(10.00 hodin)

Poslanec Radim Chytka: Děkuji. Tak jak jsem řekl již v rozpravě, nehlasovatelné jsou pozměňovací návrhy J1.A3-5, J2, M4. Stažen byl celý blok pozměňovacích návrhů pod písmenem C5.

Procedura by tedy byla poměrně jednoduchá. Nejdříve bychom hlasovali o všech legislativně technických pozměňovacích návrzích, které padly ve třetím čtení, a potom bychom hlasovali v těchto ucelených blocích. Prosím, dávejte pozor. Je to samozřejmě tak, jak jednotlivé pozměňovací návrhy byly načteny.

Tedy začali bychom hlasování u písmene A paní poslankyně Orgoníkové, pokračovali bychom B1, B2, B3, C1, C2, C3, C4.1 a C4.2, pak dále písmenem D pana poslance Sedi, E, F, G1 zvlášť a G2 zvlášť, potom bychom pokračovali písmenem H, I. Nyní by byl pan poslanec Koudelka, tedy to, co zbylo jako hlasovatelné, a to je J1.A1, J1.A2, J1.A6, J1.B. Dále by to byla paní poslankyně Dundáčková K1, K2, pan poslanec Vlček L1 až L11, potom jsou mé pozměňovací návrhy M1, M2, M3; M4 je nehlasovatelné. A zakončili bychom panem poslancem Vrbíkem, který je pod písmenem N.

Tak tedy zní můj návrh procedury, přičemž kdybychom hlasovali o nějakém pozměňovacím návrhu, který by znamenal, že jiný pozměňovací návrh by byl nehlasovatelný, tak bych na to upozornil v tu chvíli. Tolik tedy návrh procedury.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda má někdo připomínky k takto přednesenému postupu při hlasování. Vidím pana poslance Vlčka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miloslav Vlček: Paní předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych u svých pozměňovacích návrhů požádal o hlasování samostatně L8 a L11.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pan zpravodaj souhlasí?

 

Poslanec Radim Chytka: Já samozřejmě souhlasím. Říkal jsem, že budeme hlasovat o každém tom pozměňovacím návrhu zvlášť. Nechtěl jsem říkat L1, L2, L3, tak jsem řekl L1 až L11, ale o každém písmenku L zvlášť.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nikdo jiný nemá žádné připomínky. Já o tomto navrženém postupu nechám Sněmovnu hlasovat.

 

Kdo souhlasí s tímto návrhem dalšího postupu, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 43, z přítomných 151 pro hlasovalo 141, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

A můžeme tedy přistoupit k hlasování. Nejdříve o legislativně technických změnách.

 

Poslanec Radim Chytka: Nejdříve legislativně technické pozměňovací návrhy, které byly načteny ve třetím čtení. Stanovisko kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 44 z přítomných 152 pro hlasovalo 150, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Radim Chytka: Další hlasování tedy je o pozměňovacím návrhu pod písmenem A paní poslankyně Orgoníkové týkajícím se penzijního připojištění. Stanovisko je kladné. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 45 z přítomných 152 pro hlasovalo 71, proti 59. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Radim Chytka: Další pozměňovací návrh pod písmenem B1 pana poslance Beneše týkající se zápisu vlastnických práv. Stanovisko kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pan ministr? (Neutrální.)

 

Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 46 z přítomných 152 pro hlasovalo 136, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Radim Chytka: Dále je to pozměňovací návrh pod písmenem B2. V podstatě legislativně technické. Stanovisko kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pan ministr? (Souhlas.)

 

Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 47 z přítomných 154 pro hlasovalo 147, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Radim Chytka: Další pozměňovací návrh pod písmenem B3 týkající s rozúčtování domů. Stanovisko neutrální. (Ministr: Negativní.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 48 z přítomných 155 pro hlasovalo 92, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Radim Chytka: Nyní máme pozměňovací návrh pod písmenem C1 paní poslankyně Šedivé, který je totožný s mým pozměňovacím návrhem M2, a to je ten pozměňovací návrh, který prošel ústavněprávním výborem. Jenom upozorňuji, že hlasováním o C1 se stane M2 nehlasovatelné. Stanovisko je pochopitelně kladné. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 49 z přítomných 157 pro bylo 153, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Radim Chytka: A tím se pozměňovací návrh M2 stal nehlasovatelným.

Nyní máme pozměňovací návrh C2. Upozorňuji, že budeme-li hlasovat o pozměňovacím návrhu C2, je nehlasovatelné L1, což je pozměňovací návrh totožný. Stanovisko kladné. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 50 z přítomných 159 pro bylo 155, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Radim Chytka: Konstatuji, že tím se stal nehlasovatelným pozměňovací návrh pod písmenem L1.

Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu C3 kolegyně Šedivé, který je totožný s mým pozměňovacím návrhem M3, který se v případě hlasování stává nehlasovatelným, a taktéž prošel ústavněprávním výborem. Stanovisko je pochopitelně kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pan ministr? (Doporučuji.)

 

Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 51 z přítomných 159 pro bylo 154, proti 1. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP