Úterý 9. března 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

48.
Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv
a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
/sněmovní tisk 895/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 895/1. Prosím, aby předložený návrh z pověření Senátu uvedl senátor Zdeněk Hraba. Prosím, ujměte se slova.

 

Senátor Zdeněk Hraba: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, milé poslankyně, ctění poslanci, především děkuji za vstřícnost s možností zde vystoupit v tuto chvíli.

Velmi ve stručnosti bych uvedl senátní návrh zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod, a to tím, že se vkládá do článku 6 odst. 4 jediná věta: "Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek stanovených zákonem."

Jedná se tedy o zakotvení práva bránit život i se zbraní jako základního lidského práva, a to posílení tohoto práva na ústavní úroveň, tedy na úroveň ústavního pořádku. Tak jako v minulosti byla některá práva upravena prostým zákonem, toto právo nikdo nezpochybňoval, tak jako nikdo nezpochybňuje - zatím tedy - právo bránit život i se zbraní, tak přesto si zákonodárce, vědom si významu takového práva, takové právo dovolil povýšit na právo ústavní. Namátkou je to právo třeba shromažďovací nebo právo nebýt podroben nuceným pracím. Smysl této novely, senátní návrh zákona, míří tedy tam, aby toto právo bylo pro futuro zachováno i do budoucna, aby byla možnost se bránit i se zbraní v ruce. Samozřejmě že touto zbraní se nemyslí střelná zbraň nebo pouze střelná zbraň, myslí se tím cokoliv, čím by se mohl člověk bránit, aniž by byl nucen používat na svoji obranu pouze holé ruce.

Senátní návrh reaguje na tendence, které se objevují ve státech Evropské unie, kdy dochází k vyprazdňování práva bránit se s nějakým předmětem, který může být použit jako zbraň, případně musí být dokazováno, že ten předmět zbraní není, typicky nějaká vycházková hůl, zákaz chladných zbraní v Belgii, jako jsou třeba nože.

Častým argumentem, který proti této novele zaznívá, je, že se jedná o posílení práva vlastnit střelnou zbraň, nebo snad zavedení, a tedy rozšíření vlastnictví střelných zbraní. Tady bych chtěl říci, že tento návrh rozhodně toto neznamená a nelze to z něj jakýmkoliv výkladovým způsobem, jakýmkoliv výkladem vyčíst. V tom, jak se tedy mění definice nutné obrany, respektive tento návrh, rozhodně nemíří do změny definice nutné obrany, jakkoliv ji nerozšiřuje, pouze ukládá právo člověka bránit se s něčím, a toto právo nemůže být eliminováno, nemůže být úplně vyprázdněno. To je tedy základním cílem tohoto senátního návrhu.

Nechci vás obtěžovat čtením dat, jak byl projednán tento návrh v Senátu, nicméně do Senátu se dostal a byl předložen 24. září 2019 s tím, že poslední hlasování v Senátu proběhlo 16. června 2020, mezitím byl návrh podpořen jak dvakrát na plénu, tak výborem ústavně právním, tak výborem bezpečnostním. Já vám děkuji za pozornost a budu moc rád, když návrh podpoříte, a samozřejmě jsem plně k dispozici zodpovědět vaše dotazy.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Pavel Blažek.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý večer, děkuji za slovo. Chci poděkovat panu senátorovi za stručnost, já budu ještě stručnější. On řekl vše, to znamená, že tím končím svoji zpravodajskou zprávu, a myslím si, že tento návrh ústavního zákona je zralý na to, aby byl postoupen do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zpravodaji. Otevírám rozpravu a jako první se hlásí místopředseda Tomio Okamura, potom pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, potom pan předseda výboru pro bezpečnost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, klub SPD vítá, že by do Ústavy byla včleněna věta: "Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon." Prosazuji to již dlouhou dobu, právo na to, aby občané České republiky mohli legálně držet zbraň, a ne vždy jsme se tady setkali s pozitivním přístupem. Vlastním zbrojní průkaz již více než dvacet let a jsem aktivním členem sportovního střeleckého klubu. Je nás asi 300 000 nebo více, je nás dneska 320 000. A ten důvod, proč je to velmi důležité začlenit do Ústavy, je mimo jiné to, že se dostáváme jako Česká republika pod tlak Evropské unie. Dostáváme se pod velký tlak Evropské unie na odzbrojování a omezování legálních držitelů zbraní a to je pro SPD absolutně nepřípustná věc, protože Evropská unie ukrajuje postupně z naší suverenity opravdu kolečko po kolečku, je to ta salámová metoda, až nám potom už nezůstane vůbec nic. Takže my se opravdu musíme postavit těmto tlakům z Evropské unie na omezování střelců, ale i rybářů v souvislosti s olovem a s podobnými záležitostmi.

Tady bych rád připomněl, že hnutí SPD tady má v této souvislosti také zásadní návrh zákona, který už tady téměř tři roky leží ve Sněmovně, a je to náš návrh zákona, který bych pojmenoval podle jednoduchého názvu, hesla "můj dům, můj hrad". Je to návrh zákona, který už jsem navrhoval v minulém volebním období a byl tady tehdejší vládou zamítnut. To znamená, že je to návrh zákona, kde navrhujeme posílení institutu takzvané nutné obrany. To znamená, že dneska jsme v situaci, že když se někdo brání napadení, tak se ještě posuzuje, zdali se bránil přiměřeně. My to chceme posunout ne až na tu americkou hranici, ale něco mezi, protože víme, že tady musíme nalézt nějaké kompromisy, ale evidentně to tady nikoho jiného než SPD nezajímá, aby, pakliže překoná nějaký gauner, samozřejmě je to kriminálník, nic jiného takoví lidé nejsou, překážku, to znamená vnikne k vám, otevře vám okno, dveře, branku - vnikne, prostě to otevře - tak potom, aby napadený občan a jeho příbuzní, třeba jeho manželka, ti, co jsou v tom objektu, byli vždy v právu, aby byli vždy v právu.

Myslím, že je to velmi důležité, abychom o tomto diskutovali, a mrzí mě, že už se blíží volby, ten zákon SPD tady stále leží a nikdo nás nechce podpořit. Protože argumenty lidí, co odmítají podpořit tento návrh SPD, že prý to může být nepřiměřené obrana - no, jak máte v noci posuzovat, zdali ten, kdo vás napadá nebo vaši manželku, jestli má v ruce nějaký nůž nebo jestli je mistr světa v karate. Nebezpečí od takového člověka, pakliže je kriminálník, je kriminálně zaměřen, překoná překážku a přepadne vás doma, je úplně stejné, ať má v ruce něco, nebo ne, a přizabít vás může úplně stejně.

To znamená, bylo by dobré, abychom diskutovali i o těchto návrzích, když mluvíme o těch zbraních, tak pojďme mluvit i posílení institutu nutné obrany, jelikož bezpečnostní situace se v ČR z tohoto pohledu nezlepšuje, každý máme ve svém okolí někoho - a ne že ne, kdo tvrdí opak, tak to bych se hodně divil - máme v okolí někoho nebo slyšeli jsme o někom, kdo byl okraden, přepaden, vzal mu třeba někdo kolo nebo mu zcizil peněženku. Prostě je potřeba jasně se postavit za slušné a řádné občany, aby měli jistotu, že stát za nimi stojí, a to je program SPD.

To znamená, když se vrátím zpátky k tomuto projednávanému tisku, jsme rádi za SPD, že konečně je tady na stole ten návrh a je reálná šance, že projde prvním čtením, na to, abychom v Ústavě zakotvili právo občanů bránit svůj život či jiného člověka i se zbraní, s legálně drženou zbraní. Jednoznačně tento návrh pochopitelně podporujeme, prosazujeme a doufám, že to všechno projde. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Tomio Okamurovi. Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura, poté pan poslanec Radek Koten, poté místopředseda Pikal. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já budu velmi stručný. Náš poslanecký klub tuto novelu podporuje. Chtěl bych poděkovat horní komoře jako celku, že nám ten návrh poslala. Protože jednáme v polovičním formátu, normálně by za náš klub k tomuto tématu vystupovala paní místopředsedkyně Jana Černochová, která ovšem dneska není v té většině, těsné většině, která se jednání účastní, tak pro ty, kterým by její hlas chyběl, chci říct, že určitě přispěje do debaty v rámci druhého a třetího čtení, že patří mezi ty poslankyně, poslance, senátorky a senátory, kteří tento návrh od začátku podporují.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. Nyní pan poslanec Radek Koten, připraví se místopředseda Pikal. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane senátore. Já to nebudu nijak prodlužovat. Každopádně SPD dlouhodobě prosazuje posílení tohoto institutu, to znamená práva bránit se se zbraní v ruce jakémukoliv násilí, protože to posiluje právě práva slušných lidí. A to si myslím, že v dnešní době, kdy tady vidíme, jak kriminalita stoupá, posouváme se bohužel místo za místem, rok za rokem k menší bezpečnosti, a tady ten institut to vlastně umožní i nějakou symbolickou pobídkou a rolí toho, že ten člověk se nebude bát bránit.

Když se podíváme na západ od nás, tak tam jsou zakázány jako zbraně například i pepřové spreje. To znamená žena, která jde v noci z práce, nemůže s sebou mít pepřový sprej a bránit se s ním, pokud ji někdo napadne a chce ji znásilnit nebo okrást nebo zabít, tak prostě nemá v ruce nic. Touto cestou bychom v České republice neměli jít a jsem rád, že tady je tento návrh zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radku Kotenovi. Kolega Pikal si ještě posečká, mám faktickou poznámku paní poslankyně Heleny Válkové. Paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce. Prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Budu jenom nezvykle stručná. Jedna věta: Já beru všechny argumenty. Vím, že jsou tady rozdělení ti, kteří velmi chtějí tímto způsobem naši Listinu obohatit, rozšířit, a ti, kteří si myslí, že už teď ten institut nutné obrany v trestním zákoníku je dostatečný. Ale neříkejme tady prosím, že nám kriminalita stoupla, protože minimálně registrovaná kriminalita nám už několik let klesá. O latentní kriminalitě můžeme diskutovat, ale aby tady nezaznívaly nepravdy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Jiřího Kobzy. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji za slovo. Chtěl bych poděkovat panu senátorovi za ten návrh, protože jsem přesvědčen, že už to vědomí případných zločinců, že naráží na lidi, kteří můžou být ozbrojení, že se vystavují daleko většímu riziku než dosud, bude působit dostatečně preventivně na to, aby se kriminalita skutečně snižovala. Protože víme, že třeba v Austrálii, kde došlo k výraznému omezení zbraní, naopak ozbrojená kriminalita výrazně stoupla. Takže děkuji ještě jednou za všechny střelce.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Kobzovi. Nyní tedy řádně přihlášený pan místopředseda Vojtěch Pikal. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo. Očekávám, že podrobnou rozpravu a všechny náležitosti tohoto návrhu rozebereme následně na výboru, případně na výborech. Nicméně chtěl bych zareagovat na pár věcí, které tady zazněly.

Samozřejmě nejsem v žádném případě příznivcem omezování držení pepřových sprejů nebo i nožů, když na to přijde. Myslím si, že ta regulace má být jinde. Nicméně nemyslím si, že tento návrh změny Ústavy nějakým způsobem povede k většímu odzbrojování našeho obyvatelstva. Nemyslím si, že ani to není jeho záměrem. Stejně tak si nemyslím, že by tento návrh nějak zásadně mohl zasáhnout do toho, jestli naši rybáři mohou používat olůvka, nebo ne. Myslím si, že to je opravdu jiná legislativa.

Mám takovou nejistotu u tohoto návrhu, jestli když toto zavádíme, jestli ve chvíli, kdy budeme mít u práva na život a zdraví právo bránit se zbraní, a nebudeme ho mít zavedeno například u domovní svobody nebo u jiných důležitých práv, tak jestli se nevystavujeme obrácenému výkladu, že tato práva potom bránit se zbraní v ruce nemohu. A také se obávám možná toho, jestli ve chvíli, kdy zavádím právo vlastnit zbraň, respektive se jí bránit jako lidské, tak jestli neotvírám možnost držení a bránění se zbraní některým osobám, které třeba nejsou občany ČR a naopak jsou tady ilegálně.

Ale to je myslím debata, kterou povedeme podrobněji na výboru, jestli tato formulace je ta správná nebo není správná. Já jsem rozhodně pro to, aby právo na držení zbraně bylo nějakým způsobem ústavně zakotveno, a proto jednoznačně podporuji poslání tohoto návrhu do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak, rozhlédnu se, zdali někdo má zájem ještě vystoupit v obecné rozpravě. Ano, pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, že jsme byli docela střídmí. Myslel jsem si, že to může být ještě střídmější, protože jsme se o tom bavili, ale stejně jsme si to museli říct. Myslím, že se všichni mezi sebou známe a víme, kdo jsme zastánci a kdo jsme odpůrci, takže je zbytečné se o tom přesvědčovat. Pojďme to propustit do druhého čtení, pojďme na tom pracovat. Já myslím, že to není úplně politické téma, je to téma odborné, a každý víme, na které straně v této věci jsme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozhlédnu se, zdali někdo další ještě v obecné rozpravě. Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Pan senátor, pan poslanec Blažek? Ne.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Takže přistoupíme k hlasování. Já zagonguji.

 

Táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 201, přihlášeno je 90 poslanců, pro 83, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu.

 

Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Ano, místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo. Já bych chtěl navrhnout, abychom tuto ústavní materii přikázali stálé komisi pro Ústavu a také abychom tuto materii, která se jednoznačně týká bezpečnosti, přikázali výboru pro bezpečnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Táži se, zdali někdo má další návrhy. Další návrhy nevidím.

 

Takže jako první budeme hlasovat, zdali to přikážeme komisi pro Ústavu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 202, přihlášeno 90 poslanců, pro 35, proti 9. Návrh byl zamítnut.

 

Další návrh je, abychom to přikázali výboru pro bezpečnost.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 203, přihlášeno 91 poslanců, pro 69, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Jelikož nemám další návrhy k hlasování, končím první čtení tohoto návrhu.

Přerušuji schůzi Poslanecké sněmovny. Přeji hezký večer. Uvidíme se zítra v 9 hodin ráno.

 

(Jednání skončilo v 19.11 hodin.)

Aktualizováno 21. 4. 2021 v 9:01.
Přihlásit/registrovat se do ISP