Sněmovní tisk 1223
Návrh na zachování výhrady k Trestněprávní úmluvě o korupci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 23. 12. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1223/0 dne 9. 1. 2006.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 12. 1. 2006 (usnesení č. 536). Určil zpravodaje: prof. JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 2. 2006 na 53. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 2201).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 24. 2. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1223/1 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
  • Ústavně právní výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 31. 3. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1223/2 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 19. 4. 2006 na 55. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2387).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 3. 5. 2006.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, korupce, mezinárodní politika, přibližování legislativy, trestná činnostISP (příhlásit)