(Schůze pokračovala v 15.00 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 87. schůze Poslanecké sněmovny.

Právě jsem vás odhlásil. Poprosím vás, abyste se přihlásili, máme novou schůzi, tak ať provedeme vaši prezentaci.

Paní poslankyně, páni poslanci, vláda v souvislosti s vyhlášením stavu legislativní nouze požádala, aby následující sněmovní tisk, který schválila a předložila do Poslanecké sněmovny, byl projednán ve zkráceném jednání podle § 99 odstavce 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Jedná se o vládní návrh zákona o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19, sněmovní tisk 1172. Svým rozhodnutím číslo 98 jsem rozhodl o projednání tohoto vládního návrhu ve zkráceném jednání, přikázal jsem sněmovní tisk 1172 výboru pro sociální politiku a stanovil mu nepřekročitelnou lhůtu pro předložení usnesení do 10. března do 9 hodin.

Paní poslankyně, páni poslanci, chci vás informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium, a to nejprve zařadit do pořadu 87. schůze nový bod návrh zákona ve zkráceném jednání, o kterém jsem teď mluvil, sněmovní tisk 1172.

Dále změna v projednávání bodu - v bloku prvních čtení za bod 43, sněmovní tisk 733, o Státním fondu dopravní infrastruktury, prvé čtení, podle § 90 odstavec 2, zařadit bod 239, což je sněmovní tisk 837 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, prvé čtení, také podle § 90 odstavec 2.

Dále grémium navrhuje přeřadit následující body schváleného pořadu schůze takto:

Bod 3, tisk 1111/2, krizový zákon zamítnutý Senátem, který už byl pevně zařazen na dnes jako první bod, navrhuje grémium pevně zařadit na úterý variabilního týdne, to jest 23. března, jako první bod.

Bod 1, sněmovní tisk 1152, krizový zákon, prvé čtení, navrhuje grémium pevně zařadit na úterý variabilního týdne 23. března jako druhý bod.

Dále v souvislosti s výše uvedeným navrhujeme následující postup projednávání bodů v tomto týdnu.

Dnes, v úterý 9. března, jako první bod jednacího dne projednat bod 56, sněmovní tisk 989, o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, prvé čtení, podle § 90 odstavec 2, a následně bychom pokračovali v projednávání bodů z bloku prvních čtení v pořadí, jak bylo uvedeno.

Ve středu 10. března navrhujeme projednat body v tomto pořadí: jako první bod jednacího dne projednat sněmovní tisk 1172, dávky státní sociální podpory, zkrácené jednání, poté body z bloku třetích čteních v pořadí 328, tisk 532, o ČNB, bod 334, tisk 896, o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, bod 334, tisk 317, zákoník práce, pět týdnů dovolené, a poté další body, u kterých byly splněny zákonné lhůty.

Ve čtvrtek 11. března navrhujeme projednávat od 11 hodin v následujícím pořadí - bod 319, tisk 973, Ženevský akt, smlouva v prvém čtení, a následně bod 6, tisk 731, nepůvodní druhy, zákon v druhém čtení. To je ze strany grémia vše.

Mám tady celou řadu přihlášek, jako první, písemná, s přednostním právem k pořadu dnešní schůze, pan místopředseda Okamura, poté jsem přednostně viděl pana Faltýnka, poté pan předseda Chvojka. Dobře, všechny jsem vás viděl. Prosím.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, za hnutí SPD navrhuji jako první bod programu dnešní schůze bod s názvem Okamžité zrušení nouzového stavu. Plošné zákazy nejsou správná cesta, lockdown není řešení. Lidé jsou nesmyslně nuceni k opatřením, která nefungují. Po více než sedmi dnech dramatických omezení se ukazuje, že zásadní výsledek nepřichází. Odpovědní politici, to znamená vládní ministři, si dopředu udělají alibi a mluví o dalších uzávěrách.

Stále opakujeme, že plošné zákazy nejsou správná cesta a opatření je potřeba zacílit. Lidé jsou nesmyslně nuceni nosit respirátor nebo zdravotní roušku na slunci v parku. Jsou nuceni kupovat a používat výrobky, o jejichž kvalitě a funkčnosti je možné pochybovat, jejich nošení venku v odstupu je naprosto zbytečné a může být i škodlivé. Vláda postupně likviduje ochotu lidí spolupracovat a jejich osobní motivaci.

Potřebujeme novou strategii a zapojení odpovědnosti lidí za jejich zdraví. Je nutné zrušit nesmyslná plošná opatření a důsledněji chránit rizikové skupiny. Testování občanů by mělo probíhat na základě dialogu, vysvětlení situace a musí být uživatelsky spolehlivé a vlídné. Nesmí být vynucováno pod hrozbou represe. Za hnutí SPD navrhujeme, že je třeba opět zapojit občany jako partnery v řešení situace na základě osobní odpovědnosti za jejich zdraví.

Česká republika musí přestat být závislá na rozhodování a jednání orgánů Evropské unie. Evropská unie škodí. Je nutné zajistit ze všech zdrojů dostatek účinných vakcín pro rychlou vakcinaci občanů, kteří se chtějí nechat dobrovolně očkovat, s důrazem na rizikové skupiny. Dobrovolnou vakcinaci je třeba řešit především s využitím sítě praktických lékařů, na což už SPD upozorňuje dva měsíce, a konečně to vláda začala dělat.

Pro rizikové skupiny občanů je také potřeba zdarma poskytnout respirátory FFP2, dezinfekce a vitaminy. Je nutné posílit kapacitu nemocnic využitím kapacit lázeňské léčby včetně personálních kapacit těchto organizací. Okamžitě je nutné na základě zkušeností z praxe zahájit léčbu nákazy funkčními léky, které doporučují lékaři z medicínské praxe. K tomu, aby se používaly léky, již vyzýváme od loňského roku, ale vláda stále váhá.

Okamžitě je nutné využít českých testů využitelných k uživatelsky dobrovolnému samotestování a podpořit vlastní kapacity, české kapacity, pro produkci našich ochranných a preventivních prostředků. Při dodržení jasných preventivních opatření je potřeba umožnit fungování maloobchodu a služeb včetně gastronomických služeb. Lidé si potřebují koupit boty, jít ke kadeřníkovi a tak dále. Je potřeba otevřít školy pro výuku za dodržení jasných preventivních opatření s využitím možností dobrovolného samotestování. Je možné přece upravit rozvrhy, rozdělit žáky na skupiny a tak podobně.

Je potřeba zajistit pro občany zdarma respirátory FFP2 v hromadné dopravě a posílit spoje, aby nedocházelo k takové kumulaci občanů, roušky zachovat v rámci pravidel hygienické služby ve vnitřních prostorech a stanovit přísná preventivní pravidla pro vstup a pobyt cizinců na území České republiky. V této souvislosti navrhuji, pakliže tento bod Sněmovna na návrh SPD odsouhlasí, aby se hlasovalo stejně jako minulé úterý o návrhu usnesení. Je to jedna věta: "Poslanecká sněmovna ruší nouzový stav k 9. 3. 2021, to znamená k dnešku." Takže to je první bod, který navrhujeme, aby se o něm hlasovalo, aby to byl první bod dnešní schůze. A tady se přesně v hlasování hned ukáže, která strana se jak tomu staví. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP