Úterý 9. března 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

43.
Návrh poslanců Ondřeje Polanského, Jaroslava Faltýnka, Pavla Pustějovského,
Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury
/sněmovní tisk 733/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení, tedy podle § 90 odstavce 2. Stanovisko vlády máme k dispozici jako sněmovní tisk 733/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele pan poslanec Ondřej Polanský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji vám, pane předsedající, za slovo. Milé kolegyně, kolegové, milá vládo, dovolte mi být stručný, vlastně stejně tak stručný, jak je stručný návrh novely tohoto zákona. Skládá se z jedné jediné věty, která zní: "Členové dozorčí rady mohou být přítomni na všech jednáních výboru."

Dovolte mi to krátce vysvětlit. Jedná se o reakci na kauzu e-shopu na dálniční známky z ledna loňského roku, při které jsme i zde na půdě Sněmovny diskutovali parametry kontrolního mechanismu dozorčí rady, která je volena touto Poslaneckou sněmovnou. I v součinnosti s jejími členy, kteří jsou také z velké části členové Poslanecké sněmovny, jsme přišli na toto drobné vylepšení, které by umožnilo členům dozorčí rady účastnit se jednání výboru fondu, kde vlastně probíhá všechno rozhodování o financích, přidělených dotacích apod. Kontrola dozorčí rady by poté nemusela být jenom taková formální, jak se z větší části dnes děje. Tolik asi zpráva předkladatele. Já vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Martin Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Pan předkladatel... Ono je to opravdu velmi stručné, je to v zásadě jedna věta, že návrh toho zákona představili, je předložen v takzvaném paragrafu 90, tedy ve zrychleném nebo zkráceném čtení teď, během jedné rozpravy, to znamená, ani nebude přikazován do výboru. Předkladatelé, kteří jsou pod zákonem podepsáni, zastupují víceméně napříč politické spektrum reprezentované tady v Poslanecké sněmovně. Toť od zpravodaje vše.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu. Žádnou, ano... tak pan zpravodaj.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já se do ní možná tedy přihlásím, abych rozdělil slovo zpravodaje a standardní rozpravu. Povím jenom stručně, nechci ten návrh žádným způsobem hanět a nebudu hanět a podpořím ho, ale promluvím krátce, kolegyně, kolegové, z vlastní zkušenosti.

V té dozorčí radě jsem byl fyzicky přítomen, už si to nepamatuji, téměř pět let, z toho zhruba čtyři roky jako místopředseda, potom jako předseda dozorčí rady. Za mého působení běžně fungovalo, že buď předseda docházel na zasedání výboru, dokonce poměrně dlouhé období i a zasedání probíhala společně, že členové dozorčí rady byli fyzicky u toho přítomni, účastnili se debat, rozprav a bylo jich spousta, o nastavení příspěvkových programů, o parametrech i věci, které teď řešíme v mediálním prostředí, jak dotovat soukromé dráhy, železnici a podobně, příspěvkové programy na cyklostezky, bezpečnost a podobně, a vždy logicky tedy potom hlasoval pouze výbor, členové dozorčí rady buď tedy brali na vědomí, nebo se hlasování neúčastnili a ty informace měli.

Tím ale ten návrh nijak neshazuji, samozřejmě předjímejme, že v jiném volebním období může být jiná sestava a ta přítomnost by třeba - už tak lehká - umožněna být nemusela. Chápu záměr předkladatelů v reakci na loňský rok, že je tady jakási snaha o to, aby informace, kontrola, zajištěná Poslaneckou sněmovnou, byla rychlejší a přímější. Takže podpořím ten návrh, ale chtěl jsem se tady podělit jenom o svoji osobní zkušenost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

 

Nezazněla žádná námitka, takže nyní rozhodneme podle § 90 odstavce 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 733 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 193, přihlášeno 92 poslanců, pro 82, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

A protože jsme schválili tento postup, tak nyní zahajuji podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy se přihlásil pan poslanec Ondřej Polanský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji za slovo. Vzhledem k loňskému roku, který přibrzdil činnosti Poslanecké sněmovny, je potřeba načíst změnu účinnosti. Proto navrhuji změnit v článku 2 účinnost, která by zněla: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezký večer. To je tedy jediná přihláška do podrobné rozpravy. Dívám se, jestli se hlásí někdo další. Nikdo další se nehlásí, takže končím podrobnou rozpravu. Máte zájem o závěrečná slova? Pan navrhovatel, pan zpravodaj? Nemáte zájem o závěrečná slova, takže budeme hlasovat o přednesených návrzích. Svolám poslance do jednacího sálu. Pane zpravodaji, jestli tomu rozumím dobře, přednesený návrh je jeden, a to je to, co nám sdělil pan poslanec Polanský. Je to změna doby účinnosti, pokud jsem slyšel dobře.

Takže budeme hlasovat o návrhu pana poslance Polanského. Já bych to rád zopakoval, já jsem zrovna přebíral řízení, tak se jenom tážu, řekněte nám to ještě jednou na mikrofon, abychom všichni věděli, o čem se bude hlasovat.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Jde o změnu účinnosti, která by nově zněla: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 194, přihlášeno 90 poslanců, pro 82, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Ondřeje Polanského, Jaroslava Faltýnka, Pavla Pustějovského, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, podle sněmovního tisku 733."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 195, přihlášeno 90 poslanců, pro 81, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a projednávání končí.

 

Otevírám další bod, číslo

Aktualizováno 21. 4. 2021 v 9:01.
Přihlásit/registrovat se do ISP