(18.10 hodin)
(pokračuje M. Urban)

Očekáváme, že v roce 2004 dojde k náběhu čerpání prostředků strukturálních fondů, které bude kulminovat hlavně v letech 2005 a 2006, a prostředky tohoto prvního programovacího období budou čerpány ještě v letech 2007 a 2008. Ministerstvo průmyslu a obchodu má v návrhu státního rozpočtu na rok 2004 vyčleněno na spolufinancování projektu v rámci programu Průmysl a podnikání celkem 121 mil. Kč. V dalších letech tato částka musí být samozřejmě podstatně vyšší.

Je potřeba počítat s tím, že kofinancované projekty musí být v souladu s legislativou týkající se veřejné podpory z větší části zabezpečeny z vlastních soukromých zdrojů a že veřejné prostředky bude možno získat až zpětně, až po realizaci schváleného projektu. K tomu jsme zahájili jednání s bankami, abychom podnítili jejich aktivity při nabídce finančních prostředků na profinancování schválených projektů. Jednání, která vedeme, jsou například s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a zdá se, že problém platby až po realizaci tohoto projektu dokážeme odpovídajícím způsobem vyřešit.

Abych se vrátil k vaší otázce. Nebudu vás dál zatěžovat podrobnostmi, které jsem samozřejmě ochoten případně ve svém dalším vystoupení sdělit nebo, pane poslanče, vám předat i v písemné podobě.

Ale vaše otázka zněla, zda a kdy bude zahájeno čerpání ze strukturální fondů Evropské unie. Neříkám, že to bude ve druhé polovině příštího roku, s vědomím toho, že nebude možné pravděpodobně předkládat přihlášky dříve než k 1. 4. 2004, s tím, že Ministerstvo průmyslu a obchodu je připraveno tak, kdyby se dal tento sektorový operační program vyjmout z celého tohoto balíku, aby bylo možné přijímat tyto přihlášky již k 1. lednu. Ale protože musí být vyřešeny všechny sektorové operační programy, aby bylo možno zahájit čerpání, tak nelze toto řešit samostatně.

Problémem nižšího čerpání náběhu v roce 2004 je samozřejmě to, co jsem říkal, že finanční prostředky přijdou až po realizaci a vyhodnocení celého projektu. Předpokládám tedy, že skutečně maximální boom, maximální růst na čerpání těchto prostředků se bude týkat roku 2005 a 2006. Je potřeba vycházet z celkové částky. Celková částka v těchto letech bude nepochybně vyčerpána.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji ministrovi průmyslu a obchodu a táži se pana poslance Martina Římana, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji, paní předsedající. Pane ministře, opravdu jste to zbytečně zatížil podrobnostmi, ve kterých myslím mnohý z těch, kdo poslouchal, se musel utopit. Doufám, že ne proto, abyste prodloužil čas a umožnil tak své kolegyni ministryni Buzkové už neodpovídat na další interpelaci týkající se internetu do škol.

Já nicméně položím doplňující, velmi jednoduchou otázku, kterou jsem položil na počátku - totiž zda vy jako ministr průmyslu a obchodu zaručujete, že v příštím roce nepropadnou žádné finanční prostředky, které bychom mohli dostat ze strukturálních fondů Evropské unie v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr průmyslu a obchodu pan Milan Urban.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Vážená paní místopředsedkyně, vážení kolegové, v žádném případě jsem nechtěl zahltit vás ani další detaily, tak aby se ztratila jasná odpověď, ale proto, že se jedná o skutečně vážné a důležité téma. Už vůbec ne proto, abych prodlužoval čas, neboť paní ministryně Buzková mě právě žádala o to, abych ho zkrátil, aby její interpelace mohla proběhnout.

Tedy zda zaručuji. Ano, zaručuji, že Ministerstvo průmyslu a obchodu zajistí takový postup, který umožní čerpat veškeré prostředky Evropské unie, tak aby nedošlo k jejich propadnutí. To je první a poslední odpověď. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní udílím slovo panu poslanci Waltru Bartošovi, aby přednesl svoji interpelaci na ministryni školství, mládeže a tělovýchovy paní Petru Buzkovou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Walter Bartoš: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážená paní ministryně, internet do škol byl evidentně špatným příkladem, jak zacházet s prostředky státního rozpočtu. Již více než rok ministerstvo prohlašuje, že špatný stav projektu změní. Kromě několika personálních změn a vypovězení evidentně nevýhodných a neužitečných smluv se však moc konkrétního nestalo.

Jednou z hlavních příčin všech problémů byla neveřejnost a utajování všeho, co s projektem souviselo. Skutečnost, že se dnes o smlouvách a problémech realizace projektu ví, nebyla zásluhou ministerstva, ale aktivit třetích stran, kritiky samotných škol, v činnosti NKÚ, ke které dal podnět výbor, kterému předsedám. Nyní sice ministerstvo hovoří o zásadních realizačních změnách, nicméně o jaké změny konkrétně má jít, v jakých termínech a jestli se to veřejnost doví.

Vláda přijala na svém zasedání 22. září usnesení k materiálu č.j. 1083/03, podle kterého se má provést revize všech smluv a mají být přijata opatření ke zlepšení postavení České republiky. Dne 8. října navíc schválila materiál č.j. 1238/03 o prodloužení realizace státní informační politiky ve vzdělávání do roku 2006. Je zvláštní, že ani tento materiál nebyl projednáván s těmi, kterých se nejvíc týká, tedy se zástupci škol, např. s ČEŠOU (?). A proto bych chtěl paní ministryni položit několik otázek:

Za prvé. Je možné zpřístupnit plné texty obou materiálů? Za druhé. Co prakticky má znamenat prodloužení realizace SIPVZ? Jedná se jen o rozložení plateb pro generálního dodavatele do delšího časového období, nebo to znamená koncepčně odlišný postup řešení problematiky? Za třetí. Další otázka vyplývá z problému s generálním auditorem. Byly vůči generálnímu auditoru uplatněny nějaké sankce za špatný výkon smluvních povinností? Za čtvrté. Bude možné sdělit nějaký termín, do kdy bude uzavřena kauza INDOŠ?

Trefil jsem se úplně přesně do dvou minut.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministryně školství, mládeže a tělovýchovy paní Petra Buzková.

 

Ministryně školství ČR Petra Buzková: Vážená paní místopředsedkyně, pane poslanče Bartoši, dámy a pánové. Omlouvám se, že mi teď chvíli trvala cesta k mikrofonu, ale ještě jsem si rychle dopisovala poslední otázku pana poslance Bartoše, abych mu mohla odpovědět zcela na všechno, co si přál.

Pan poslanec Bartoš říkal o tom, že v projektu státní informační politiky ve vzdělávání se nic nezměnilo a že ministerstvo ani nezveřejnilo do té doby utajované smlouvy. Tady bych ráda toto jeho tvrzení odmítla, protože to bylo právě ministerstvo školství, které již minulý podzim zveřejnilo poté, co dosáhlo souhlasu druhé smluvní strany, veškeré smluvní dokumenty, které byly uzavřeny v minulém volebním období Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Co se týká toho, zda se něco změnilo a co se změnilo. Na svém zasedání dne 8. 10. 2003 projednala vláda pod bodem 8, jak už tady pan poslanec říkal, materiál "Průběžná zpráva o zabezpečení státní informační politiky ve vzdělávání a aktualizovaný plán druhé etapy realizace státní informační politiky ve vzdělávání". Vláda po projednání materiálu předloženého Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy přijala usnesení č. 992. A jsem ráda, že tento návrh byl přijat jednohlasně.

Projekt pokračuje plněním kroků v souladu s vládou schváleným programem první etapy realizace SIPVZ. V druhé polovině 2002 bylo vyškoleno 51 tisíc učitelů v základních dovednostech užití ICT, v roce 2003 bude vyškoleno v této úrovni další cca 40 tisíc učitelů a běží vzdělávání učitelů na vyšších úrovních.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP