Sněmovní tisk 989
Novela z. o ochraně označení původu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 9. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 989/0 dne 2. 9. 2020.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 772/20, PID KORNBMTE9VLP.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

  Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 14. 11. 2022.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2020 (usnesení č. 309). Určil zpravodaje: Ing. Květa Matušovská a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 9. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 9. 3. 2021 na 87. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1560).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 3. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 989/1 (doporučuje schválit).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
8798Květa Matušovská21022-31822.doc (29 KB) / PDF (244 KB, 1 strana) 8. 7. 2021 v 11:31:26


Deskriptory EUROVOCu: hospodářský zeměpis, ochrana spotřebitele, ochrana trhu, označení původu, označení výrobku, průmyslová politika EU, průmyslové vlastnictví, zemědělsko-potravinářský sektor

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)