Sněmovní tisk 895
N. ústav. z. - Listina základních práv a svobod

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 16. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: Červíček M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 895/0 dne 17. 6. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0895.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 6. 2020. Vláda zaslala stanovisko 14. 7. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 7. 2020 jako tisk 895/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 764/20, PID ALBSBQWQSQYI.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 11. 8. 2020. Určil zpravodaje: JUDr. Pavel Blažek, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 63)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 3. 2021 na 87. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1567).

 • V
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 19. 3. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 895/2 (doporučuje schválit).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 4. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 895/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 895/4, který byl rozeslán 3. 6. 2021 v 11:41.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 9. 6. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 895/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 6. 2021 na 104. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 482, usnesení č. 1713).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2021.
  Prezident zákon podepsal 3. 8. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 8. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 8. 2021.

Zákon vyhlášen 13. 8. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 131 pod číslem 295/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
8564Vojtěch Pikal20788-31459.odt (11 KB)Systematická úprava práva bránit základní práva a svobody i zbraní2. 6. 2021 v 14:02:53


Deskriptory EUROVOCu: Charta lidských práv, osobní zbraň, sebeobrana, ústava

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)