Stenografický zápis 22. schůze, 23. října 2003


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Antonín Macháček


32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb. /sněmovní tisk 360/ - druhé čtení

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslankyně Miloslava Vostrá


36. Návrh poslanců Josefa Mandíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 322/ - druhé čtení

Poslankyně Ludmila Brynychová
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Jiří Hanuš
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Karel Kühnl
Poslanec Karel Vymětal


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb. /sněmovní tisk 344/ - druhé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Jaroslav Lobkowicz
Poslanec Aleš Rozehnal
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Aleš Rozehnal
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Jaromír Talíř
Poslanec Milan Bičík


47. Návrh poslanců Tomáše Kvapila, Vladimíra Říhy, Radko Martínka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 419/ - druhé čtení

Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Miroslav Ouzký
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Milan Cabrnoch
Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslanec Vladimír Říha
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslankyně Veronika Nedvědová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Michal Hašek
Poslanec Miroslav Ouzký
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 11.22 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.58 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Petr Nečas
Poslankyně Milada Emmerová


12. Vládní návrh zákona o omezení plateb v hotovosti /sněmovní tisk 264/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Antonín Macháček
Poslanec Vladimír Doležal
Poslanec Jaroslav Gongol
Poslanec Pavel Svoboda
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Miloslav Kala


48. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 365/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Marian Bielesz
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslankyně Taťána Fischerová
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Rudolf Tomíček
Poslanec Petr Braný
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 12.54 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.28 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Eduard Zeman
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Radim Turek
Poslanec Vlastimil Ostrý
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Ladislav Šustr


122. Vládní návrh zákona o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) /sněmovní tisk 242/ - třetí čtení

Poslankyně Michaela Šojdrová
Poslankyně Soňa Marková


113. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 107/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Petr Bratský
Poslanec František Beneš
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Vlastimil Tlustý
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Vlastimil Tlustý


115. Vládní návrh zákona o místním referendu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 255/ - třetí čtení

Poslankyně Zdeňka Horníková


116. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 259/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Zdeněk Koudelka
Poslanec Lubomír Suk
Poslanec Václav Exner
Poslanec Lubomír Suk
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Lubomír Suk
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Lubomír Suk
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Lubomír Suk
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Lubomír Suk
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 15.53 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.01 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová


187. Ústní interpelace

Poslanec Hynek Fajmon
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Hynek Fajmon
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Vladimír Doležal
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Vladimír Doležal
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jaromír Kohlíček
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Jaromír Kohlíček
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Václav Mencl
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Václav Mencl
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Petr Nečas
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Petr Nečas
Předseda vlády ČR Vladimír Špidla
Poslanec Pavel Kováčik
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Jiří Papež
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Jiří Papež
Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas
Poslanec Walter Bartoš
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Walter Bartoš
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Místopředseda PSP Ivan Langer
Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach
Poslanec Václav Exner
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Václav Exner
Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec Martin Říman
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Martin Říman
Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban
Poslanec Walter Bartoš
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Poslanec Walter Bartoš
Ministryně školství ČR Petra Buzková
Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová

(Jednání skončilo v 18.32 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP