(16.20 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Tady to není o tom, že by to museli zaplatit ti studenti, oni to platit nebudou, ale v podstatě ten dotační titul si budou čerpat zaměstnavatelé, je to tam popsáno, odešlo to všem krajům. Teď mi píše můj náměstek, že nemáme jedinou odpověď žádného kraje, že by tomu nerozuměli. Takže jestli tomu nějaký úředník, kterého vy znáte, nerozumí, tak ho odkažte na mě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pokud se nikdo nehlásí, tak se pustíme - pan předseda klubu ODS ještě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já nevím, jestli to paní ministryně dělá schválně, nebo ne. Já jsem se ptal na sociální a zdravotní pojištění, a ona mi odpoví na daně z příjmů. Chápeme ten rozdíl, paní ministryně? (Reakce mimo mikrofon.) Dobře. Když mi to budete posílat písemně, tak bych byl prosím rád, abyste doplnila informaci, kolik zaměstnavatelů ten dotační titul k dnešnímu dni, nebo k včerejšímu dni, k 8. 3., využilo, v kolika případech, kolika studentů se to týkalo a kolik peněz bylo na základě tohoto dotačního titulu k 8. 3 2021 vyplaceno, když tomu všichni rozumí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pokud se nikdo nehlásí a rozprava o programu byla ukončena včetně vyčerpání přednostních práv, budeme se tedy bavit o jednotlivých návrzích. Nejdřív návrh dohody z politického grémia. Ptám se, jestli ho chcete přečíst znovu. Zagongoval jsem, počkám. Ptám se, jestli je zájem tu dohodu z grémia opakovat. Pokud ne, tak - já jenom stručně: nově zařadit vládní návrh zákona o dalších úpravách v oblasti dávek sociální podpory, to je ve zkráceném jednání, tisk 1172, který byl projednán ve výboru, změny v tom pořadí, za bod 43 zařadit bod 239, přeřadit následující body, a to 1111, 1152, tedy body 3 a 1, na 23. března, úterý. K projednávání v tomto týdnu, 9. března, jako první bod 56, tedy tisk 980 (správně 989), ochrana a označení původu, ve středu 10. března projednat v tomto pořadí: 1172, dávky sociální podpory, to je to, co bychom dneska zařazovali, to by bylo tedy pevné zařazení, jako druhé, co je potřeba projednat. Dále bychom projednali bloky z třetích čtení 328, 334, 332 s tím, že na čtvrtek v 11 hodin by byl bod 19. To je tedy souhrn dohody na politickém grémiu.

 

To by bylo hlasování číslo 151, které bych zahájil.

Ptám se, kdo je pro podporu tohoto zařazení těch bodů? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 151, z přítomných 102 poslanců pro 99, proti nikdo. Dohoda z politického grémia byla naplněna tím, že jsme ji prohlasovali.

 

Nyní bychom (postupovali) podle jednotlivých návrhů. První, kdo vystupoval v rozpravě, byl pan poslanec Tomio Okamura. Ten navrhoval tři body, první bod je okamžité zrušení nouzového stavu jako nový bod. Nemám tady blokaci dvou poslaneckých klubů, ale mám tady stanovisko legislativního odboru Poslanecké sněmovny, které odkazuje na § 109m odst. 2 a 3 zákona o našem jednacím řádu s tím, že per analogiam ten návrh nemůže být hlasovatelný, protože v podstatě nesplňuje podmínky dvou poslaneckých klubů, respektive 40 poslanců. Dám slovo s přednostním právem panu místopředsedovi Okamurovi a potom se poradíme o postupu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Upřesním svůj návrh, bude to diskuze o zrušení nouzového stavu na návrh SPD.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. V tom případě ten bod není pod § 109m a bude hlasovatelný. Je zařazen - byl by jako první v programu dnešní schůze, jako první bod dnes.

O diskuzi o případném okamžitém zrušení nouzového stavu jako bod číslo 1 dnešní schůze budeme hlasovat v hlasování číslo 152, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování číslo 152 z přítomných 104 pro 20, proti 49. Návrh nebyl přijat.

 

Druhý návrh pana místopředsedy Okamury je bod Zajištění dostatečného množství a volného prodeje léku Isoprinosine. To je jako druhý bod, tedy první bod, když ten první neprošel.

Zahájil jsem hlasování číslo 153 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 153, ze 104 přítomných pro 22, proti 25. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Třetí hlasování z návrhu pana místopředsedy Okamury je Výzva vládě k rekonstrukci vlády a demisi odpovědných ministrů. Tedy jako první bod, když první ani druhý návrh neprošel.

Zahájil jsem hlasování číslo 154 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 154, z přítomných 104 pro 37, proti 40. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat dalšími návrhy, to je návrh pana poslance Faltýnka, který navrhuje, abychom pevně zařadili bod číslo 485, to je Informace vlády o strategii očkování, na 10. 3. v 18 hodin. K tomu byly alternativní návrhy, budeme tedy nejdříve hlasovat o protinávrzích s tím, že ty návrhy byly od paní poslankyně Pekarové, od kolegy Jurečky, ale to byl také na dnešek jako první bod, ano? (Nejsou námitky.) Čili tisk... tedy bod 485, protinávrh, aby to byl první bod, tak jak to bylo připomenuto v dohodě z grémia, dnešního odpoledne.

Rozhodneme v hlasování číslo 155 a ptám se, kdo je pro? Strategie očkování, když to zjednoduším. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 155, z přítomných 104 pro 51 poslanec, proti 3. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o původním návrhu, to je, aby to bylo zítra v 18 hodin.

Zahájil jsem hlasování 156 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 156, z přítomných 104 pro 88, proti nikdo. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP