(19.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo. Já bych chtěl navrhnout, abychom tuto ústavní materii přikázali stálé komisi pro Ústavu a také abychom tuto materii, která se jednoznačně týká bezpečnosti, přikázali výboru pro bezpečnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Táži se, zdali někdo má další návrhy. Další návrhy nevidím.

 

Takže jako první budeme hlasovat, zdali to přikážeme komisi pro Ústavu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 202, přihlášeno 90 poslanců, pro 35, proti 9. Návrh byl zamítnut.

 

Další návrh je, abychom to přikázali výboru pro bezpečnost.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 203, přihlášeno 91 poslanců, pro 69, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Jelikož nemám další návrhy k hlasování, končím první čtení tohoto návrhu.

Přerušuji schůzi Poslanecké sněmovny. Přeji hezký večer. Uvidíme se zítra v 9 hodin ráno.

 

(Jednání skončilo v 19.11 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP