Úterý 9. března 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

Předcházející část projednávání bodu pořadu schůze

 

(pokračuje Petr Fiala)

42.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví
/sněmovní tisk 1164/ - prvé čtení

Opět se budeme zabývat přikázáním výboru k projednání. Opět je zde výbor pro zdravotnictví navržen jako výbor garanční. Je zde nějaký jiný návrh? Není.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 191, přihlášeno 90 poslanců, pro 80, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Návrh na nějaký další výbor taky nezazněl a organizační výbor nic nenavrhl v tomto směru. Opět pan zpravodaj připomene zřejmě zkrácení lhůty.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Pane předsedající, je to těžké pro nás pro všechny, Jirka Ventruba byl můj kamarád, kolega a přítel. Je to už druhý člověk, kterého jsem ztratil v krátké době.

U obou těch tisků jsem navrhoval zkrácenou lhůtu, takže prosím, kdybychom mohli odhlasovat i tady, u tohoto tisku, zkrácení o 30 dnů na 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane zpravodaji.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 192, přihlášeno 90 poslanců, pro 71, proti nikdo. Návrh jsme přijali. Končím projednávání bodu číslo 42, děkuji panu ministrovi, panu zpravodaji.

 

Otevírám bod číslo

Aktualizováno 21. 4. 2021 v 9:01.
Přihlásit/registrovat se do ISP