poslanců, pro 80, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Návrh na nějaký další výbor taky nezazněl a organizační výbor nic nenavrhl v tomto směru. Opět pan zpravodaj připomene zřejmě zkrácení lhůty.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Pane předsedající, je to těžké pro nás pro všechny, Jirka Ventruba byl můj kamarád, kolega a přítel. Je to už druhý člověk, kterého jsem ztratil v krátké době.

U obou těch tisků jsem navrhoval zkrácenou lhůtu, takže prosím, kdybychom mohli odhlasovat i tady, u tohoto tisku, zkrácení o 30 dnů na 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 192, přihlášeno 90 poslanců, pro 71, proti nikdo. Návrh jsme přijali. Končím projednávání bodu číslo 42, děkuji panu ministrovi, panu zpravodaji.

 

Otevírám bod číslo

 

43.
Návrh poslanců Ondřeje Polanského, Jaroslava Faltýnka, Pavla Pustějovského,
Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury
/sněmovní tisk 733/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení, tedy podle § 90 odstavce 2. Stanovisko vlády máme k dispozici jako sněmovní tisk 733/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele pan poslanec Ondřej Polanský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji vám, pane předsedající, za slovo. Milé kolegyně, kolegové, milá vládo, dovolte mi být stručný, vlastně stejně tak stručný, jak je stručný návrh novely tohoto zákona. Skládá se z jedné jediné věty, která zní: "Členové dozorčí rady mohou být přítomni na všech jednáních výboru."

Dovolte mi to krátce vysvětlit. Jedná se o reakci na kauzu e-shopu na dálniční známky z ledna loňského roku, při které jsme i zde na půdě Sněmovny diskutovali parametry kontrolního mechanismu dozorčí rady, která je volena touto Poslaneckou sněmovnou. I v součinnosti s jejími členy, kteří jsou také z velké části členové Poslanecké sněmovny, jsme přišli na toto drobné vylepšení, které by umožnilo členům dozorčí rady účastnit se jednání výboru fondu, kde vlastně probíhá všechno rozhodování o financích, přidělených dotacích apod. Kontrola dozorčí rady by poté nemusela být jenom taková formální, jak se z větší části dnes děje. Tolik asi zpráva předkladatele. Já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Martin Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Pan předkladatel... Ono je to opravdu velmi stručné, je to v zásadě jedna věta, že návrh toho zákona představili, je předložen v takzvaném paragrafu 90, tedy ve zrychleném nebo zkráceném čtení teď, během jedné rozpravy, to znamená, ani nebude přikazován do výboru. Předkladatelé, kteří jsou pod zákonem podepsáni, zastupují víceméně napříč politické spektrum reprezentované tady v Poslanecké sněmovně. Toť od zpravodaje vše.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu. Žádnou, ano... tak pan zpravodaj.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já se do ní možná tedy přihlásím, abych rozdělil slovo zpravodaje a standardní rozpravu. Povím jenom stručně, nechci ten návrh žádným způsobem hanět a nebudu hanět a podpořím ho, ale promluvím krátce, kolegyně, kolegové, z vlastní zkušenosti.

V té dozorčí radě jsem byl fyzicky přítomen, už si to nepamatuji, téměř pět let, z toho zhruba čtyři roky jako místopředseda, potom jako předseda dozorčí rady. Za mého působení běžně fungovalo, že buď předseda docházel na zasedání výboru, dokonce poměrně dlouhé období i a zasedání probíhala společně, že členové dozorčí rady byli fyzicky u toho přítomni, účastnili se debat, rozprav a bylo jich spousta, o nastavení příspěvkových programů, o parametrech i věci, které teď řešíme v mediálním prostředí, jak dotovat soukromé dráhy, železnici a podobně, příspěvkové programy na cyklostezky, bezpečnost a podobně, a vždy logicky tedy potom hlasoval pouze výbor, členové dozorčí rady buď tedy brali na vědomí, nebo se hlasování neúčastnili a ty informace měli.

Tím ale ten návrh nijak neshazuji, samozřejmě předjímejme, že v jiném volebním období může být jiná sestava a ta přítomnost by třeba - už tak lehká - umožněna být nemusela. Chápu záměr předkladatelů v reakci na loňský rok, že je tady jakási snaha o to, aby informace, kontrola, zajištěná Poslaneckou sněmovnou, byla rychlejší a přímější. Takže podpořím ten návrh, ale chtěl jsem se tady podělit jenom o svoji osobní zkušenost. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP