Sněmovní tisk 1221
Dohoda mezi ES a Ukrajinou o navigačním systému (GNSS)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 20. 12. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1221/0 dne 4. 1. 2006.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 12. 1. 2006 (usnesení č. 536). Určil zpravodaje: Ing. Stanislav Fischer, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 2. 2006 na 53. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 2200).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 24. 2. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1221/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 19. 4. 2006 na 55. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2386).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 3. 5. 2006.Deskriptory EUROVOCu: členský stát EU, inteligentní transportní systém, navigační zařízení, satelitní navigace, UkrajinaISP (příhlásit)