Sněmovní tisk 1083
Novela atomového zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

  • PS

    předložil Senátu .

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 10. 8. 2005.
Zástupce navrhovatele: Seitlová J., Janata P..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1083/0 dne 11. 8. 2005.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 8. 2005. Vláda zaslala stanovisko 8. 9. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 9. 2005 jako tisk 1083/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Energetika, Správa obcí a měst, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Deskriptory EUROVOCu: ionizující záření, jaderná bezpečnost, jaderná elektrárna, jaderné právo, mírové využití energie, obec, radioaktivní odpad, správní řízení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)