Sněmovní tisk 1220
Evropská charta regionálních či menšinových jazyků (ETS 148)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 15. 12. 2005.
Zástupce navrhovatele: min.spravedl.,min.zahr.věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1220/0 dne 19. 12. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 21. 12. 2005 (usnesení č. 533). Určil zpravodaje: RNDr. Václav Exner, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 2. 2006 na 53. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 2199).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 19. 4. 2006 na 55. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2385).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 3. 5. 2006.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 1. 3. 2007 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 11 pod číslem 15/2007 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Politika národnostní

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, evropská charta, jazyková politika, kulturní dědictví, kulturní pluralismus, menšinový jazyk, regionální jazykISP (příhlásit)