Sněmovní tisk 1088
Novela zákona o lesích (lesní zákon)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Skupina poslanců (Michal Hašek, Jan Grůza, Pavel Kováčik, Josef Řihák, Karel Kratochvíle, Jiří Hanuš, Ladislav Skopal) předložila sněmovně návrh zákona 19. 8. 2005.
Zástupce navrhovatele: Hašek Michal a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1088/0 dne 22. 8. 2005.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 8. 2005. Vláda zaslala stanovisko 16. 9. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 9. 2005 jako tisk 1088/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 9. 2005 (usnesení č. 484). Určil zpravodaje: Bc. Oldřich Němec a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 7. 2. 2006 na 53. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 7. 2. 2006 na 53. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 2168).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 4. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1088/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1088/3, který byl rozeslán 21. 4. 2006 v 10:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 4. 2006 na 55. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 320, usnesení č. 2457).

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 6. 2006 poslancům jako tisk 1088/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 6. 2006 poslancům jako tisk 1088/5.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Lesy, Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: lesní legislativa, lesní výsadba, lesnická politika, státní podpora

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)