(15.50 hodin)
(pokračuje Výborný)

Jsem přesvědčen o tom, že bychom ty informace měli dostat i my jako poslanci, a za poslanecký klub KDU-ČSL tedy dávám protinávrh k tomu, co zde zaznělo, abychom zařadili nový mimořádný bod s názvem Informace ministra školství k podobě maturitní a závěrečné zkoušky ve školním roce 2020/2021. Dovoluji si navrhnout jeho zařazení na zítřek, to je na středu v 17 hodin. Reaguji na to, že pan předseda Faltýnek zde navrhl od 18 hodin zařadit Informaci ke strategii o očkování od pana ministra Blatného, čili budeme mít na to 60 minut, kdy jsem přesvědčen o tom, že pan ministr Plaga je schopen, možná i před čtvrtečním jednáním vlády, které by mělo být, podat informaci o představě Ministerstva školství, která doufám bude i vydiskutována s odbornými asociacemi, jak by tedy maturitní a závěrečné zkoušky v této situaci měly proběhnout. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, mám poznamenáno. Nyní pan poslanec Martin Kolovratník, připraví se paní poslankyně Kořanová. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobré odpoledne. Děkuji za slovo. Budu velmi stručný. Přicházím s prosbou jménem volební komise a prosíme o pevné zařazení pouze jednoho z bloku volebních bodů, a je to ten první, číslo 370, Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Jsou to pouze dvě rychlá hlasování, takže prosím zařadit napevno zítra ve 12.50 hodin, Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, mám poznamenáno. Nyní paní poslankyně Kořanová, připraví se Dana Balcarová. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, opět tady před vámi stojím a zkusím zařadit kontroverzní bod, a to je novela občanského zákoníku.

Všichni víme, že je dnešní doba nelehká, tak v této době jsou potřeba blízké rodinné vztahy a vazby. Vláda svými opatřeními mnohdy zapomněla na registrované partnery, ať už to bylo v podobě znemožnění uzavření registrovaného partnerství, nebo ztížená situace. Proto mi dovolte zařadit v bloku prvních čtení sněmovní tisk 201, je to bod 49. Kolega Mašek tady navrhoval sněmovní tisk, který se týká listiny základních práv a svobod, tisk 895, takže poprosím zařazení po něm. A pokud neprojde tento návrh, tak prosím tento tisk zařadit po bodu 239, sněmovní tisk 837. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, také mám poznamenány oba návrhy. Nyní paní poslankyně Dana Balcarová, připraví se kolega Juchelka.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já mám také návrh k programu schůze, a to že žádám, aby byl bod číslo 46, novela o myslivosti, je to tisk 954, zařazený ve čtvrtek za invazní novelu, tisk 731, jestli to takto stačí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, za novelu tisku, prosím? (Poslankyně Balcarová: Tisku 731.) Za 731, ano. Já se omlouvám, že jsem to hned nepoznamenal.

S náhradní kartou číslo 17 bude hlasovat pan poslanec Lubomír Volný. Nyní kolega Juchelka.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Děkuji moc, pane předsedající. Já bych chtěl upřít vaší pozornost právě na dnešní den, kdy do bloku prvního čtení bych chtěl zařadit bod číslo 51, sněmovní tisk 384, ohledně cenzury internetu, a chtěl bych ho zařadit po bodu číslo 49. Anebo pokud někdo navrhne ještě bod číslo 50, protože je sloučená rozprava právě tady těchto dvou sněmovních tisků 201 a 211, tak bych prosil, abychom to zařadili vždycky po bodu 49 nebo 50. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan poslanče, a je už odhlasovaná ta spojená rozprava?

 

Poslanec Aleš Juchelka: Ještě není, ale pravděpodobně to může někdo navrhnout, tak abych tady nebyl podruhé.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Aha, tak v tom případě je to tisk - ještě jednou, prosím, já jsem...

 

Poslanec Aleš Juchelka: Ano, takže já navrhuji zařadit sněmovní tisk číslo 384 po sněmovním tisku 201. A pokud někdo navrhne ještě v rámci spojené rozpravy tisk číslo 211, tak po nich obou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já jsem se na to ptal, protože mě teď kolega Výborný informuje, že je už sloučená rozprava z hlasování. Takže to bychom samozřejmě v tom případě už automaticky jsme to usnesení... (Poslanec Juchelka: Tak prosím pana předsedajícího...) Pak je tady 49, 50. Ano, čili 49 a 50 body a sloučená rozprava je dána, jo? (Poslanec Juchelka: Děkuji moc.) Prosím.

Paní poslankyně Helena Válková se hlásila s faktickou poznámkou... tak v tom případě není možné. Já vás eviduji, ale po těch písemných přihláškách s vámi počítám. Nyní kolega Petr Třešňák, poté Tereza Hyťhová, paní poslankyně Válková, pan poslanec Zdeněk Ondráček - to je současné pořadí. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Děkuji. Pěkné odpoledne. Rád bych navrhl nový bod schůze - Postcovidová lázeňská péče, zdůvodním proč. V době probíhající pandemie je neskutečně důležité sledovat zatížení kapacit nemocnic, ale také předejít zhoršení jiných onemocnění, a to i tím, že se pacienti řádně doléčí po prodělaném covidu.

Jak jinak, jako nejvhodnější řešení se jeví lázeňská péče, která je v ČR na světové úrovni. Proto chceme navrhnout vládě, aby bylo lázním umožněno léčit postcovidové pacienty ve větší míře, než je tomu nyní, a to tak, aby se pacienti do lázní dostali co nejrychleji po prodělaném covidu, především i proto, že u těchto pacientů nehrozí nákaza covidem, protože jej právě prodělali a jsou vůči němu imunní. Rychlost je velmi podstatná, aby léčba měla maximální efekt, a momentálně je v lázních i volná kapacita, což například v létě už být nemusí.

Ještě v rychlosti zmíním další podpůrné argumenty. Lázně se dnes již významně podílejí na doléčování postcovidových pacientů, testují navíc pacienty i zaměstnance, a uzavření lázní znamená ukončení nástupu, a to reálně znamená i jen radikální snížení obsazenosti, aniž by byla kompenzovaná, anebo vznik a nárok i na Antivir A. Lázně navíc mají všechny wellness a podobné provozy zavřené, pouze léčí, a jsou tedy plnohodnotným zdravotnickým zařízením. Jsou tak tedy jediným zavřeným zdravotnickým segmentem.

Je to totéž jako zavřít všechna jiná než covidová zdravotnická zařízení, jako například zubaře nebo rehabilitace. Kromě tohoto nového bodu navrhuji i pevné zařazení jako první bod tento pátek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: V pátek 12., ano? Tak. Nyní paní poslankyně Tereza Hyťhová.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Tak dobrý den. Děkuji za slovo. Vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Ráda bych za Trikolóru navrhla bod, a to Informace vlády k otevření škol. Děti jsou již rok doma a mohu vás ujistit, že se tento fakt zásadním způsobem podepíše na jejich mentálním zdraví a také na jejich vzdělanosti.

Jsme země v Evropě, která má za celou dobu pandemie nejdéle zavřené školy. Již téměř rok jsou naši žáci a studenti doma. K tomu se přidružil také fakt, že v posledních dnech si přečteme potyčku mezi panem premiérem Babišem a panem ministrem školství Plagou, který je pro mě v této věci naprosto neviditelným, protože jak on sám tvrdí, bojuje za školy, avšak nikdo tuto jeho snahu bohužel nevidí.

Jedná se o to, že vlastně dodneška ani nevíme, a studenti neví, jestli budou maturovat, nebo bude takzvaná úřední maturita. To s tímto bodem velmi souvisí, protože pokud by studenti měli maturovat v termínu, tak je potřeba, aby se vrátili do škol, i kdyby to mělo být po nějakých skupinách, i kdyby to mělo být s hygienickými opatřeními, ale je potřeba, aby se vrátili do škol, a to nemluvím o praktické výuce, která za celý rok v podstatě neproběhla, takže nejsou schopni ani konat praktickou maturitu. Nejsou toho schopni.

Už i Velká Británie, když si přečtete z médií, pochopila, že zavřené školy jsou v podstatě cesta do pekla. Ano, je to také země, která prodělala těžkou covidovou vlnu a potýkala se opravdu s mnoha lidmi, které tato pandemie zasáhla. Ale i oni pochopili, že opravdu nelze mít zavřené školy a že ten dopad bude mít strašné následky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP