(17.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Tak tisk 384, jak navrhl kolega Juchelka.

Zahájil jsem hlasování číslo 175 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 175, z přítomných 102 pro 61 poslanec, proti 4. Návrh byl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat zařazením nového bodu, a to nejdříve tedy zařazení bodu, potom bychom se bavili o tom, že to bude v pátek, jak navrhl kolega Třešňák, a to je postcovidová lázeňská péče, informace ministra zdravotnictví. Ano? Všichni rozumíme, o co jde? Kdo chce zařadit tento bod do této schůze?

Zahájil jsem hlasování číslo 176 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 176, z přítomných 103 pro 46, proti nikdo. Návrh nebyl přijat. Pevným zařazením bodu se tedy zabývat nebudeme.

 

Teď máme poslední návrh, a to je paní poslankyně Tereza Hyťhová, která chce Informaci vlády o otevření škol, a to dnes jako první bod této schůze, anebo alternativně ve čtvrtek v 11 hodin. Ano?

 

Rozhodneme v hlasování číslo 177 o tom, že by byl dnešním prvním bodem. Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 177, z přítomných 103 pro 55, proti 7. Návrh byl přijat.

 

Tím jsem vyčerpal všechny návrhy a teď budeme postupovat podle schváleného pořadu schůze. (Rozruch v sále.)

 

Prvním bodem podle tohoto posledního hlasování je

 

491.
Informace vlády k otevření škol

Předám řízení schůze, ale prosil bych minimálně předsedu poslaneckého klubu hnutí ANO, aby sdělil, za jak dlouho tady může být ministr Plaga, respektive někdo, který přednese tu zprávu z pověření vlády. (Velký hluk v sále.) Chápu, že tohle zařazení bodu nemohla vláda čekat, a proto bych tedy požádal pana poslance Jaroslava Faltýnka jako předsedu klubu, aby zjistil... Plaga není. Tak máme tady přítomné dva místopředsedy vlády (ministryni Schillerovou a ministra Havlíčka), takže je požádám, aby se poradili. Můžeme požádat paní kolegyni Hyťhovou, aby zopakovala požadavek, a mezitím se místopředsedové vlády dohodnou.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Děkuji za zařazení tohoto bodu, děkuju moc všem, kteří pro to hlasovali. Prosila bych tedy někoho kompetentního z vlády, buď tedy pana premiéra Babiše, nebo pana ministra školství Plagu, či někoho jiného v zastoupení, kdo by nám přednesl informace vlády o otevření škol. Bylo to prohlasováno, takže mělo by se to normálně projednávat. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Mám informaci, než předám řízení schůze, že je připraven pan místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Havlíček. Prosím o klid. Prosím o klid! Ale ještě než jsme se na tom dohodli, se hlásil pan poslanec Marian Jurečka. Udělím vám slovo a zároveň předám řízení schůze. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuju. Vážený pane předsedající, mně se chce parafrázovat, že bychom k tomu mohli udělat nějakou anketu na Instagramu a mohli bychom příště pořadí schůze tady schvalovat podle anket na Instagramu nebo na sociálních sítích. Nezlobte se na mě, ale prostě jestli tady nevědí poslanci, koaliční poslanci, o tom, jakým způsobem zařazují body na program schůze, tak je to vypovídající o tom, jakým způsobem vy vůbec fungujete jako koalice, jakým způsobem funguje vláda. Vy tady prostě zařadíte bod, hlasujete pro něj, víte, co to znamená, ale nemáte vůbec žádnou dohodu s ministrem, který má přijít tady ten bod vysvětlit. Přitom tady byly body, které dávaly mnohem větší logiku, které jsme navrhovali my, dávaly prostor, aby ten ministr přišel, aby ty věci vysvětloval. To jste nepodpořili, ale v závěrečném hlasování přijdete a prohlasujete tohleto. Běžte to někomu vysvětlovat.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Prosím pana místopředsedu vlády, aby podal informaci k bodu.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nechci fušovat nikomu do řemesla, ale pokusím se zrekapitulovat alespoň teď ten stav, jak máme na vládě v rámci jednání o školách.

To, kdy se otevřou školy, pochopitelně dneska nemůže nikdo přesně stanovit s ohledem na to, že musíme čekat, jak se bude vyvíjet pandemická situace. V každém případě ale mohu dát informaci o tom, jakým způsobem se dneska připravují školy na to, aby se otevřely, a mohu potvrdit to, že rozhodně zahájení výuky pro žáky bude prvním z opatření v rámci uvolňování.

Za prvé testování. V rámci testování škol dorazilo a postupně doráží řádově 3,5 milionu testů a samotestů. Samotesty se dnes převádí na Správu (státních) hmotných rezerv. Je pravda, že část těch testů půjde ještě pro státní správu, nicméně zbytek se bude pro školy dokupovat. Bude se počítat s tím, že v momentě, kdy se začne uvolňovat, se začne postupně testovat. To znamená ten režim, který byl nastaven a který by měl být jedním z pilířů toho, že tam nedojde v čase k problémům, bude naplněn. Současně, jak jste určitě zaregistrovali, se začíná očkovat. Učitelé se mohou registrovat. To znamená: druhý klíčový pilíř toho, abychom se z té situace dostali, abychom mohli školy uvolnit, je očkování minimálně pro část učitelů, jak se hlásí. Rovněž toto postupně probíhá.

Co se týká dodržování všech parametrů a tak dál, to je všeobecný požadavek, který není spjatý jenom se školami.

Faktický termín zahájení výuky v tuto chvíli není možné stanovit. Počkáme si na výsledky po třech týdnech lockdownu. Zatím - možná jste to zaregistrovali - se to začíná vyvíjet tak, že bychom mohli říct, že se to lepší, alespoň částečně, to znamená, že by nemusela ta trajektorie růstu být tak, jak byla v minulém týdnu. V každém případě po 14 dnech se ta situace vyhodnotí a teprve poté budeme moci dělat jakékoli závěry ve smyslu jakéhokoli případného dalšího uvolňování.

Ale mohu potvrdit za vládu to, že školy budou rozhodně prvním segmentem, kde se uvolňovat bude. To, jaká budou pandemická čísla, aby se mohly otevřít ročníky takové či onaké, bude spíše na vyjádření zdravotníků, epidemiologů a všech, kteří jsou s tím spojeni. Čili krátce jenom za mě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Prosím, aby se slova ujal navrhovatel tohoto bodu, paní poslankyně Tereza Hyťhová, která, pokud by souhlasila, se pak stane taky zpravodajkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Souhlasím a děkuji. Děkuji panu ministru Havlíčkovi, který tady vystoupil. Já jsem ovšem s jeho slovy velmi nespokojená, protože v podstatě jsme se nedozvěděli vůbec nic. Chápu, že pan Plaga sem nemohl rychle přispěchat, a rozumím tomu. Na druhou stranu pan Plaga tady není přítomen téměř nikdy. Nechodí ani na interpelace, tudíž není prostor se ho na cokoli ohledně otevření škol zeptat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP