Analýza vybraných dokumentů EU

31/24 Digitalizace v oblasti koordinace sociálního zabezpečení (Dokument PDF, 328 KB)
Informační podklad ke sdělení o digitalizaci v oblasti koordinace sociálního zabezpečení: usnadnění volného pohybu na jednotném trhu
Související dokumenty EU: 12798/23

30/24 Evropský průkaz osob se zdravotním postižením (Dokument PDF, 305 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se zavádí evropský průkaz osob se zdravotním postižením a evropská parkovací karta pro osoby se zdravotním postižením
Související dokumenty EU: 12755/23

29/24 Podpora evropských podniků při rozvoji důvěryhodné umělé inteligence (Dokument PDF, 364 KB)
Informační podklad ke sdělení o podpoře startupů a inovací v oblasti důvěryhodné umělé inteligence a k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2021/1173, pokud jde o iniciativu EuroHPC pro startupy na posílení vedoucího postavení Evropy v oblasti důvěryhodné umělé inteligence
Související dokumenty EU: 5836/24, 5853/24

28/24 Zřizování a fungování evropských rad zaměstnanců (Dokument PDF, 314 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2009/38/ES, pokud jde o zřizování a fungování evropských rad zaměstnanců a účinné vymáhání práv na nadnárodní informování a projednání
Související dokumenty EU: 5837/24

27/24 Výroční zpráva za rok 2022 o používání zásad subsidiarity a proporcionality (Dokument PDF, 310 KB)
Informační podklad k výroční zprávě za rok 2022 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty
Související dokumenty EU: 5508/24

26/24 Posílení práv vyplývajících z občanství EU (Dokument PDF, 381 KB)
Informační podklad k: - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice (EU) 2015/637 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů Unie ve třetích zemích a směrnice (EU) 2019/997, kterou se zavádí náhradní cestovní doklad EU, - pozměněnému návrhu nařízení o mechanismu řešení právních a správních překážek v přeshraničním kontextu a - zprávě podle článku 25 SFEU o pokroku na cestě ke skutečnému občanství EU v letech 2020-2023
Související dokumenty EU: 16551/23, 16606/23, 16805/23

25/24 Ochrana zvířat během přepravy (Dokument PDF, 289 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností, kterým se mění nařízení (ES) č. 1255/97 a zrušuje nařízení (ES) č. 1/2005
Související dokumenty EU: 16405/23

24/24 Zlepšení životních podmínek psů a koček (Dokument PDF, 303 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o dobrých životních podmínkách psů a koček a jejich sledovatelnosti
Související dokumenty EU: 16406/23

23/24 Prodloužení platnosti nařízení o dočasné odchylce od některých ustanovení směrnice o soukromí a elektronických komunikacích pro účely boje proti pohlavnímu zneužívání dětí on-line (Dokument PDF, 313 KB)
Informační podklad k: - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1232 o dočasné odchylce od některých ustanovení směrnice 2002/58/ES pro účely boje proti pohlavnímu zneužívání dětí on-line, a - zprávě o provádění nařízení (EU) 2021/1232 o dočasné odchylce od některých ustanovení směrnice 2002/58/ES, pokud jde o používání technologií poskytovateli interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech ke zpracování osobních a jiných údajů pro účely boje proti pohlavnímu zneužívání dětí on-line
Související dokumenty EU: 16289/23, 17002/23

22/24 Balíček opatření na obranu demokracie (Dokument PDF, 390 KB)
Informační podklad k: - sdělení o obraně demokracie; - návrhu směrnice, kterou se stanoví harmonizované požadavky na transparentnost zastupování zájmů jménem třetích zemí na vnitřním trhu a kterou se mění směrnice (EU) 2019/1937, a - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) 2018/1724, pokud jde o některé požadavky stanovené směrnicí (EU) XXXX/XXXX
Související dokumenty EU: 16889/23, 16935/23, 17076/23

21/24 Modernizace právního rámce EU v oblasti boje proti pašování migrantů (Dokument PDF, 351 KB)
Informační podklad k: - návrhu nařízení o posílení policejní spolupráce v souvislosti s předcházením, odhalováním a vyšetřováním převaděčství migrantů a obchodování s lidmi a o zvýšení podpory Europolu při předcházení těmto trestným činům a boji proti nim a o změně nařízení (EU) 2016/794 a - návrhu směrnice, kterou se stanoví minimální pravidla pro předcházení napomáhání k nepovolenému vstupu, tranzitu a pobytu v Unii a pro boj proti takovému napomáhání a kterou se nahrazuje směrnice Rady 2002/90/ES a rámcové rozhodnutí Rady 2002/946/SVV
Související dokumenty EU: 16149/23, 16204/23

20/24 Stop nenávisti (Dokument PDF, 427 KB)
Informační podklad ke společnému sdělení Stop nenávisti: Evropa je ve svém postoji jednotná
Související dokumenty EU: 16681/23

19/24 Rámec pro monitorování odolnosti lesů (Dokument PDF, 281 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o rámci pro monitorování odolnosti evropských lesů
Související dokumenty EU: 16086/23

18/24 Posílení práv cestujících v EU (Dokument PDF, 398 KB)
Informační podklad k: - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice (EU) 2015/2302 s cílem zefektivnit ochranu cestujících a zjednodušit a vyjasnit některé aspekty směrnice, - návrhu nařízení o právech cestujících v souvislosti s multimodálními cestami, - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 261/2004, (ES) č. 1107/2006, (EU) č. 1177/2010, (EU) č. 181/2011 a (EU) 2021/782, pokud jde o vymáhání práv cestujících v Unii, a - sdělení Vytvoření společného evropského datového prostoru pro mobilitu
Související dokumenty EU: 16284/23, 16307/23, 16338/23, 16822/23

17/24 Akční plán EU pro elektrizační soustavy (Dokument PDF, 325 KB)
Informační podklad ke sdělení Elektrizační soustavy, chybějící článek - Akční plán EU pro elektrizační soustavy
Související dokumenty EU: 16137/23

16/24 Stav zdravotní připravenosti 2023 (Dokument PDF, 311 KB)
Informační podklad ke sdělení Zpráva o stavu zdravotní připravenosti 2023
Související dokumenty EU: 16927/23

15/24 Podpora mobility talentovaných a kvalifikovaných lidí (Dokument PDF, 363 KB)
Informační podklad ke sdělení o mobilitě kvalifikovaných a schopných pracovníků, k návrhu nařízení, kterým se vytváří Rezervoár talentů EU, a k návrhu doporučení "Evropa v pohybu" - příležitosti vzdělávací mobility pro všechny
Související dokumenty EU: 15550/23, 15620/23, 15701/23

14/24 Řešení nedostatku léčivých přípravků v EU (Dokument PDF, 324 KB)
Informační podklad ke sdělení Řešení nedostatku léčivých přípravků v EU
Související dokumenty EU: 14751/23

13/24 Revize mechanismu pozastavení vízové povinnosti (Dokument PDF, 348 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1806, pokud jde o revizi mechanismu pozastavení
Související dokumenty EU: 14008/23

12/24 Plán EU pro boj proti obchodu s drogami a organizované trestné činnosti (Dokument PDF, 372 KB)
Informační podklad ke sdělení o plánu EU pro boj proti obchodu s drogami a organizované trestné činnosti
Související dokumenty EU: 14114/23

11/24 Balíček opatření na pomoc malým a středním podnikům (Dokument PDF, 392 KB)
Informační podklad ke sdělení Balíček opatření na pomoc malým a středním podnikům, návrhu nařízení o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích a návrhu směrnice, kterou se zavádí daňový systém sídla pro mikropodniky a malé a střední podniky
Související dokumenty EU: 12951/23, 12976/23, 13232/23

10/24 Zpráva o stavu energetické unie 2023 (Dokument PDF, 313 KB)
Informační podklad ke zprávě Zpráva o stavu energetické unie 2023 (podle nařízení (EU) 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu)
Související dokumenty EU: 14659/23

9/24 Předcházení ztrátám plastových pelet (Dokument PDF, 293 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o předcházení ztrátám plastových pelet za účelem snížení znečištění mikroplasty
Související dokumenty EU: 14248/23, 16307/23, 16338/23, 16822/23

8/24 Podpora konkurenceschopnosti intermodální dopravy (Dokument PDF, 327 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice Rady 92/106/EHS, pokud jde o podpůrný rámec pro intermodální dopravu zboží, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1056, pokud jde o výpočet úspor externích nákladů a generování souhrnných údajů
Související dokumenty EU: 15200/23

7/24 Provádění Akčního plánu EU pro rovnost žen a mužů (GAP III) (Dokument PDF, 311 KB)
Informační podklad ke společné zprávě o provádění Akčního plánu EU pro rovnost žen a mužů (GAP III) v polovině období
Související dokumenty EU: 15719/23

6/24 Nový plán růstu pro západní Balkán (Dokument PDF, 346 KB)
Informační podklad ke sdělení Nový plán růstu pro západní Balkán a k návrhu nařízení o zřízení nástroje pro reformy a růst pro země západního Balkánu
Související dokumenty EU: 15180/23, 15182/23

5/24 Evropské prohlášení o cyklistice (Dokument PDF, 363 KB)
Informační podklad ke sdělení, kterým se navrhuje Evropské prohlášení o cyklistice
Související dokumenty EU: 13832/23

4/24 Iniciativa ComPAct (Dokument PDF, 313 KB)
Informační podklad ke sdělení Posílení evropského správního prostoru (ComPAct)
Související dokumenty EU: 15313/23

3/24 Evropský akční plán pro větrnou energii (Dokument PDF, 326 KB)
Informační podklad ke sdělení Evropský akční plán pro větrnou energii
Související dokumenty EU: 14712/23

2/24 Roční analýza udržitelného růstu 2024 (Dokument PDF, 320 KB)
Informační podklad ke sdělení Roční analýza udržitelného růstu 2024
Související dokumenty EU: 15627/23

1/24 Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2023 (Dokument PDF, 368 KB)
Informační podklad ke sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2023
Související dokumenty EU: 15094/23

104/23 Revize strategického plánu pro energetické technologie (SET) (Dokument PDF, 305 KB)
Informační podklad ke sdělení o revizi strategického plánu pro energetické technologie (SET)
Související dokumenty EU: 14518/23

103/23 Demografické změny v Evropě: soubor opatření (Dokument PDF, 318 KB)
Informační podklad ke sdělení Demografické změny v Evropě: soubor opatření
Související dokumenty EU: 14191/23

102/23 Podnikání v Evropě: rámec pro zdanění příjmu (BEFIT) (Dokument PDF, 351 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice o podnikání v Evropě: rámec pro zdanění příjmu (BEFIT) a k návrhu směrnice o stanovování převodních cen
Související dokumenty EU: 12954/23, 12965/23

101/23 Zpráva o stavu digitální dekády 2023 (Dokument PDF, 388 KB)
Informační podklad ke sdělení Zpráva o stavu digitální dekády 2023
Související dokumenty EU: 13558/23

100/23 Pracovní program Komise na rok 2024 (Dokument PDF, 318 KB)
Informační podklad ke sdělení Pracovní program Komise na rok 2024 - Jak dosáhnout stanovených cílů a připravit se na budoucnost
Související dokumenty EU: 13917/23

99/23 Boj proti hrozbám, které představují drony (Dokument PDF, 338 KB)
Informační podklad ke sdělení o boji proti potenciálním hrozbám, které představují drony
Související dokumenty EU: 14394/23

98/23 Alternativní řešení spotřebitelských sporů (Dokument PDF, 371 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2013/11/EU o alternativním řešení spotřebitelských sporů a směrnice (EU) 2015/2302, (EU) 2019/2161 a (EU) 2020/1828, a k návrhu nařízení, kterým se zrušuje nařízení (EU) č. 524/2013 a mění nařízení (EU) 2017/2394 a (EU) 2018/1724, pokud jde o zastavení činnosti evropské platformy pro řešení sporů on-line
Související dokumenty EU: 14434/23, 14451/23

97/23 Doporučení o technologických oblastech s kritickým významem pro hospodářskou bezpečnost EU (Dokument PDF, 312 KB)
Informační podklad k doporučení o technologických oblastech s kritickým významem pro hospodářskou bezpečnost EU za účelem dalšího posouzení rizik s členskými státy
Související dokumenty EU: 13892/23

96/23 Plán pro koordinaci reakce na narušení kritické infrastruktury (Dokument PDF, 461 KB)
Informační podklad k návrhu doporučení o plánu pro koordinaci reakce na úrovni Unie na narušení kritické infrastruktury se značným přeshraničním významem
Související dokumenty EU: 12485/23

95/23 Provázanost klimatu a bezpečnosti (Dokument PDF, 334 KB)
Informační podklad ke sdělení Nový pohled na provázanost klimatu a bezpečnosti: řešení dopadu změny klimatu a zhoršování životního prostředí na mír, bezpečnost a obranu
Související dokumenty EU: 11283/23

94/23 Modernizace sektoru platebních služeb (Dokument PDF, 387 KB)
Informační podklad k: - návrhu nařízení o rámci pro přístup k finančním údajům a o změně nařízení (EU) č. 1094/2010, (EU) č. 1095/2010 a (EU) 2022/2554, - návrhu směrnice o platebních službách a službách elektronických peněz na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 98/26/ES a zrušují směrnice 2015/2366/EU a 2009/110/ES a - návrhu nařízení o platebních službách na vnitřním trhu a o změně nařízení (EU) 1093/2010
Související dokumenty EU: 11220/23, 11221/23, 11222/23

93/23 Balíček týkající se jednotné měny (Dokument PDF, 313 KB)
Informační podklad k: - návrhu nařízení o zavedení digitálního eura, - návrhu nařízení o poskytování služeb v digitálních eurech poskytovateli platebních služeb zřízenými podle práva členských států, jejichž měnou není euro, a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1230 a - návrhu nařízení o postavení eurobankovek a euromincí jako zákonného platidla
Související dokumenty EU: 11603/23, 11604/23, 11605/23

92/23 Posílení ochrany obětí (Dokument PDF, 324 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2012/29/EU, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV
Související dokumenty EU: 11840/23

91/23 Zpráva o právním státu 2023 (Dokument PDF, 321 KB)
Informační podklad ke sdělení Zpráva o právním státu 2023 - Stav právního státu v Evropské unii
Související dokumenty EU: 11327/23

90/23 Zpráva o strategickém výhledu z roku 2023 (Dokument PDF, 472 KB)
Informační podklad ke sdělení Zpráva o strategickém výhledu z roku 2023 - Udržitelnost a dobré životní podmínky lidí jako základ otevřené strategické autonomie Evropy
Související dokumenty EU: 11782/23

89/23 Evropská přeshraniční sdružení (Dokument PDF, 381 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice o evropských přeshraničních sdruženích a k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) 2018/1724, pokud jde o využívání systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a jednotné digitální brány pro účely některých požadavků stanovených směrnicí o evropských přeshraničních sdruženích
Související dokumenty EU: 12795/23, 12800/23

88/23 Další rozvoj evropského rámce udržitelného financování (Dokument PDF, 311 KB)
Informační podklad ke sdělení Rámec udržitelného financování, který funguje v praxi, a k návrhu nařízení o transparentnosti a integritě činností v oblasti environmentálního, sociálního a správního (ESG) ratingu
Související dokumenty EU: 10638/23, 10639/23

87/23 Upřesnění procesních pravidel k prosazování obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) (Dokument PDF, 320 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se stanoví další procesní pravidla týkající se prosazování nařízení (EU) 2016/679
Související dokumenty EU: 11657/23

86/23 Omezení výroby, dovozu a vývozu zubního amalgámu a dalších výrobků s přidanou rtutí (Dokument PDF, 299 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 ze dne 17. května 2017 o rtuti, pokud jde o zubní amalgám a další výrobky s přidanou rtutí, na které se vztahuje omezení výroby, dovozu a vývozu
Související dokumenty EU: 11960/23

85/23 Posílení oběhovosti automobilového průmyslu (Dokument PDF, 322 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o požadavcích na oběhovost projektů vozidel a o nakládání s vozidly s ukončenou životností, kterým se mění nařízení (EU) 2018/858 a 2019/1020 a zrušují směrnice 2000/53/ES a 2005/64/ES
Související dokumenty EU: 11888/23

84/23 Ekologizace nákladní dopravy (Dokument PDF, 411 KB)
Informační podklad ke: - sdělení Ekologizace nákladní dopravy, - návrhu nařízení o započítávání emisí skleníkových plynů z dopravních služeb, - návrhu nařízení o využívání kapacity železniční infrastruktury v jednotném evropském železničním prostoru, kterým se mění směrnice 2012/34/EU a zrušuje nařízení (EU) č. 913/2010, a - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 96/53/ES, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz
Související dokumenty EU: 11718/23, 11722/23, 11821/23, 11856/23

83/23 Revize víceletého finančního rámce na období 2021-2027 (Dokument PDF, 364 KB)
Informační podklad ke: - sdělení Revize víceletého finančního rámce na období 2021–2027 v polovině období, - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) 2020/2093, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027, - návrhu nařízení o zřízení nástroje pro Ukrajinu a - návrhu nařízení, kterým se zřizuje Platforma strategických technologií pro Evropu („STEP“) a mění směrnice 2003/87/ES, nařízení (EU) 2021/1058, nařízení (EU) 2021/1056, nařízení (EU) 2021/1057, nařízení (EU) č. 1303/2013, nařízení (EU) č. 223/2014, nařízení (EU) 2021/1060, nařízení (EU) 2021/523, nařízení (EU) 2021/695, nařízení (EU) 2021/697 a nařízení (EU) 2021/241
Související dokumenty EU: 10896/23, 10898/23, 10899/23, 10900/23

82/23 Nové nařízení o bezpečnosti hraček (Dokument PDF, 324 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o bezpečnosti hraček a o zrušení směrnice 2009/48/ES
Související dokumenty EU: 12234/23

81/23 Rámcové podmínky sociální ekonomiky (Dokument PDF, 312 KB)
Informační podklad k návrhu doporučení ohledně vypracování rámcových podmínek sociální ekonomiky
Související dokumenty EU: 10602/23

80/23 Provádění doporučení o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně (Dokument PDF, 291 KB)
Informační podklad ke zprávě o provádění doporučení o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně
Související dokumenty EU: 5980/23

79/23 Změna směrnice o odpadech (Dokument PDF, 301 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech
Související dokumenty EU: 11624/23

78/23 Právní rámec pro monitorování půdy (Dokument PDF, 298 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice o monitorování a odolnosti půdy (právní rámec pro monitorování půdy)
Související dokumenty EU: 11566/23

77/23 Doporučení k digitálnímu vzdělávání (Dokument PDF, 320 KB)
Informační podklad k návrhu doporučení o klíčových faktorech umožňujících úspěšné digitální vzdělávání a odbornou přípravu a k návrhu doporučení o lepším poskytování digitálních dovedností v rámci vzdělávání a odborné přípravy
Související dokumenty EU: 8465/23, 8467/23

76/23 Minimální přestávky v řízení a denní a týdenní doby odpočinku v odvětví příležitostné osobní dopravy (Dokument PDF, 279 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na minimální přestávky v řízení a denní a týdenní doby odpočinku v odvětví příležitostné osobní dopravy
Související dokumenty EU: 9734/23

75/23 Zlepšení ochrany drobných investorů (Dokument PDF, 386 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU, 2014/65/EU a (EU) 2016/97, pokud jde o pravidla Unie na ochranu drobných investorů, a k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 1286/2014, pokud jde o modernizaci sdělení klíčových informací
Související dokumenty EU: 9669/23, 9671/23

74/23 Omezení nadměrných srážkových daní (Dokument PDF, 305 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice o rychlejší a spolehlivější úlevě z nadměrných srážkových daní
Související dokumenty EU: 10820/23

73/23 Reforma celní unie (Dokument PDF, 427 KB)
Informační podklad ke: - sdělení Celní reforma: posunutí celní unie na další úroveň, - návrhu nařízení, kterým se zřizuje celní kodex unie a celní orgán Evropské unie a zrušuje nařízení (EU) č. 952/2013, - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2658/87, pokud jde o zavedení zjednodušeného sazebního zacházení pro prodej zboží na dálku, a nařízení (ES) č. 1186/2009, pokud jde o zrušení prahové hodnoty osvobození od cla, a - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o pravidla DPH vztahující se na osoby povinné k dani, které usnadňují prodej na dálku u dováženého zboží, a o uplatňování zvláštního režimu pro prodej na dálku u zboží dovezeného ze třetích území nebo třetích zemí a zvláštního režimu pro přiznání a odvod DPH při dovozu
Související dokumenty EU: 9596/23, 9622/23, 9625/23, 9638/23

72/23 Upravený balíček pro novou generaci vlastních zdrojů (Dokument PDF, 333 KB)
Informační podklad ke sdělení Upravený balíček pro novou generaci vlastních zdrojů a k pozměněnému návrhu rozhodnutí, kterým se mění rozhodnutí (EU, Euratom) 2020/2053 o systému vlastních zdrojů Evropské unie
Související dokumenty EU: 10852/23, 18253/23

71/23 Interinstitucionální orgán EU pro etiku (Dokument PDF, 309 KB)
Informační podklad ke sdělení Návrh na zřízení interinstitucionálního orgánu pro etiku
Související dokumenty EU: 10411/23

70/23 Plnění cílů v oblasti přípravy k opětovnému použití a recyklace komunálního odpadu, recyklace obalového odpadu a snížení skládkování komunálního odpadu (Dokument PDF, 911 KB)
Informační podklad ke zprávě, v níž se identifikují členské státy, kterým hrozí riziko, že nesplní cíle v oblasti přípravy k opětovnému použití a recyklace komunálního odpadu do roku 2025, cíl v oblasti recyklace obalového odpadu do roku 2025 a cíl v oblasti snížení skladování komunálního odpadu do roku 2035
Související dokumenty EU: 10478/23

69/23 Sledování bezvízových režimů EU (Dokument PDF, 902 KB)
Informační podklad ke sdělení o sledování bezvízových režimů EU
Související dokumenty EU: 9508/23

68/23 Patenty, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem (Dokument PDF, 924 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o patentech, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem, a o změně nařízení (EU) 2017/1001
Související dokumenty EU: 8900/23

67/23 Nucené licence k řešení krizí (Dokument PDF, 903 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o nucených licencích k řešení krizí a o změně nařízení (ES) č. 816/2006
Související dokumenty EU: 8901/23

66/23 Ochrana dospělých osob v přeshraničních situacích (Dokument PDF, 884 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o příslušnosti, použitelném právu, uznávání a výkonu opatření a spolupráci ve věcech ochrany dospělých osob
Související dokumenty EU: 10108/23

64/23 Nový program pro vztahy mezi EU a Latinskou Amerikou a Karibikem (Dokument PDF, 881 KB)
Informační podklad ke společnému sdělení Nový program pro vztahy mezi EU a Latinskou Amerikou a Karibikem
Související dokumenty EU: 10487/23

63/23 Farmaceutický balíček (Dokument PDF, 960 KB)
Informační podklad ke: - sdělení Reforma farmaceutických právních předpisů a opatření k řešení antimikrobiální rezistence, - návrhu směrnice o kodexu Unie pro humánní léčivé přípravky a o zrušení směrnice 2001/83/ES a směrnice 2009/35/ES, - návrhu nařízení, kterým se stanoví postupy Unie pro povolování humánních léčivých přípravků a dozor nad nimi a pravidla pro činnost Evropské agentury pro léčivé přípravky a kterým se mění nařízení (ES) č. 1394/2007 a nařízení (EU) č. 536/2014 a zrušují nařízení (ES) č. 726/2004, nařízení (ES) č. 141/2000 a nařízení (ES) č. 1901/2006, a - návrhu doporučení o posílení opatření EU pro boj proti antimikrobiální rezistenci v rámci přístupu "jedno zdraví"
Související dokumenty EU: 8415/23, 8417/23, 8758/23, 8759/23

62/23 Komplexní přístup k duševnímu zdraví (Dokument PDF, 887 KB)
Informační podklad ke sdělení o komplexním přístupu k duševnímu zdraví
Související dokumenty EU: 9870/23

61/23 Dodatková ochranná osvědčení (Dokument PDF, 934 KB)
Informační podklad k: - návrhu nařízení o jednotném dodatkovém ochranném osvědčení pro přípravky na ochranu rostlin, - návrhu nařízení o jednotném dodatkovém ochranném osvědčení pro léčivé přípravky a o změně nařízení (EU) 2017/1001, nařízení (ES) č. 1901/2006, jakož i nařízení (EU) č. 608/2013, - návrhu nařízení o dodatkovém ochranném osvědčení pro přípravky na ochranu rostlin (přepracované znění) a - návrhu nařízení o dodatkovém ochranném osvědčení pro léčivé přípravky (přepracované znění)
Související dokumenty EU: 8851/23, 8869/23, 8887/23, 8894/23

60/23 Kosmická strategie EU pro bezpečnost a obranu (Dokument PDF, 898 KB)
Informační podklad ke společnému sdělení Kosmická strategie Evropské unie pro bezpečnost a obranu
Související dokumenty EU: 7315/23

59/23 Směrnice o environmentálních tvrzeních (Dokument PDF, 941 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice o dokládání a sdělování výslovných environmentálních tvrzení (směrnice o environmentálních tvrzeních)
Související dokumenty EU: 7777/23

58/23 Víceletá strategická politika pro evropskou integrovanou správu hranic (Dokument PDF, 891 KB)
Informační podklad ke sdělení, kterým se zavádí víceletá strategická politika pro evropskou integrovanou správu hranic
Související dokumenty EU: 7426/23

57/23 30 let jednotného trhu (Dokument PDF, 967 KB)
Informační podklad ke sdělení 30 let jednotného trhu a sdělení Dlouhodobá konkurenceschopnost EU: výhled po roce 2030
Související dokumenty EU: 7278/23, 7604/23

56/23 Používání digitálních nástrojů v právu obchodních společností (Dokument PDF, 0 MB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2009/102/ES a (EU) 2017/1132, pokud jde o další rozšíření a modernizaci využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností
Související dokumenty EU: 7953/23

55/23 Předávání řízení v trestních věcech (Dokument PDF, 878 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o předávání řízení v trestních věcech
Související dokumenty EU: 8231/23

54/23 Reforma rámce pro krizové řízení bank a pojištění vkladů (Dokument PDF, 842 KB)
Informační podklad ke: - sdělení o přezkumu rámce pro krizové řízení a pojištění vkladů na podporu dokončení bankovní unie, - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2014/59/EU, pokud jde o opatření včasného zásahu, podmínky pro řešení krize a financování opatření k řešení krize, - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 806/2014, pokud jde o opatření včasného zásahu, podmínky pro řešení krize a financování opatření k řešení krize, - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2014/49/EU, pokud jde o rozsah ochrany vkladů, použití prostředků ze systémů pojištění vkladů, přeshraniční spolupráci a transparentnost, a - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2014/59/EU a nařízení (EU) č. 806/2014, pokud jde o některé aspekty minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky
Související dokumenty EU: 8482/23, 8483/23, 8484/23, 8499/23, 8506/23

53/23 Reforma správy ekonomických záležitostí (Dokument PDF, 896 KB)
Informační podklad k: - návrhu nařízení o účinné koordinaci hospodářských politik a mnohostranném rozpočtovém dohledu a o zrušení nařízení (ES) č. 1466/97, - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku, a - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2011/85/EU o požadavcích na rozpočtové rámce členských států
Související dokumenty EU: 8776/23, 8777/23, 8778/23

53/23 (Dokument PDF, 896 KB)

52/23 Doporučení k národnímu programu reforem Česka na rok 2023 a stanovisko ke konvergenčnímu programu Česka z roku 2023 (Dokument PDF, 901 KB)
Informační podklad k doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem Česka na rok 2023 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Česka z roku 2023
Související dokumenty EU: 9768/23

51/23 Akt o kybernetické solidaritě (Dokument PDF, 947 KB)
Informační podklad k: - návrhu nařízení, kterým se stanoví opatření k posílení solidarity a kapacit v Unii pro odhalování kybernetických bezpečnostních hrozeb a incidentů a pro připravenost a reakci na ně, - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2019/881, pokud jde o řízené bezpečnostní služby, a - sdělení Řešení nedostatku talentů v oblasti kybernetické bezpečnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti, růstu a odolnosti EU
Související dokumenty EU: 8511/23, 8512/23, 8513/23

50/23 Zajištění dodávek kritických surovin (Dokument PDF, 908 KB)
Informační podklad ke sdělení Bezpečné a udržitelné dodávky kritických surovin na podporu souběžné transformace a k návrhu nařízení, kterým se stanoví rámec pro zajištění bezpečných a udržitelných dodávek kritických surovin
Související dokumenty EU: 7551/23, 7568/23

49/23 Akt na podporu výroby munice (Dokument PDF, 877 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o ustavení aktu na podporu výroby munice
Související dokumenty EU: 8891/23

48/23 Zpoplatnění emisí CO2 přípojných vozidel těžkých nákladních vozidel (Dokument PDF, 899 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 1999/62/ES, směrnice Rady 1999/37/ES a směrnice (EU) 2019/520, pokud jde o třídu emisí těžkých vozidel s přípojnými vozidly
Související dokumenty EU: 9056/23

47/23 Akt o průmyslu pro nulové čisté emise (Dokument PDF, 919 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se zřizuje rámec opatření pro posílení evropského ekosystému výroby produktů technologií pro nulové čisté emise (akt o průmyslu pro nulové čisté emise), a ke sdělení o Evropské vodíkové bance
Související dokumenty EU: 7601/23, 7613/23

46/23 Právo na opravu (Dokument PDF, 1 MB)
Informační podklad k návrhu směrnice o společných pravidlech na podporu oprav zboží
Související dokumenty EU: 7767/23

45/23 Nová pravidla pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu (Dokument PDF, 0 MB)
Informační podklad k: - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice (EU) 2015/413 o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu; - návrhu směrnice o řidičských průkazech, kterou se mění směrnice (EU) 2022/2561, nařízení (EU) 2018/1724 a zrušuje směrnice 2006/126/ES a nařízení (EU) č. 383/2012 a - návrhu směrnice o celounijním účinku některých zákazů řízení
Související dokumenty EU: 6792/23, 6795/23, 6796/23

44/23 Pokyny v oblasti fiskální politiky na rok 2024 (Dokument PDF, 886 KB)
Informační podklad ke sdělení Pokyny v oblasti fiskální politiky na rok 2024
Související dokumenty EU: 7022/23

43/23 Schvalování nesilničních mobilních strojů pro silniční provoz (Dokument PDF, 895 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o schvalování nesilničních mobilních strojů provozovaných na veřejných komunikacích a o dozoru nad trhem s nimi
Související dokumenty EU: 7992/23

42/23 Aktualizace strategie EU pro námořní bezpečnost (Dokument PDF, 897 KB)
Informační podklad ke společnému sdělení o aktualizaci strategie EU pro námořní bezpečnost a jejího akčního plánu - "Posílená strategie EU pro námořní bezpečnost s ohledem na vyvíjející se námořní hrozby"
Související dokumenty EU: 7311/23

41/23 Reforma uspořádání trhu s elektřinou v EU (Dokument PDF, 942 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 1227/2011 a nařízení (EU) 2019/942 s cílem zlepšit ochranu Unie před manipulací s trhem na velkoobchodním trhu s energií, a návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2019/943 a (EU) 2019/942 a směrnice (EU) 2018/2001 a (EU) 2019/944 s cílem zlepšit uspořádání trhu Unie s elektřinou
Související dokumenty EU: 7435/23, 7440/23

40/23 Návrh nařízení o obalech a obalových odpadech (Dokument PDF, 892 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o obalech a obalových odpadech o změně nařízení (EU) 2019/1020 a směrnice (EU) 2019/904 a o zrušení směrnice 94/62/ES
Související dokumenty EU: 15581/22

39/23 Emisní normy pro nová těžká vozidla (Dokument PDF, 914 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2019/1242, pokud jde o zpřísnění výkonnostních norem pro emise CO2 pro nová těžká vozidla a začlenění povinností vykazovat údaje, a zrušuje nařízení (EU) 2018/956
Související dokumenty EU: 6539/23

38/23 Akt o gigabitové infrastruktuře (Dokument PDF, 874 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o opatřeních ke snížení nákladů na budování gigabitových sítí elektronických komunikací a o zrušení směrnice 2014/61/EU (akt o gigabitové infrastruktuře)
Související dokumenty EU: 6845/23

37/23 Průmyslový plán Zelené dohody (Dokument PDF, 924 KB)
Informační podklad ke sdělení Průmyslový plán Zelené dohody pro věk s nulovými čistými emisemi
Související dokumenty EU: 5933/23

36/23 Strategie EU v oblasti celosvětového zdraví (Dokument PDF, 888 KB)
Informační podklad ke sdělení Strategie EU v oblasti celosvětového zdraví - Lepší zdraví pro všechny v měnícím se světě
Související dokumenty EU: 15585/22

35/23 Revize nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Dokument PDF, 877 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
Související dokumenty EU: 16258/22

34/23 Unie kapitálových trhů - Harmonizace některých aspektů insolvenčního práva (Dokument PDF, 900 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se harmonizují některé aspekty insolvenčního práva
Související dokumenty EU: 15896/22

33/23 Posílení pravidel EU v oblasti boje proti obchodování s lidmi (Dokument PDF, 922 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2011/36/EU o prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a o ochraně obětí
Související dokumenty EU: 16322/22

32/23 Posílení orgánů pro rovné zacházení v EU (Dokument PDF, 886 KB)
Informační podklad k: - návrhu směrnice o normách pro orgány pro rovné zacházení v oblasti rovného zacházení se ženami a muži a rovných příležitostí pro ženy a muže v otázkách zaměstnání a povolání a - návrhu směrnice o normách pro orgány pro rovné zacházení v oblasti rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, rovného zacházení s osobami v oblasti zaměstnání a povolání bez ohledu na jejich náboženské vyznání nebo přesvědčení, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci, rovného zacházení se ženami a muži v otázkách sociálního zabezpečení a v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování
Související dokumenty EU: 15899/22, 15902/22

31/23 Cíle EU v oblasti odolnosti vůči katastrofám (Dokument PDF, 955 KB)
Informační podklad ke sdělení Cíle Evropské unie v oblasti odolnosti vůči katastrofám: zvládat budoucí mimořádné události společně a k doporučení o cílech Unie v oblasti odolnosti vůči katastrofám
Související dokumenty EU: 6259/23, 6281/23

30/23 Posílení sociálního dialogu v EU (Dokument PDF, 926 KB)
Informační podklad k návrhu doporučení k posílení sociálního dialogu v Evropské unii a ke sdělení Posílení sociálního dialogu v Evropské unii: využití jeho plného potenciálu ke zvládnutí spravedlivých transformací
Související dokumenty EU: 5754/23, 5766/23

29/23 Statistiky odpadů a jejich kvalita (Dokument PDF, 862 KB)
Informační podklad ke zprávě o statistikách podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů a o jejich kvalitě
Související dokumenty EU: 5049/23

28/23 Změna směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (Dokument PDF, 854 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)
Související dokumenty EU: 6166/23

27/23 Limitní hodnoty olova a diisokyanátů v pracovním prostředí (Dokument PDF, 817 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 98/24/ES a směrnice 2004/37/ES, pokud jde o limitní hodnoty olova a jeho anorganických sloučenin a diisokyanátů
Související dokumenty EU: 6417/23

26/23 Akční plán pro vojenskou mobilitu 2.0 (Dokument PDF, 896 KB)
Informační podklad ke společnému sdělení Akční plán pro vojenskou mobilitu 2.0
Související dokumenty EU: 15047/22

25/23 Pravidla DPH pro digitální věk (Dokument PDF, 937 KB)
Informační podklad k: - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o pravidla DPH pro digitální věk, - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o ujednání o správní spolupráci v oblasti DPH potřebná pro digitální věk a - návrhu prováděcího nařízení, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o požadavky na informace pro určité režimy DPH
Související dokumenty EU: 15841/22, 15842/22, 15843/22

24/23 Posílení správní spolupráce v oblasti daní (Dokument PDF, 897 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní
Související dokumenty EU: 15829/22

23/23 Nová pravidla pro využívání předběžných informací o cestujících (API) (Dokument PDF, 897 KB)
Informační podklad k: - návrhu nařízení o shromažďování a předávání předběžných informací o cestujících (API) pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti a - návrhu nařízení o shromažďování a předávání předběžných informací o cestujících (API) pro usnadnění kontrol na vnějších hranicích
Související dokumenty EU: 15719/22, 15720/22

22/23 Akční plán EU proti nedovolenému obchodu s kulturními statky (Dokument PDF, 901 KB)
Informační podklad ke sdělení o Akčním plánu EU proti nedovolenému obchodu s kulturními statky
Související dokumenty EU: 16107/22

21/23 Využívání talentů v evropských regionech (Dokument PDF, 929 KB)
Informační podklad ke sdělení Využívání talentů v evropských regionech
Související dokumenty EU: 5252/23

20/23 Zlepšení uznávání rodičovství v EU (Dokument PDF, 914 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání rozhodnutí a přijímání veřejných listin ve věcech rodičovství a o vytvoření evropského osvědčení o rodičovství
Související dokumenty EU: 15837/22

19/23 Trestné činy a sankce za porušení omezujících opatření Unie (Dokument PDF, 902 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice o vymezení trestných činů a sankcí za porušení omezujících opatření Unie
Související dokumenty EU: 15653/22

18/23 Politický rámec EU pro plasty z biologického materiálu (Dokument PDF, 884 KB)
Informační podklad ke sdělení Politický rámec EU pro plasty z biologického materiálu a biologicky rozložitelné a kompostovatelné plasty
Související dokumenty EU: 15570/22

17/23 Zpráva o stavu zdravotní připravenosti (Dokument PDF, 0 MB)
Informační podklad ke sdělení Zpráva o stavu zdravotní připravenosti
Související dokumenty EU: 15309/22

16/23 Politika kybernetické obrany EU (Dokument PDF, 885 KB)
Informační podklad ke společnému sdělení Politika kybernetické obrany EU
Související dokumenty EU: 15721/22

15/23 Unie kapitálových trhů - Balíček opatření v oblasti kótování (Akt o kótování) (Dokument PDF, 954 KB)
Informační podklad k: - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2014/65/EU za účelem zvýšení atraktivity veřejných kapitálových trhů v Unii pro společnosti a usnadnění přístupu malých a středních podniků ke kapitálu, - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1129, (EU) č. 596/2014 a (EU) č. 600/2014 za účelem zvýšení atraktivity veřejných kapitálových trhů v Unii pro společnosti a usnadnění přístupu malých a středních podniků ke kapitálu, a - návrhu směrnice o strukturách zahrnujících akcie s násobným hlasovacím právem ve společnostech, které žádají o přijetí svých akcií k obchodování na trhu pro růst malých a středních podniků
Související dokumenty EU: 15834/22, 15835/22, 16168/22

14/23 Unie kapitálových trhů - Posílení clearingového systému v EU (Dokument PDF, 933 KB)
Informační podklad ke: - sdělení Cesta k silnějšímu clearingovému systému v EU, - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2009/65/EU, 2013/36/EU a (EU) 2019/2034, pokud jde o přístup k riziku koncentrace vůči ústředním protistranám a k riziku selhání protistrany u derivátových transakcí, jejichž clearing provádí ústřední protistrana, a - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 648/2012, (EU) č. 575/2013 a (EU) 2017/1131, pokud jde o opatření ke zmírnění nadměrných expozic vůči ústředním protistranám ze třetích zemí a ke zlepšení účinnosti clearingových trhů Unie
Související dokumenty EU: 1588/22, 15874/22, 15889/22

13/23 Třetí výhled pro čisté ovzduší (Dokument PDF, 956 KB)
Informační podklad ke zprávě Třetí výhled pro čisté ovzduší
Související dokumenty EU: 15860/22

12/23 První zpráva o monitorování a výhledu v oblasti nulového znečištění (Dokument PDF, 895 KB)
Informační podklad k první zprávě o monitorování a výhledu v oblasti nulového znečištění - "Cesta k čistějšímu vzduchu, vodě a půdě pro Evropu"
Související dokumenty EU: 15979/22

11/23 Strategie pro drony 2.0 (Dokument PDF, 902 KB)
Informační podklad ke sdělení „Strategie pro drony 2.0 pro inteligentní a udržitelný ekosystém bezpilotních letadel v Evropě“
Související dokumenty EU: 15432/22

10/23 Modernizace systému ochrany (průmyslových) vzorů v EU (Dokument PDF, 1 MB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 6/2002 o (průmyslových) vzorech Společenství a zrušuje nařízení (ES) č. 2246/2002, a k návrhu směrnice o právní ochraně (průmyslových) vzorů (přepracované znění)
Související dokumenty EU: 15390/22, 15400/22

9/23 Roční analýza udržitelného růstu 2023 (Dokument PDF, 1 MB)
Informační podklad ke sdělení Roční analýza udržitelného růstu 2023
Související dokumenty EU: 15184/22

8/23 Akt o Interoperabilní Evropě (Dokument PDF, 906 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se stanoví opatření pro vysokou úroveň interoperability veřejného sektoru v celé Unii (akt o Interoperabilní Evropě) a ke sdělení o posílené politice v oblasti interoperability veřejného sektoru - Propojení veřejných služeb, podpora veřejných politik a poskytování veřejných výhod - Směrem k „Interoperabilní Evropě“
Související dokumenty EU: 14973/22, 14984/22

7/23 Shromažďování a sdílení údajů týkajících se služeb v oblasti krátkodobých pronájmů ubytování (Dokument PDF, 875 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o shromažďování a sdílení údajů týkajících se služeb v oblasti krátkodobých pronájmů ubytování
Související dokumenty EU: 14741/22

6/23 Emisní normy Euro 7 (Dokument PDF, 889 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o schvalování typu motorových vozidel a motorů a systémů, součástek a samostatných technických celků určených pro tato vozidla s ohledem na jejich emise a trvanlivost baterie (Euro 7)
Související dokumenty EU: 14598/22

5/23 Nová pravidla v oblasti vodní politiky (Dokument PDF, 892 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky, směrnice 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu a směrnice 2008/105/ES o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky
Související dokumenty EU: 14265/22

4/23 Nová pravidla pro dovoz, vývoz a tranzit palných zbraní, jejich hlavních částí a střeliva (Dokument PDF, 924 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o opatřeních pro dovoz, vývoz a tranzit palných zbraní, jejich hlavních částí a střeliva, kterým se provádí článek 10 protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (protokol OSN o palných zbraních) (přepracované znění)
Související dokumenty EU: 14244/22

3/23 Přepracování směrnice o čištění městských odpadních vod (Dokument PDF, 868 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice o čištění městských odpadních vod (přepracované znění)
Související dokumenty EU: 14223/22

2/23 Přepracování směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší (Dokument PDF, 871 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (přepracované znění)
Související dokumenty EU: 14217/22

1/23 Pravidla pro okamžité úhrady v eurech (Dokument PDF, 894 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 260/2012 a (EU) 2021/1230, pokud jde o okamžité úhrady v eurech
Související dokumenty EU: 14125/22

1/23 (Dokument PDF, 894 KB)

0/23

86/22 Modernizace pravidel odpovědnosti s ohledem na umělou inteligenci a digitalizaci (Dokument PDF, 1 MB)
Informační podklad k návrhu směrnice o přizpůsobení pravidel mimosmluvní občanskoprávní odpovědnosti umělé inteligenci a návrhu směrnice o odpovědnosti za vadné výrobky
Související dokumenty EU: 13079/22, 13134/22

85/22 Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků (Dokument PDF, 950 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se stanoví společný rámec pro mediální služby na vnitřním trhu (Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků)
Související dokumenty EU: 12413/22

84/22 Pracovní program Komise na rok 2023 (Dokument PDF, 897 KB)
Informační podklad ke sdělení Pracovní program Komise na rok 2023 - Pevná a jednotná Unie
Související dokumenty EU: 13847/22

83/22 Digitalizace energetického systému - akční plán EU (Dokument PDF, 873 KB)
Informační podklad ke sdělení Digitalizace energetického systému - akční plán EU
Související dokumenty EU: 13778/22

82/22 Mimořádná situace v energetice – společná příprava, nákup a ochrana EU (Dokument PDF, 919 KB)
Informační podklad ke sdělení Mimořádná situace v energetice – společná příprava, nákup a ochrana EU
Související dokumenty EU: 13691/22

81/22 Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2022 (Dokument PDF, 946 KB)
Informační podklad ke Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2022
Související dokumenty EU: 13494/22

80/22 Akční plán pro mládež v rámci vnější činnosti EU 2021–2027 (Dokument PDF, 894 KB)
Informační podklad ke společnému sdělení Akční plán pro mládež v rámci vnější činnosti EU na období 2021-2027 - Podpora smysluplné účasti a posílení postavení mladých lidí v rámci vnější činnosti EU ve prospěch udržitelného rozvoje, rovnosti a míru
Související dokumenty EU: 13271/22

79/22 Přiměřený minimální příjem (Dokument PDF, 880 KB)
Informační podklad k návrhu doporučení o přiměřeném minimálním příjmu zajišťujícím aktivní začlenění
Související dokumenty EU: 12866/22

78/22 Zákaz produktů nucené práce na trhu Unie (Dokument PDF, 920 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o zákazu produktů pocházejících z nucené práce na trhu Unie
Související dokumenty EU: 12711/22

77/22 Nástroj pro mimořádné situace na jednotném trhu (Dokument PDF, 905 KB)
Informační podklad k: - návrhu nařízení, kterým se zřizuje nástroj pro mimořádné situace na jednotném trhu, - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2000/14/ES, 2006/42/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU a 2014/68/EU a zavádí mimořádné postupy pro posuzování shody, přijetí společných specifikací a dozor nad trhem v souvislosti s mimořádnou situací na jednotném trhu, a - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2019/1009 a (EU) č. 305/2011 a zavádí mimořádné postupy pro posuzování shody, přijetí společných specifikací a dozor nad trhem v souvislosti s mimořádnou situací na jednotném trhu
Související dokumenty EU: 12572/22, 12573/22, 12576/22

76/22 Ochrana rozpočtu Unie před porušováním zásad právního státu v Maďarsku (Dokument PDF, 948 KB)
Informační podklad k návrhu prováděcího rozhodnutí o opatřeních na ochranu rozpočtu Unie před porušováním zásad právního státu v Maďarsku
Související dokumenty EU: 12551/22

75/22 Evropská strategie v oblasti péče (Dokument PDF, 908 KB)
Informační podklad ke: - sdělení o Evropské strategii v oblasti péče, - návrhu doporučení o přístupu k cenově dostupné vysoce kvalitní dlouhodobé péči a - návrhu doporučení o revizi barcelonských cílů v oblasti předškolního vzdělávání a péče
Související dokumenty EU: 12001/22, 12002/22

74/22 Požadavky na kybernetickou bezpečnost produktů s digitálními prvky (Dokument PDF, 871 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o horizontálních požadavcích na kybernetickou bezpečnost produktů s digitálními prvky
Související dokumenty EU: 12429/22

73/22 Akt o posílení evropského obranného průmyslu prostřednictvím kolaborativního zadávání veřejných zakázek (Dokument PDF, 886 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se stanoví akt o posílení evropského obranného průmyslu prostřednictvím kolaborativního zadávání veřejných zakázek
Související dokumenty EU: 11531/22

72/22 Cesty ke školnímu úspěchu (Dokument PDF, 899 KB)
Informační podklad k návrhu doporučení k iniciativě Cesty ke školnímu úspěchu
Související dokumenty EU: 10587/22

71/22 Návrh nařízení o obnově přírody (Dokument PDF, 888 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o obnově přírody
Související dokumenty EU: 10607/22

70/22 Flexibilní pomoc územím (FAST - CARE) (Dokument PDF, 883 KB)
Informační podklad ke sdělení Posílení politiky soudržnosti – Flexibilní pomoc územím (FAST – CARE) – pro řešení důsledků ruské agrese a k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013 a nařízení (EU) 2021/1060, pokud jde o dodatečnou flexibilitu pro řešení důsledků vojenské agrese Ruské federace FAST (flexibilní pomoc územím) – CARE
Související dokumenty EU: 10885/22, 10897/22

69/22 Regulace zahřívaných tabákových výrobků (Dokument PDF, 905 KB)
Informační podklad ke zprávě o stanovení podstatné změny okolností pro zahřívané tabákové výrobky v souladu se směrnicí 2014/40/EU a ke směrnici v přenesené pravomoci, kterou se mění směrnice 2014/40/EU, pokud jde o zrušení některých výjimek týkajících se zahřívaných tabákových výrobků
Související dokumenty EU: 10352/22, 10815/22

68/22 Realizace návrhů Konference o budoucnosti Evropy (Dokument PDF, 896 KB)
Informační podklad ke sdělení Konference o budoucnosti Evropy - Přeměna vize na konkrétní opatření
Související dokumenty EU: 10437/22

67/22 Standardy jakosti a bezpečnosti látek lidského původu určených k použití u člověka (Dokument PDF, 886 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o standardech jakosti a bezpečnosti látek lidského původu určených k použití u člověka
Související dokumenty EU: 11396/22

66/22 Zpráva o právním státu 2022 (Dokument PDF, 907 KB)
Informační podklad ke sdělení Zpráva o právním státu 2022 - Stav právního státu v Evropské unii
Související dokumenty EU: 11408/22

65/22 Výroční zpráva za rok 2021 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty (Dokument PDF, 871 KB)
Informační podklad k výroční zprávě za rok 2021 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty
Související dokumenty EU: 11727/22

64/22 Nový evropský program inovací (Dokument PDF, 904 KB)
Informační podklad ke sdělení Nový evropský program inovací
Související dokumenty EU: 11101/22

63/22 Důstojná práce v zájmu globální spravedlivé transformace a udržitelného oživení (Dokument PDF, 871 KB)
Informační podklad ke sdělení o důstojné práci na celém světě v zájmu globální spravedlivé transformace a udržitelného oživení.
Související dokumenty EU: 6595/22

62/22 Strategické partnerství s oblastí Zálivu (Dokument PDF, 910 KB)
Informační podklad ke společnému sdělení Strategické partnerství s oblastí Zálivu
Související dokumenty EU: 9367/22

61/22 Zařazení porušení omezujících opatření Unie mezi trestné činy EU a zajištění účinné konfiskace majetku získaného trestnou činností (Dokument PDF, 936 KB)
Informační podklad ke: - sdělení Na cestě ke směrnici o trestních sankcích za porušování omezujících opatření Unie, - návrhu rozhodnutí o zařazení porušení omezujících opatření Unie mezi oblasti trestné činnosti stanovené v článku 83 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie a - návrhu směrnice o vymáhání a konfiskaci majetku
Související dokumenty EU: 9598/22, 9641/22, 9641/22, 9671/22

60/22 Evropský semestr 2022 – jarní balíček (Dokument PDF, 912 KB)
Informační podklad ke sdělení Evropský semestr 2022 – Jarní balíček a k doporučení pro doporučení k národnímu programu reforem Česka na rok 2022 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Česka z roku 2022
Související dokumenty EU: 9399/22, 9402/22

59/22 Plán REPowerEU (Dokument PDF, 0 MB)
Informační podklad ke: - sdělení Plán REPowerEU; - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice (EU) 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti; - společnému sdělení Vnější energetická angažovanost EU v měnícím se světě a - sdělení Strategie EU pro solární energii
Související dokumenty EU: 9363/22, 9452/22, 9453/22, 9787/22

58/22 Kapitoly REPowerEU v plánech pro oživení a odolnost (Dokument PDF, 910 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2021/241, pokud jde o kapitoly REPowerEU v plánech pro oživení a odolnost, a ke sdělení Pokyny k plánům pro oživení a odolnost v souvislosti s plánem REPowerEU
Související dokumenty EU: 9337/22, 9589/22, 9589/22

57/22 Návrh nařízení o volbě poslanců Evropského parlamentu (Dokument PDF, 930 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o volbě poslanců Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách, kterým se ruší rozhodnutí Rady 76/787/ESUO, EHS, Euratom a Akt o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách připojený k tomuto rozhodnutí
Související dokumenty EU: 9333/22

56/22 Nová Evropská strategie pro lepší internet pro děti (BIK+) (Dokument PDF, 876 KB)
Informační podklad ke sdělení Digitální dekáda pro děti a mládež: nová Evropská strategie pro lepší internet pro děti (BIK+)
Související dokumenty EU: 9071/22

55/22 Návrh nařízení o pravidlech pro předcházení pohlavnímu zneužívání dětí a boj proti němu (Dokument PDF, 902 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o pravidlech pro předcházení pohlavnímu zneužívání dětí a boj proti němu
Související dokumenty EU: 9068/22

54/22 Harmonizace pravidel pro finanční služby uzavřené na dálku (Dokument PDF, 888 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2011/83/EU o smlouvách o finančních službách uzavřených na dálku a zrušuje směrnice 2002/65/ES
Související dokumenty EU: 9053/22

53/22 Nové iniciativy v oblasti evropské obrany (Dokument PDF, 886 KB)
Informační podklad k obrannému balíčku
Související dokumenty EU: 6315/22, 6316/22

52/22 Možnosti řešení potřeb ukrajinských uprchlíků (Dokument PDF, 938 KB)
Informační podklad ke sdělení Přijímání lidí prchajících před válkou na Ukrajině – Příprava Evropy na naplnění potřeb
Související dokumenty EU: 7566/22

51/22 Balíček opatření na podporu legální migrace (Dokument PDF, 0 MB)
Informační podklad k: - sdělení Přilákání kvalifikovaných a talentovaných pracovníků do EU; - návrhu směrnice o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě; - návrhu směrnice o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty (přepracované znění) a - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008, (ES) č. 810/2009 a (EU) 2017/2226, nařízení (ES) č. 1683/95, (ES) č. 333/2002, (ES) č. 693/2003 a (ES) č. 694/2003 a Úmluva k provedení Schengenské dohody, pokud jde o digitalizaci postupu udělování víz
Související dokumenty EU: 8556/22, 8560/22, 8568/22, 8580/22

50/22 Plán na zlepšení evropské struktury pro financování rozvoje (Dokument PDF, 924 KB)
Informační podklad ke zprávě Plán Komise na zlepšení evropské struktury pro financování rozvoje a zpráva o pokroku za rok 2021
Související dokumenty EU: 7573/22

49/22 Balíček pro udržitelné výrobky (Dokument PDF, 951 KB)
Informační podklad ke: - sdělení Udržitelné výrobky jako standard; - návrhu nařízení o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign udržitelných výrobků a o zrušení směrnice 2009/125/ES; - návrhu nařízení, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se mění nařízení (EU) 2019/1020 a zrušuje nařízení (EU) 305/2011, a - sdělení Strategie EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky
Související dokumenty EU: 7799/22, 7850/22, 7851/22, 7854/22

48/22 Posílení postavení spotřebitelů pro ekologickou transformaci (Dokument PDF, 895 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2005/29/ES a 2011/83/EU, pokud jde o posílení postavení spotřebitelů pro ekologickou transformaci prostřednictvím lepší ochrany před nekalými praktikami a lepších informací
Související dokumenty EU: 7808/22

47/22 Zachování připravenosti a reakce EU na covid-19 (Dokument PDF, 875 KB)
Informační podklad ke sdělení Covid-19 - Zachování připravenosti a reakce EU: výhled do budoucna
Související dokumenty EU: 8590/22

46/22 Ochrana před strategickými žalobami proti účasti veřejnosti (Dokument PDF, 880 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice o ochraně osob, které se podílejí na účasti veřejnosti, před zjevně neopodstatněnými nebo zneužívajícími soudními řízeními
Související dokumenty EU: 8529/22

45/22 Evropský prostor pro zdravotní data (Dokument PDF, 0 MB)
Informační podklad ke sdělení Evropský prostor pro zdravotní data: využití síly zdravotních dat ve prospěch lidí, pacientů a inovací a k návrhu nařízení o evropském prostoru pro zdravotní data
Související dokumenty EU: 8751/22, 8828/22

44/22 Ochrana zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků (Dokument PDF, 888 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o ochraně zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků a o změně nařízení (EU) 2017/1001 a (EU) 2019/1753 a rozhodnutí (EU) 2019/1754
Související dokumenty EU: 8205/22

43/22 Přezkum pravidel pro průmyslové emise (Dokument PDF, 893 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) a směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů, a k návrhu nařízení o ohlašování environmentálních údajů průmyslovými zařízeními a o zřízení portálu průmyslových emisí
Související dokumenty EU: 8064/22, 8121/22

42/22 Přezkum pravidel pro fluorované skleníkové plyny a látky poškozující ozónovou vrstvu (Dokument PDF, 900 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o fluorovaných skleníkových plynech, o změně směrnice (EU) 2019/1937 a o zrušení nařízení (EU) č. 517/2014 a k návrhu nařízení o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a zrušení nařízení (ES) č. 1005/2009
Související dokumenty EU: 8042/22, 8048/22

41/22 Provádění Nástroje pro oživení a odolnost (Dokument PDF, 937 KB)
Informační podklad ke zprávě o provádění Nástroje pro oživení a odolnost
Související dokumenty EU: 6781/22

40/22 Postoj EU k návrhu změn Basilejské úmluvy (Dokument PDF, 874 KB)
Informační podklad k návrhu rozhodnutí o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 15. konferenci smluvních stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování, pokud jde o některé změny čl. 6 odst. 2 této úmluvy
Související dokumenty EU: 6613/22

39/22 Pokrok v oblasti konkurenceschopnosti technologií čisté energie (Dokument PDF, 869 KB)
Informační podklad ke zprávě Pokrok v oblasti konkurenceschopnosti technologií čisté energie
Související dokumenty EU: 13236/21

38/22 Zpráva o stavu energetické unie 2021 (Dokument PDF, 888 KB)
Informační podklad ke Zprávě o stavu energetické unie 2021 – Příspěvky k realizaci Zelené dohody pro Evropu a oživení Unie
Související dokumenty EU: 13557/21

37/22 Pokyny v oblasti fiskální politiky pro rok 2023 (Dokument PDF, 871 KB)
Informační podklad ke sdělení Pokyny v oblasti fiskální politiky pro rok 2023
Související dokumenty EU: 6778/22

36/22 Návrh směrnice o potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Dokument PDF, 915 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice o potírání násilí vůči ženám a domácího násilí
Související dokumenty EU: 7042/22

35/22 Náležitá péče podniků v oblasti udržitelnosti (Dokument PDF, 873 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti
Související dokumenty EU: 6533/22

34/22 Evropský akt o čipech (Dokument PDF, 910 KB)
Informační podklad ke sdělení Akt o čipech pro Evropu, k návrhu nařízení, kterým se zřizuje rámec opatření pro posílení evropského ekosystému polovodičů (akt o čipech) a k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2021/2085, kterým se zřizují společné podniky v rámci programu Horizont Evropa, pokud jde o společný podnik pro čipy
Související dokumenty EU: 6169/22, 6170/22, 6171/22

33/22 Akt o datech (Dokument PDF, 0 MB)
Informační podklad k návrhu nařízení o harmonizovaných pravidlech pro spravedlivý přístup k datům a jejich využívání (Akt o datech)
Související dokumenty EU: 6596/22

32/22 Zajištění bezpečnosti dodávek plynu (Dokument PDF, 894 KB)
Informační podklad ke sdělení Bezpečnost dodávek a dostupné ceny energie: varianty okamžitých opatření a příprava na příští zimu a k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1938 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a nařízení (ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám
Související dokumenty EU: 7406/22, 7478/22

31/22 Zajištění potravinového zabezpečení a posílení odolnosti potravinových systémů (Dokument PDF, 923 KB)
Informační podklad ke sdělení Zajištění potravinového zabezpečení a posílení odolnosti potravinových systémů
Související dokumenty EU: 7426/22

30/22 Přístup EU k řízení kosmického provozu (Dokument PDF, 893 KB)
Informační podklad ke společnému sdělení Přístup EU k řízení kosmického provozu: příspěvek EU k řešení globální výzvy
Související dokumenty EU: 6321/22

29/22 Program Unie pro bezpečnou konektivitu na období 2023-2027 (Dokument PDF, 885 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se zavádí Program Unie pro bezpečnou konektivitu na období 2023-2027
Související dokumenty EU: 6318/22

28/22 Evropská strategie pro univerzity (Dokument PDF, 878 KB)
Informační podklad ke sdělení o Evropské strategii pro univerzity
Související dokumenty EU: 5460/22

27/22 Balíček pro udržitelnou mobilitu (Dokument PDF, 1 MB)
Informační podklad k: - návrhu nařízení o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě; - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2010/40/EU o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy; - sdělení Akční plán na podporu dálkové a přeshraniční osobní železniční dopravy; - sdělení Nový rámec EU pro městskou mobilitu a - sdělení o rozšíření transevropské dopravní sítě (TEN-T) do sousedních třetích zemí
Související dokumenty EU: 15019/21, 15100/21, 15109/21, 15114/21, 15146/21

26/22 Rozšíření seznamu trestných činů EU o nenávistné verbální projevy a trestné činy z nenávisti (Dokument PDF, 915 KB)
Informační podklad ke sdělení Inkluzivnější a bezpečnější Evropa: rozšíření seznamu trestných činů EU o nenávistné verbální projevy a trestné činy z nenávisti
Související dokumenty EU: 14919/21

25/22 Politika hospodářské soutěže připravená na nové výzvy (Dokument PDF, 0 MB)
Informační podklad ke sdělení Politika hospodářské soutěže připravená na nové výzvy
Související dokumenty EU: 14125/21

24/22 Provádění nařízení o evropské statistice cestovního ruchu (Dokument PDF, 870 KB)
Informační podklad ke zprávě o provádění nařízení (EU) č. 692/2011 o evropské statistice cestovního ruchu
Související dokumenty EU: 5313/22

23/22 Osmá zpráva o soudržnosti (Dokument PDF, 892 KB)
Informační podklad ke sdělení k osmé zprávě o soudržnosti: Soudržnost v Evropě do roku 2050
Související dokumenty EU: 5989/22

22/22 Boj proti nekalým daňovým praktikám (Dokument PDF, 1 MB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se stanoví pravidla pro předcházení zneužívání krycích subjektů pro daňové účely, a k návrhu směrnice o zajištění globální minimální úrovně zdanění nadnárodních skupin v Unii
Související dokumenty EU: 15294/21, 15296/21

21/22 Fit for 55 II. (Dokument PDF, 946 KB)
Informační podklad k: - návrhu směrnice o energetické náročnosti budov; - návrhu nařízení o snižování emisí metanu v odvětví energetiky; - návrhu nařízení o vnitřním trhu s plyny z obnovitelných zdrojů, se zemním plynem a s vodíkem a - návrhu směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s plyny z obnovitelných zdrojů, se zemním plynem a s vodíkem
Související dokumenty EU: 15063/21, 15088/21, 15096/21, 15111/21

20/22 Evropské prohlášení o digitálních právech a zásadách pro digitální dekádu (Dokument PDF, 909 KB)
Informační podklad ke sdělení o Evropském prohlášení o digitálních právech a zásadách pro digitální dekádu a k Evropskému prohlášení o digitálních právech a zásadách pro digitální dekádu
Související dokumenty EU: 5781/21, 5783/21

19/22 Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2021 (Dokument PDF, 932 KB)
Informační podklad ke sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2021
Související dokumenty EU: 12996/21

18/22 Akční plán pro sociální ekonomiku (Dokument PDF, 861 KB)
Informační podklad ke sdělení Rozvoj hospodářství ve prospěch lidí: akční plán pro sociální ekonomiku
Související dokumenty EU: 14890/21

17/22 Postoj Unie k přijetí rozhodnutí o limitech pro odpad obsahující rtuť v rámci Minamatské úmluvy (Dokument PDF, 881 KB)
Informační podklad k návrhu rozhodnutí o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v rámci druhé části čtvrtého zasedání konference smluvních stran Minamatské úmluvy o rtuti, pokud jde o přijetí rozhodnutí, kterým se stanoví limity pro odpad obsahující rtuť podle čl. 11 odst. 2 uvedené úmluvy
Související dokumenty EU: 6320/22

16/22 Nová generace vlastních zdrojů EU (Dokument PDF, 936 KB)
Informační podklad ke sdělení Nová generace vlastních zdrojů pro rozpočet EU, k návrhu rozhodnutí, kterým se mění rozhodnutí (EU, Euratom) 2020/2053 o systému vlastních zdrojů Evropské unie, a k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) 2020/2093, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021-2027
Související dokumenty EU: 15259/21, 15260/21, 15262/21

15/22 Zlepšení pracovních podmínek pracovníků platforem (Dokument PDF, 959 KB)
Informační podklad ke sdělení Lepší pracovní podmínky pro silnější sociální Evropu: plné využití přínosů digitalizace ve prospěch budoucnosti práce a k návrhu směrnice o zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím platforem
Související dokumenty EU: 14450/21, 14891/21

14/22 Trestněprávní ochrana životního prostředí (Dokument PDF, 879 KB)
Informační podklad ke sdělení o zintenzivnění boje proti trestné činnosti proti životnímu prostředí a k návrhu směrnice o trestněprávní ochraně životního prostředí
Související dokumenty EU: 14459/21, 15162/21

13/22 Udržitelné uhlíkové cykly (Dokument PDF, 862 KB)
Informační podklad ke sdělení Udržitelné uhlíkové cykly
Související dokumenty EU: 15045/21

12/22 Provádění směrnice o průmyslových emisích (Dokument PDF, 859 KB)
Informační podklad ke zprávě o provádění směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích
Související dokumenty EU: 15040/21

11/22 Strategie Global Gateway (Dokument PDF, 926 KB)
Informační podklad ke společnému sdělení Global Gateway
Související dokumenty EU: 14675/21

10/22 Digitalizace justiční spolupráce (Dokument PDF, 970 KB)
Informační podklad k: - návrhu nařízení o digitalizaci justiční spolupráce a přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních občanských, obchodních a trestních věcech a o změně některých aktů v oblasti justiční spolupráce; - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2003/8/ES, rámcová rozhodnutí 2002/465/SVV, 2002/584/SVV, 2003/577/SVV, 2005/214/SVV, 2006/783/SVV, 2008/909/SVV, 2008/947/SVV, 2009/829/SVV a 2009/948/SVV a směrnice 2014/41/EU, pokud jde o digitalizaci justiční spolupráce; - návrhu nařízení, kterým se zřizuje platforma pro spolupráci na podporu fungování společných vyšetřovacích týmů, a - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1727 a rozhodnutí 2005/671/SVV, pokud jde o elektronickou výměnu informací v případech terorismu
Související dokumenty EU: 14458/21, 14684/21, 14821/21, 14850/21

9/22 Reakce na zneužívání migrantů jako politického nástroje (Dokument PDF, 906 KB)
Informační podklad ke: - společnému sdělení Reakce na státem podporované zneužívání migrantů na vnějších hranicích EU jako politického nástroje; - návrhu rozhodnutí o dočasných mimořádných opatřeních ve prospěch Lotyšska, Litvy a Polska; - návrhu nařízení o opatřeních vůči dopravcům, kteří usnadňují nebo vykonávají obchodování s lidmi nebo převaděčství migrantů v souvislosti s nedovoleným vstupem na území Evropské unie; - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob a - návrhu nařízení o řešení situací účelového využívání migrantů v oblasti migrace a azylu
Související dokumenty EU: 14396/21, 14601/21, 14692/21, 14755/21, 15152/21

8/22 Ochrana integrity voleb v EU (Dokument PDF, 916 KB)
Informační podklad ke: - sdělení Ochrana integrity voleb a podpora demokratické účasti; - návrhu nařízení o transparentnosti a cílení politické reklamy; - návrhu nařízení o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (přepracované znění); - návrhu směrnice o pravidlech pro výkon práva volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu občanů Unie, kteří mají bydliště v některém členském státě a nejsou jeho státními příslušníky (přepracované znění) a - návrhu směrnice o pravidlech pro výkon práva volit a práva být volen v obecních volbách pro občany Unie s bydlištěm v členském státě, jehož nejsou státními příslušníky (přepracované znění)
Související dokumenty EU: 14369/21, 14374/21, 14376/21, 14379/21, 14386/21

7/22 Kodex policejní spolupráce (Dokument PDF, 884 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice o výměně informací mezi donucovacími orgány členských států, návrhu nařízení o automatizované výměně údajů pro policejní spolupráci (Prüm II) a návrhu doporučení o operativní policejní spolupráci
Související dokumenty EU: 14204/21, 14205/21, 14665/21

6/22 Akční plán EU proti převaděčství migrantů 2021–2025 (Dokument PDF, 912 KB)
Informační podklad ke sdělení Obnovený Akční plán EU proti převaděčství migrantů na období 2021–2025
Související dokumenty EU: 12761/21

5/22 Ochrana před hospodářským nátlakem třetích zemí (Dokument PDF, 891 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o ochraně Unie a jejích členských států před hospodářským nátlakem třetích zemí a ke sdělení o opatřeních v rámci pravomocí Komise, která může Komise přijmout, pokud v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady o ochraně Unie a jejích členských států před hospodářským nátlakem třetích zemí rozhodne, že Unie přijme reakční opatření s cílem bojovat proti opatření hospodářského nátlaku třetí země
Související dokumenty EU: 14942/21, 14943/21

4/22 Větší angažovanost EU ve prospěch Arktidy (Dokument PDF, 904 KB)
Informační podklad ke společnému sdělení Větší angažovanost EU ve prospěch mírové, udržitelné a prosperující Arktidy
Související dokumenty EU: 12870/21

3/22 Legislativní balíček k unii kapitálových trhů (Dokument PDF, 919 KB)
Informační podklad ke: - sdělení Unie kapitálových trhů - plnění rok po akčním plánu; - návrhu nařízení, kterým se zřizuje jednotné evropské přístupové místo poskytující centralizovaný přístup k veřejně dostupným informacím o finančních službách, kapitálových trzích a udržitelnosti; - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2011/61/EU a 2009/65/ES, pokud jde o pověření, řízení rizika likvidity, podávání zpráv pro účely dohledu, poskytování depozitářských služeb a služeb úschovy a poskytování úvěrů alternativními investičními fondy; - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2015/760, pokud jde o rozsah způsobilých aktiv a investic, požadavky na složení portfolia a rozložení rizika, peněžité zápůjčky a další pravidla pro fondy a pokud jde o požadavky na udělování povolení, investiční politiky a podmínky provozování činnosti evropských fondů dlouhodobých investic; - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 600/2014, pokud jde o zvýšení transparentnosti údajů o trhu, odstranění překážek vzniku konsolidovaných obchodních informací, optimalizaci obchodních povinností a zákaz přijímání plateb za předávání pokynů zákazníků, a - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů
Související dokumenty EU: 14364/21, 14365/21, 14367/21, 14368/21, 14380/21, 14382/21

2/22 Přeprava odpadů (Dokument PDF, 868 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o přepravě odpadů a o změně nařízení (EU) č. 1257/2013 a (EU) 2020/1056
Související dokumenty EU: 14135/21

1/22 Zvýšení finanční podpory udržitelných činností (Dokument PDF, 863 KB)
Informační podklad ke sdělení Taxonomie EU, podávání zpráv podniků o udržitelnosti, preference v oblasti udržitelnosti a fiduciární povinnosti: Nasměrování finančních prostředků na Zelenou dohodu pro Evropu a k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, směrnice 2004/109/ES, směrnice 2006/43/ES a nařízení (EU) č. 537/2014, pokud jde o podávání zpráv podniků o udržitelnosti

71/21 Vztahy mezi EU a Ruskem (Dokument PDF, 901 KB)
Informační podklad ke společnému sdělení o vztazích mezi EU a Ruskem – vystupovat proti Rusku, omezovat jej a spolupracovat s ním
Související dokumenty EU: 9902/21

70/21 Podpis a prozatímní provádění Dohody o partnerství mezi Evropskou unií a členy Organizace afrických, karibských a tichomořských států (OAKTS) (Dokument PDF, 868 KB)
Informační podklad k návrhu rozhodnutí o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody o partnerství mezi Evropskou unií na jedné straně a členy Organizace afrických, karibských a tichomořských států (OAKTS) na straně druhé
Související dokumenty EU: 9752/21

69/21 Akční plán EU pro nulové znečištění (Dokument PDF, 887 KB)
Informační podklad ke sdělení Cesta ke zdravé planetě pro všechny - Akční plán EU: „Vstříc nulovému znečištění ovzduší, vody a půdy“
Související dokumenty EU: 8753/21

68/21 Modernizace Smlouvy o energetické chartě - LIMITÉ
Informační podklad k doporučení pro rozhodnutí, kterým se povoluje zahájit jednání o modernizaci Smlouvy o energetické chartě

67/21 Pokyny k novým pravidlům EU pro platformy pro sdílení obsahu (Dokument PDF, 966 KB)
Informační podklad k pokynům k článku 17 směrnice 2019/790 o autorském právu na jednotném digitálním trhu
Související dokumenty EU: 9525/21

66/21 Evropská digitální identita (Dokument PDF, 943 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 910/2014, pokud jde o vytvoření rámce pro evropskou digitální identitu
Související dokumenty EU: 9471/21

65/21 Zdanění podniků pro 21. století (Dokument PDF, 873 KB)
Informační podklad ke sdělení Zdanění podniků pro 21. století
Související dokumenty EU: 9043/21

64/21 Rámec pro zahraniční subvence narušující vnitřní trh (Dokument PDF, 949 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh
Související dokumenty EU: 8576/21

63/21 Posouzení akčního plánu ČR k nápravě nedostatků při uplatňování schengenského acquis v oblasti navracení - LIMITÉ
Informační podklad ke sdělení Posouzení akčního plánu České republiky k nápravě nedostatků zjištěných v roce 2019 při hodnocení uplatňování schengenského acquis v oblasti navracení

62/21 Strategie EU pro dobrovolný návrat a opětovné začlenění (Dokument PDF, 890 KB)
Informační podklad ke sdělení Strategie EU pro dobrovolný návrat a opětovné začlenění
Související dokumenty EU: 8153/21

61/21 Nová strategie financování NextGenerationEU (Dokument PDF, 864 KB)
Informační podklad ke sdělení o nové strategii financování nástroje NextGenerationEU
Související dokumenty EU: 7841/21

60/21 Strategie EU pro práva dítěte (Dokument PDF, 887 KB)
Informační podklad ke sdělení Strategie EU pro práva dítěte a k návrhu doporučení, kterým se zavádí evropská záruka pro děti
Související dokumenty EU: 7411/21, 7453/21

59/21 Strategie EU pro terapeutika proti covidu-19 (Dokument PDF, 860 KB)
Informační podklad ke sdělení Strategie EU pro terapeutika proti COVID-19
Související dokumenty EU: 8545/21

58/21 Evropský přístup k umělé inteligenci (Dokument PDF, 1 MB)
Informační podklad ke: - sdělení Podpora evropského přístupu k umělé inteligenci, - návrhu nařízení, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci (akt o umělé inteligenci) a - návrhu nařízení o strojních výrobcích
Související dokumenty EU: 8095/21, 8115/21, 8334/21

57/21 Posílení příspěvku EU k multilateralismu založenému na pravidlech (Dokument PDF, 888 KB)
Informační podklad ke společnému sdělení o posílení příspěvku EU k multilateralismu založenému na pravidlech
Související dokumenty EU: 6312/21

56/21 Digitální zelený certifikát (Dokument PDF, 882 KB)
Informační podklad ke: - sdělení Společná cesta k bezpečnému a trvalému opětovnému otevření, - návrhu nařízení o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a uzdravení za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19 a - návrhu nařízení o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a uzdravení během pandemie COVID-19 státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo oprávněným bydlištěm na území členských států
Související dokumenty EU: 7128/21, 7129/21, 7228/21

55/21 Digitální kompas 2030 (Dokument PDF, 968 KB)
Informační podklad ke sdělení Digitální kompas 2030: evropské pojetí digitální dekády
Související dokumenty EU: 6974/21

54/21 Přezkum obchodní politiky (Dokument PDF, 973 KB)
Informační podklad ke sdělení Přezkum obchodní politiky - Otevřená, udržitelná a sebevědomá obchodní politika
Související dokumenty EU: 6308/21

53/21 Osvobození od DPH v souvislosti s opatřeními Unie ve veřejném zájmu (Dokument PDF, 863 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o osvobození od daně při dovozu a některých dodáních v souvislosti s opatřeními Unie ve veřejném zájmu
Související dokumenty EU: 7749/21

52/21 Reakce na covid-19 v oblasti fiskální politiky (Dokument PDF, 927 KB)
Informační podklad ke sdělení Rok od vypuknutí pandemie COVID-19 – Reakce v oblasti fiskální politiky
Související dokumenty EU: 6696/21

51/21 Aktuální stav vztahů mezi EU a Tureckem (Dokument PDF, 877 KB)
Informační podklad ke společnému sdělení Aktuální stav politických, hospodářských a obchodních vztahů mezi EU a Tureckem
Související dokumenty EU: 7416/21

50/21 Zvláštní administrativní oblast Hongkong: výroční zpráva za rok 2020 (Dokument PDF, 881 KB)
Informační podklad ke společné zprávě Zvláštní administrativní oblast Hongkong: výroční zpráva za rok 2020
Související dokumenty EU: 7033/21

49/21 Akční plán pro podporu ekologické produkce (Dokument PDF, 893 KB)
Informační podklad ke sdělení o akčním plánu pro podporu ekologické produkce
Související dokumenty EU: 7407/21

48/21 Posílení uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou práci (Dokument PDF, 892 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se posiluje uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování
Související dokumenty EU: 6750/21

47/21 Přepracování nařízení o roamingu (Dokument PDF, 943 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (přepracované znění)
Související dokumenty EU: 6532/21

46/21 Zahájení činnosti společného rezervního fondu (Dokument PDF, 859 KB)
Informační podklad ke sdělení o zahájení činnosti společného rezervního fondu
Související dokumenty EU: 6615/21

45/21 Inkubátor HERA (Dokument PDF, 859 KB)
Informační podklad ke sdělení Inkubátor HERA: naše společná reakce na hrozbu variant COVID-19

44/21 Akční plán pro evropský pilíř sociálních práv (Dokument PDF, 863 KB)
Informační podklad ke sdělení Akční plán pro evropský pilíř sociálních práv
Související dokumenty EU: 6649/21

43/21 Akční plán pro synergie mezi civilním, obranným a kosmickým průmyslem (Dokument PDF, 872 KB)
Informační podklad ke sdělení Akční plán pro synergie mezi civilním, obranným a kosmickým průmyslem
Související dokumenty EU: 6407/21

42/21 Nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu (Dokument PDF, 919 KB)
Informační podklad ke sdělení Vytvoření Unie odolné vůči změně klimatu – Nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu
Související dokumenty EU: 6521/21

41/21 Evropský plán boje proti rakovině (Dokument PDF, 865 KB)
Informační podklad ke sdělení Evropský plán boje proti rakovině
Související dokumenty EU: 5930/21

40/21 Doporučení členským státům ohledně jejich strategického plánu pro společnou zemědělskou politiku (Dokument PDF, 912 KB)
Informační podklad ke sdělení Doporučení členským státům ohledně jejich strategického plánu pro společnou zemědělskou politiku
Související dokumenty EU: 14282/20

39/21 Konference o budoucnosti Evropy (Dokument PDF, 944 KB)
Informační podklad ke sdělení Plánování konference o budoucnosti Evropy
Související dokumenty EU: 5513/21

38/21 Nová agenda pro Středomoří (Dokument PDF, 896 KB)
Informační podklad ke společnému sdělení Obnovené partnerství s jižním sousedstvím - Nová agenda pro Středomoří
Související dokumenty EU: 6118/21

37/21 Nová agenda EU a USA pro globální změnu (Dokument PDF, 875 KB)
Informační podklad ke společnému sdělení Nová agenda EU a USA pro globální změnu
Související dokumenty EU: 13701/20

36/21 Otevřenější, silnější a odolnější evropský hospodářský a finanční systém (Dokument PDF, 927 KB)
Informační podklad ke sdělení Evropský hospodářský a finanční systém - Podpora otevřenosti, síly a odolnosti
Související dokumenty EU: 5487/21

35/21 Jednotně proti covidu-19 (Dokument PDF, 852 KB)
Informační podklad ke sdělení Jednotně proti COVID-19
Související dokumenty EU: 5555/21

34/21 Aktuální opatření proti šíření covidu-19 v EU (Dokument PDF, 870 KB)
Informační podklad k návrhu doporučení o společném rámci pro používání, validaci a vzájemné uznávání rychlých testů na antigen na COVID-19, návrhu doporučení, kterým se mění doporučení (EU) 2020/1475 o koordinovaném přístupu k omezení volného pohybu v reakci na pandemii COVID-19, a návrhu doporučení, kterým se mění doporučení (EU) 2020/912 o dočasném omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné
Související dokumenty EU: 5026/21, 5473/21, 5612/21

33/21 Posílení spolupráce v oblasti navracení a zpětného přebírání osob (Dokument PDF, 906 KB)
Informační podklad ke sdělení Posílení spolupráce v oblasti navracení a zpětného přebírání osob v rámci spravedlivé, účinné a komplexní migrační politiky EU
Související dokumenty EU: 6088/21

32/21 Akční plán na podporu oživení a transformace evropských médií (Dokument PDF, 930 KB)
Informační podklad ke sdělení Evropská média v digitální dekádě – Akční plán na podporu oživení a transformace
Související dokumenty EU: 13665/20

31/21 Nový program pro spotřebitele (Dokument PDF, 0 MB)
Informační podklad ke sdělení Nový program pro spotřebitele - Posílení odolnosti spotřebitele pro udržitelné oživení
Související dokumenty EU: 12976/20

30/21 Strategie pro rovnost LGBTIQ osob na období 2020-2025 (Dokument PDF, 864 KB)
Informační podklad ke sdělení Unie rovnosti: strategie pro rovnost LGBTIQ osob na období 2020-2025
Související dokumenty EU: 13081/20

29/21 Druhý výhled pro čisté ovzduší (Dokument PDF, 0 MB)
Informační podklad ke zprávě Druhý výhled pro čisté ovzduší
Související dokumenty EU: 5160/21

28/21 Evropský akční plán pro demokracii a posílení uplatňování Listiny základních práv v EU (Dokument PDF, 918 KB)
Informační podklad ke sdělení o evropském akčním plánu pro demokracii a ke sdělení Strategie na posílení uplatňování Listiny základních práv v EU
Související dokumenty EU: 13586/20, 13678/20

27/21 Strategie kybernetické bezpečnosti EU (Dokument PDF, 938 KB)
Informační podklad ke společnému sdělení Strategie kybernetické bezpečnosti EU pro digitální dekádu, k návrhu směrnice o opatřeních k dosažení vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii a k návrhu směrnice o posílení odolnosti kritických subjektů
Související dokumenty EU: 14133/20, 14150/20, 14262/20

26/21 Protiteroristická agenda pro EU (Dokument PDF, 929 KB)
Informační podklad ke: - sdělení Protiteroristická agenda pro EU: předvídání, prevence, ochrana a reakce, - k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2016/794, pokud jde o spolupráci Europolu se soukromými subjekty, zpracování osobních údajů Europolem na podporu vyšetřování trestné činnosti a úlohu Europolu v oblasti výzkumu a inovací a - k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1862 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, pokud jde o vkládání záznamů Europolem
Související dokumenty EU: 13882/20, 13908/20, 13967/20

25/21 Uspořádání vztahů mezi EU a Spojeným královstvím po brexitu (Dokument PDF, 0 MB)
Informační podklad k návrhům rozhodnutí o podpisu a prozatímním provádění a o uzavření Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím na straně druhé a Dohody mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací jménem Unie a k doporučení pro rozhodnutí Rady, kterým se schvaluje uzavření Dohody mezi vládou Spojeného království a Evropským společenstvím pro atomovou energii o spolupráci v oblasti bezpečného a mírového využití jaderné energie Evropskou komisí a uzavření Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím na straně druhé Evropskou komisí jménem Evropského společenství pro atomovou energii
Související dokumenty EU: 14335/20, 14336/20, 14337/20

24/21 Sdělení o Evropské zdravotní unii (Dokument PDF, 853 KB)
Informační podklad ke sdělení Vytvoření Evropské zdravotní unie: posílení odolnosti EU vůči přeshraničním zdravotním hrozbám
Související dokumenty EU: 12974/20

23/21 Návrh nařízení o bateriích a odpadních bateriích (Dokument PDF, 897 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o bateriích a odpadních bateriích, o zrušení směrnice 2006/66/ES a o změně nařízení (EU) 2019/1020
Související dokumenty EU: 13944/20

22/21 Akt o správě dat (Dokument PDF, 954 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o evropské správě dat (akt o správě dat)
Související dokumenty EU: 13351/20

21/21 Připravenost na strategie očkování a zavádění očkovacích látek proti covidu-19 (Dokument PDF, 862 KB)
Informační podklad ke sdělení Připravenost na strategie očkování a zavádění očkovacích látek proti COVID-19
Související dokumenty EU: 12097/20

20/21 Evropský klimatický pakt (Dokument PDF, 933 KB)
Informační podklad ke sdělení Evropský klimatický pakt
Související dokumenty EU: 13964/20

19/21 Evropský semestr 2021 – podzimní balíček (Dokument PDF, 904 KB)
Informační podklad ke zprávě mechanismu varování 2021 a k návrhu společné zprávy o zaměstnanosti
Související dokumenty EU: 13059/20, 13251/20

18/21 Akční plán pro duševní vlastnictví (Dokument PDF, 0 MB)
Informační podklad ke sdělení Maximální využití inovačního potenciálu EU - Akční plán pro duševní vlastnictví na podporu oživení a odolnosti
Související dokumenty EU: 13354/20

17/21 Akt o digitálních službách a akt o digitálních trzích (Dokument PDF, 0 MB)
Informační podklad k návrhu nařízení o jednotném trhu digitálních služeb (akt o digitálních službách) a návrhu nařízení o spravedlivých trzích otevřených hospodářské soutěži v digitálním odvětví (akt o digitálních trzích)
Související dokumenty EU: 14124/20, 14172/20

16/21 Strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu (Dokument PDF, 952 KB)
Informační podklad ke sdělení Strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu – Nasměrování evropské dopravy do budoucnosti
Související dokumenty EU: 14012/20

15/21 Pokrok EU při provádění opatření v oblasti klimatu za rok 2020 (Dokument PDF, 914 KB)
Informační podklad ke zprávě Nastartování cesty ke klimaticky neutrální Evropě do roku 2050 - Zpráva o pokroku EU při provádění opatření v oblasti klimatu za rok 2020
Související dokumenty EU: 13787/20

14/21 Dodatečná opatření v reakci na covid-19 (Dokument PDF, 860 KB)
Informační podklad ke sdělení o dodatečných opatřeních v reakci na covid-19
Související dokumenty EU: 12636/20

13/21 Evropská zdravotní unie (Dokument PDF, 890 KB)
Informační podklad k: - návrhu nařízení o posílené úloze Evropské agentury pro léčivé přípravky při připravenosti na krize a krizovém řízení v oblasti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků; - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 851/2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí a - návrhu nařízení o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 1082/2013/EU
Související dokumenty EU: 12971/20, 12972/20, 12973/20

12/21 Akční plán pro integraci a začleňování na období 2021-2027 (Dokument PDF, 956 KB)
Informační podklad ke sdělení Akční plán pro integraci a začleňování na období 2021-2027
Související dokumenty EU: 13366/20

11/21 Hlavní směry pro transevropské energetické sítě (Dokument PDF, 901 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se stanoví hlavní směry pro transevropské energetické sítě.
Související dokumenty EU: 14088/20

10/21 Řešení úvěrů se selháním v období po pandemii COVID-19 (Dokument PDF, 929 KB)
Informační podklad ke sdělení Řešení úvěrů se selháním v období po pandemii COVID-19
Související dokumenty EU: 14136/20

9/21 Fungování evropského trhu s uhlíkem (Dokument PDF, 1 MB)
Informační podklad ke zprávě o fungování evropského trhu s uhlíkem
Související dokumenty EU: 13466/20

8/21 Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek (Dokument PDF, 1 MB)
Informační podklad ke sdělení Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek - K životnímu prostředí bez toxických látek
Související dokumenty EU: 11976/20

7/21 Stav přírody v Evropské unii (Dokument PDF, 918 KB)
Informační podklad ke zprávě Stav přírody v Evropské unii - Zpráva o stavu a trendech u druhů a typů stanovišť chráněných podle směrnice o ochraně ptáků a směrnice o ochraně přírodních stanovišť za období 2013–2018
Související dokumenty EU: 11973/20

6/21 Zhodnocení konečné verze vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu (Dokument PDF, 973 KB)
Informační podklad k pracovnímu dokumentu útvarů Komise - Zhodnocení konečné verze vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu.
Související dokumenty EU: 11887/20

5/21 Strategie EU ke snížení emisí methanu (Dokument PDF, 1 MB)
Informační podklad ke sdělení o strategii EU ke snížení emisí methanu.
Související dokumenty EU: 11856/20

4/21 Strategie EU v oblasti práv obětí (2020–2025) (Dokument PDF, 944 KB)
Informační podklad ke sdělení Strategie EU v oblasti práv obětí (2020–2025)
Související dokumenty EU: 9178/20

3/21 DPH na očkovací látky proti covidu-19 a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro pro testování na covid-19 (Dokument PDF, 867 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES, pokud jde o dočasná opatření v reakci na pandemii covidu-19, která souvisejí s daní z přidané hodnoty na očkovací látky proti covidu-19 a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro pro testování na covid-19.
Související dokumenty EU: 12453/20

2/21 Přiměřené minimální mzdy v EU (Dokument PDF, 921 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice o přiměřených minimálních mzdách v Evropské unii.
Související dokumenty EU: 12477/20

1/21 Akční plán EU proti rasismu na období 2020–2025 (Dokument PDF, 923 KB)
Informační podklad ke sdělení Unie rovnosti: akční plán EU proti rasismu na období 2020–2025.
Související dokumenty EU: 11522/20

70/20 Zpráva o právním státu 2020 (Dokument PDF, 972 KB)
Informační podklad ke sdělení Zpráva o právním státu 2020 - Stav právního státu v Evropské unii.
Související dokumenty EU: 11225/20

69/20 Strategie EU v oblasti digitálních financí (Dokument PDF, 1 MB)
Informační podklad ke: - sdělení o strategii EU v oblasti digitálních financí, - návrhu nařízení o trzích s kryptoaktivy, kterým se mění směrnice (EU) 2019/1937, - návrhu nařízení o pilotním režimu pro tržní infrastruktury vedené na technologii sdíleného registru, - návrhu nařízení o digitální provozní odolnosti finančního odvětví a - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2006/43/ES, 2009/65/ES, 2009/138/EU, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 a (EU) 2016/2341
Související dokumenty EU: 11048/20, 11051/20, 11052/20, 11053/20, 11055/20

68/20 Omezující opatření proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv - LIMITÉ
Informační podklad ke společnému návrhu nařízení o omezujících opatřeních proti závažnému porušování a zneužívání lidských práv.

67/20 Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2020 (Dokument PDF, 901 KB)
Informační podklad ke sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2020.
Související dokumenty EU: 11608/20

66/20 Akční plán digitálního vzdělávání 2021-2027 (Dokument PDF, 922 KB)
Informační podklad ke sdělení Akční plán digitálního vzdělávání 2021-2027 - Nové nastavení vzdělávání a odborné přípravy pro digitální věk.
Související dokumenty EU: 11420/20

65/20 Renovační vlna pro Evropu (Dokument PDF, 937 KB)
Informační podklad ke sdělení Renovační vlna pro Evropu – ekologické budovy, nová pracovní místa, lepší životní úroveň.
Související dokumenty EU: 11855/20

64/20 Přezkum používání rtuti v zubním amalgámu a zubních výrobcích (Dokument PDF, 954 KB)
Informační podklad ke zprávě o přezkumech požadovaných podle čl. 19 odst. 1 nařízení 2017/852 o používání rtuti v zubním amalgámu a zubních výrobcích.
Související dokumenty EU: 10152/20

63/20 Rámec EU pro rovnost, začlenění a účast Romů (Dokument PDF, 882 KB)
Informační podklad ke sdělení Unie rovnosti: strategický rámec EU pro rovnost, začlenění a účast Romů a k návrhu doporučení o rovnosti, začlenění a účasti Romů.
Související dokumenty EU: 11605/20, 11606/20

62/20 Nový EVP pro výzkum a inovace (Dokument PDF, 942 KB)
Informační podklad ke sdělení Nový EVP pro výzkum a inovace
Související dokumenty EU: 11400/20

61/20 Nový pakt o migraci a azylu (Dokument PDF, 0 MB)
Informační podklad ke: - sdělení o novém paktu o migraci a azylu, - návrhu nařízení o řízení azylu a migrace, - pozměněnému návrhu nařízení o zavedení společného postupu pro mezinárodní ochranu v Unii, - návrhu nařízení o zavedení prověřování státních příslušníků třetích zemí na vnějších hranicích, - návrhu nařízení o řešení krizových situací a zásahů vyšší moci v oblasti migrace a azylu, - pozměněnému návrhu nařízení o zřízení systému Eurodac pro porovnávání biometrických údajů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) XXX/XXX [nařízení o řízení azylu a migrace] a nařízení (EU) XXX/XXX [nařízení o znovuusídlování], za účelem identifikace neoprávněně pobývajícího státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti a o žádostech orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva
Související dokumenty EU: 11186/20, 11202/20, 11205/20, 11207/20, 11213/20, 11224/20

60/20 Pracovní program Komise na rok 2021 (Dokument PDF, 910 KB)
Informační podklad ke sdělení Pracovní program Komise na rok 2021 - Vitální Unie v křehkém světě
Související dokumenty EU: 12115/20

59/20 Nový akční plán pro unii kapitálových trhů (Dokument PDF, 947 KB)
Informační podklad ke sdělení Unie kapitálových trhů pro občany a podniky - nový akční plán
Související dokumenty EU: 11064/20

58/20 Zlepšení přístupu k právní ochraně v oblasti životního prostředí (Dokument PDF, 0 MB)
Informační podklad ke sdělení Zlepšení přístupu k právní ochraně v oblasti životního prostředí v EU a jejích členských státech a k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 1367/2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství
Související dokumenty EU: 11853/20, 11854/20

57/20 Zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku 2030 (Dokument PDF, 1 MB)
Informační podklad pro 1) sdělení Zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku 2030 - Investice do klimaticky neutrální budoucnosti ve prospěch našich občanů a 2) pozměněný návrh nařízení, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality
Související dokumenty EU: 10865/20, 10868/20

56/20 Posouzení integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu (Dokument PDF, 0 MB)
Informační podklad ke sdělení Celounijní posouzení integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu - Prosazování zelené transformace a podpora hospodářského oživení prostřednictvím integrovaného plánování v oblasti energetiky a klimatu
Související dokumenty EU: 10874/20

55/20 Návrh EU na změnu přílohy IV Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států (Dokument PDF, 871 KB)
Informační podklad k návrhu rozhodnutí o předložení návrhů jménem Evropské unie na změnu přílohy IV Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování s ohledem na 15. zasedání konference smluvních stran a o postoji Evropské unie k návrhům jiných smluvních stran na změny přílohy IV a dalších příloh
Související dokumenty EU: 10102/20

54/20 Pokrok při provádění směrnice o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší (Dokument PDF, 1 MB)
Informační podklad ke zprávě o pokroku dosaženém při provádění směrnice (EU) 2016/2284 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší
Související dokumenty EU: 9175/20

53/20 Roční strategie pro udržitelný růst 2021 (Dokument PDF, 1 MB)
Informační podklad ke sdělení Roční strategie pro udržitelný růst 2021
Související dokumenty EU: 10887/20

52/20 Zpráva o strategickém výhledu z roku 2020 (Dokument PDF, 906 KB)
Informační podklad ke sdělení Zpráva o strategickém výhledu z roku 2020 - Strategický výhled - Zmapování cesty k odolnější Evropě
Související dokumenty EU: 10648/20

51/20 Strategie pro kritické suroviny (Dokument PDF, 0 MB)
Informační podklad ke sdělení Odolnost proti nedostatku kritických surovin: zmapování cesty k lepšímu zabezpečení a udržitelnosti
Související dokumenty EU: 10435/20

50/20 Zpracování údajů poskytovateli interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech pro účely boje proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu (Dokument PDF, 898 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o dočasné odchylce od některých ustanovení směrnice 2002/58/ES, pokud jde o používání technologií poskytovateli interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech ke zpracování osobních a jiných údajů pro účely boje proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu
Související dokumenty EU: 10682/20

49/20 Strategie bezpečnostní unie EU (Dokument PDF, 0 MB)
Informační podklad ke sdělení o strategii bezpečnostní unie EU
Související dokumenty EU: 10010/20

48/20 Akční plán EU proti nedovolenému obchodování s palnými zbraněmi na období 2020–2025 (Dokument PDF, 868 KB)
Informační podklad ke sdělení Akční plán EU proti nedovolenému obchodování s palnými zbraněmi na období 2020–2025
Související dokumenty EU: 10035/20

47/20 Strategie EU pro účinnější boj proti pohlavnímu zneužívání dětí (Dokument PDF, 966 KB)
Informační podklad ke sdělení Strategie EU pro účinnější boj proti pohlavnímu zneužívání dětí
Související dokumenty EU: 9977/20

46/20 Zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku 2030 (Dokument PDF, 1 MB)
Informační podklad pro 1) sdělení Zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku 2030 - Investice do klimaticky neutrální budoucnosti ve prospěch našich občanů a 2) pozměněný návrh nařízení, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality
Související dokumenty EU: 10865/20, 10868/20

45/20 Akční plán pro celní unii (Dokument PDF, 948 KB)
Informační podklad ke sdělení Posunutí celní unie na další úroveň: akční plán
Související dokumenty EU: 11231/20

44/20 Most k pracovním místům (Dokument PDF, 885 KB)
Informační podklad ke sdělení Podpora zaměstnanosti mladých lidí: most k pracovním místům pro příští generaci a k návrhu doporučení o mostu k pracovním místům - posílení záruk pro mladé lidi
Související dokumenty EU: 9338/20, 9364/20

43/20 Silná sociální Evropa pro spravedlivou transformaci (Dokument PDF, 883 KB)
Informační podklad ke sdělení Silná sociální Evropa pro spravedlivou transformaci
Související dokumenty EU: 5353/20

42/20 Dovednosti pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost (Dokument PDF, 0 MB)
Informační podklad ke sdělení Evropská agenda dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost a k návrhu doporučení o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost
Související dokumenty EU: 9346/20, 9349/20

41/20 Výroční zpráva za rok 2019 o používání zásad subsidiarity a proporcionality (Dokument PDF, 1 MB)
Informační podklad k výroční zprávě za rok 2019 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty
Související dokumenty EU: 9262/20

40/20 Oživení kapitálových trhů po pandemii covid-19 (Dokument PDF, 955 KB)
Informační podklad k - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1129, pokud jde o prospekt EU pro oživení a cílené změny pro finanční zprostředkovatele, - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2402, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci, - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o úpravy rámce pro sekuritizaci, - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2014/65/EU, pokud jde o požadavky na informace, řízení produktů a limity pozic
Související dokumenty EU: 9947/20, 9949/20, 9950/20, 9957/20

39/20 Program „EU pro zdraví“ (Dokument PDF, 880 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se zavádí program činnosti Unie v oblasti zdraví na období 2021–2027 (program „EU pro zdraví“)
Související dokumenty EU: 8595/20

38/20 Strategie EU pro očkovací látky proti covid-19 (Dokument PDF, 872 KB)
Informační podklad ke sdělení Strategie EU pro očkovací látky proti covid-19
Související dokumenty EU: 9021/20

37/20 Protidrogová agenda a akční plán EU na období 2021-2025 (Dokument PDF, 0 MB)
Informační podklad ke sdělení Protidrogová agenda a akční plán EU na období 2021-2025
Související dokumenty EU: 9945/20

36/20 Bílá kniha o rovných podmínkách pro zahraniční subvence (Dokument PDF, 0 MB)
Informační podklad k bílé knize o vytvoření rovných podmínek v souvislosti se zahraničními subvencemi
Související dokumenty EU: 8980/20

35/20 Strategie EU pro integraci energetického systému (Dokument PDF, 1 MB)
Informační podklad ke sdělení Cesta ke klimaticky neutrálnímu hospodářství: strategie EU pro integraci energetického systému
Související dokumenty EU: 9389/20

34/20 Vodíková strategie (Dokument PDF, 0 MB)
Informační podklad ke sdělení Vodíková strategie pro klimaticky neutrální Evropu.
Související dokumenty EU: 9390/20

33/20 Koordinovaný přístup k omezení volného pohybu v reakci na pandemii covidu-19 (Dokument PDF, 1 MB)
Informační podklad k návrhu doporučení o koordinovaném přístupu k omezení volného pohybu v reakci na pandemii covidu-19
Související dokumenty EU: 10487/20

32/20 Cestovní ruch a doprava v roce 2020 (Dokument PDF, 972 KB)
Informační podklad ke sdělení Cestovní ruch a doprava v roce 2020 a v dalších letech
Související dokumenty EU: 8674/20

31/20 Boj proti dezinformacím o covid-19 (Dokument PDF, 919 KB)
Informační podklad ke společnému sdělení Boj proti dezinformacím o covid-19 - pravda a mýty
Související dokumenty EU: 8514/20

30/20 Změna rozhodnutí o mechanismu civilní ochrany Unie (Dokument PDF, 0 MB)
Informační podklad k návrhu rozhodnutí, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie
Související dokumenty EU: 8330/20

29/20 Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ (Dokument PDF, 962 KB)
Informační podklad ke sdělení Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy
Související dokumenty EU: 8280/20

28/20 Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 (Dokument PDF, 974 KB)
Informační podklad ke sdělení Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 – Navrácení přírody do našeho života
Související dokumenty EU: 8219/20

27/20 Akční plán v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu (Dokument PDF, 936 KB)
Informační podklad ke sdělení o akčním plánu pro komplexní politiku Unie v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu
Související dokumenty EU: 7870/20

26/20 Nový akční plán pro oběhové hospodářství (Dokument PDF, 947 KB)
Informační podklad ke sdělení Nový akční plán pro oběhové hospodářství
Související dokumenty EU: 6766/20

25/20 Změna návrhu nařízení o Fondu pro spravedlivou transformaci (Dokument PDF, 897 KB)
Informační podklad k pozměněnému návrhu nařízení, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci
Související dokumenty EU: 8386/20

24/20 Strategie pro malé a střední podniky (Dokument PDF, 971 KB)
Informační podklad ke sdělení Strategie pro udržitelnou a digitální Evropu zaměřená na malé a střední podniky
Související dokumenty EU: 6783/20

23/20 Doporučení k národnímu programu reforem Česka na rok 2020 (Dokument PDF, 945 KB)
Informační podklad k doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem Česka na rok 2020 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Česka z roku 2020
Související dokumenty EU: 8174/20

22/20 Pracovní program Komise na rok 2020 (Dokument PDF, 942 KB)
Informační podklad ke sdělení Pracovní program Komise na rok 2020: Unie, která si klade vyšší cíle, a ke sdělení Upravený pracovní program Komise na rok 2020
Související dokumenty EU: 5652/20, 7065/20

21/20 Zpráva o statistice odpadů (Dokument PDF, 879 KB)
Informační podklad ke zprávě o statistikách podle nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů a o jejich kvalitě
Související dokumenty EU: 6128/20

20/20 Bankovní balíček v reakci na covid-19 (Dokument PDF, 898 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013 a (EU) 2019/876, pokud jde o úpravy v reakci na pandemii covid-19, a k interpretačnímu sdělení o uplatňování účetního a obezřetnostního rámce za účelem usnadnění poskytování bankovních úvěrů v EU
Související dokumenty EU: 7620/20, 7729/20

19/20 Nová komplexní strategie pro Afriku (Dokument PDF, 905 KB)
Informační podklad ke společnému sdělení Na cestě ke komplexní strategii pro Afriku
Související dokumenty EU: 6703/20

18/20 Politika Východního partnerství po roce 2020 (Dokument PDF, 905 KB)
Informační podklad ke společnému sdělení Politika Východního partnerství po roce 2020: posilování odolnosti - Východní partnerství, které přináší výsledky pro všechny
Související dokumenty EU: 6930/20

17/20 Akční plán EU pro lidská práva a demokracii na období 2020-2024 (Dokument PDF, 937 KB)
Informační podklad k akčnímu plánu EU pro lidská práva a demokracii na období 2020-2024 a ke společnému návrhu doporučení o přijetí rozhodnutí, kterým se určují strategické cíle Unie, jež mají být sledovány prostřednictvím akčního plánu EU pro lidská práva a demokracii na období 2020–2024
Související dokumenty EU: 7029/20, 7030/20

16/20 Nová průmyslová strategie pro Evropu (Dokument PDF, 0 MB)
Informační podklad ke sdělení Nová průmyslová strategie pro Evropu
Související dokumenty EU: 6782/20

15/20 Lepší provádění a prosazování pravidel jednotného trhu (Dokument PDF, 937 KB)
Informační podklad ke sdělení Dlouhodobý akční plán pro lepší provádění a prosazování pravidel jednotného trhu a ke sdělení Identifikace a řešení překážek pro jednotný trh
Související dokumenty EU: 6778/20, 6779/20

14/20 Výkon práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu (Dokument PDF, 954 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 654/2014 o výkonu práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu, a ke zprávě o přezkumu oblasti působnosti nařízení (EU) č. 654/2014
Související dokumenty EU: 15088/19, 15090/19

13/20 Reforma procesu přistoupení (Dokument PDF, 887 KB)
Informační podklad ke sdělení Posílení procesu přistoupení - Přesvědčivá perspektiva EU pro západní Balkán
Související dokumenty EU: 5849/20

12/20 Bílá kniha o umělé inteligenci (Dokument PDF, 882 KB)
Informační podklad k bílé knize o umělé inteligenci
Související dokumenty EU: 6266/20

11/20 Evropská strategie pro data (Dokument PDF, 974 KB)
Informační podklad ke sdělení Evropská strategie pro data
Související dokumenty EU: 6250/20

10/20 Bezpečné zavádění sítí 5G v EU (Dokument PDF, 956 KB)
Informační podklad ke sdělení Bezpečné zavádění sítí 5G v EU - Implementace souboru opatření EU
Související dokumenty EU: 5664/20

9/20 Evropský právní rámec pro klima (Dokument PDF, 876 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999
Související dokumenty EU: 6547/20

8/20 Investiční plán pro udržitelnou Evropu (Dokument PDF, 964 KB)
Informační podklad ke sdělení Investiční plán pro udržitelnou Evropu - Investiční plán Zelené dohody pro Evropu
Související dokumenty EU: 5269/20

7/20 Zelená dohoda pro Evropu (Dokument PDF, 1 MB)
Informační podklad ke sdělení Zelená dohoda pro Evropu
Související dokumenty EU: 15051/19

6/20 Fond pro spravedlivou transformaci (Dokument PDF, 662 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci
Související dokumenty EU: 5256/20

5/20 Výroční zpráva za rok 2018 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty (Dokument PDF, 697 KB)
Informační podklad k výroční zprávě za rok 2018 o používání zásad subsidiarity a proporcionality a o vztazích s vnitrostátními parlamenty
Související dokumenty EU: 11313/19

4/20 Provádění směrnice o geologickém ukládání CO2 (Dokument PDF, 677 KB)
Informační podklad ke zprávě o provádění směrnice 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu uhličitého
Související dokumenty EU: 13721/19

3/20 Provádění akčního plánu proti dezinformacím (Dokument PDF, 665 KB)
Informační podklad ke zprávě o provádění akčního plánu proti dezinformacím
Související dokumenty EU: 10372/19

2/20 Změny seznamů k Jednotné Úmluvě o omamných látkách týkající se konopí a od něj odvozených látek (Dokument PDF, 652 KB)
Informační podklad k návrhu rozhodnutí o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie na 63. zasedání Komise pro narkotika, pokud jde o zařazení látek na seznamy k Jednotné Úmluvě o omamných látkách z roku 1961 ve znění protokolu z roku 1972 a k Úmluvě o psychotropních látkách z roku 1971
Související dokumenty EU: 15091/19

1/20 Zpráva o fungování evropského trhu s uhlíkem (Dokument PDF, 740 KB)
Informační podklad ke zprávě o fungování evropského trhu s uhlíkem
Související dokumenty EU: 13717/19

46/19 Posílení opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů (Dokument PDF, 710 KB)
Informační podklad ke sdělení o posílení opatření EU na ochranu a obnovu světových lesů
Související dokumenty EU: 11449/19

45/19 Doporučení k návrhu integrovaného vnitrostátního plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu 2021-2030 (Dokument PDF, 712 KB)
Informační podklad k doporučení Komise k návrhu integrovaného vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu pokrývajícího období 2021–2030
Související dokumenty EU: 10520/19

44/19 Používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti v ČR (Dokument PDF, 611 KB)
Informační podklad k návrhu prováděcího rozhodnutí, kterým se České republice povoluje používat všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti
Související dokumenty EU: 10603/19

43/19 Posilování právního státu v EU (Dokument PDF, 743 KB)
Informační podklad ke sdělení Další posílení právního státu v rámci Unie: aktuální stav a další možné kroky a sdělení Posilování právního státu v rámci Unie: akční plán
Související dokumenty EU: 8312/19, 11217/19

42/19 Hodnocení 7. akčního programu pro životní prostředí (Dokument PDF, 735 KB)
Informační podklad ke zprávě o hodnocení 7. akčního programu pro životní prostředí
Související dokumenty EU: 9416/19

41/19 Souhrnná zpráva o podpoře cílů udržitelného rozvoje z roku 2019 (Dokument PDF, 670 KB)
Informační podklad ke zprávě Podpora cílů udržitelného rozvoje po celém světě: společná souhrnná zpráva Evropské unie a jejích členských států z roku 2019
Související dokumenty EU: 9199/19

40/19 Zpráva o České republice 2019 (Dokument PDF, 676 KB)
Informační podklad k pracovnímu dokumentu Zpráva o České republice 2019: průvodní dokument ke sdělení Evropský semestr 2019: Posouzení pokroku ve strukturálních reformách a v předcházení a nápravě makroekonomické nerovnováhy a výsledky hloubkových přezkumů strukturálních reforem
Související dokumenty EU: 6704/19

39/19 Doporučení k národnímu programu reforem a konvergenčnímu programu ČR na rok 2019 (Dokument PDF, 654 KB)
Informační podklad k doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2019 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2019
Související dokumenty EU: 9927/19

38/19 Etické aspekty umělé inteligence (Dokument PDF, 715 KB)
Informační podklad ke sdělení Budování důvěry v umělou inteligenci zaměřenou na člověka
Související dokumenty EU: 8396/19

37/19 Statut evropského veřejného ochránce práv (Dokument PDF, 706 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se stanoví pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statutu evropského veřejného ochránce práv)
Související dokumenty EU: 7955/19

36/19 Kybernetická bezpečnost sítí 5G (Dokument PDF, 634 KB)
Informační podklad k doporučení Komise ze dne 26. 3. 2019 - Kybernetická bezpečnost sítí 5G
Související dokumenty EU: 8068/19

35/19 Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2019 (Dokument PDF, 653 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2019
Související dokumenty EU: 9810/19

34/19 Stanovisko Komise k žádosti Bosny a Hercegoviny o členství v EU (Dokument PDF, 675 KB)
Informační podklad ke sdělení Stanovisko Komise k žádosti Bosny a Hercegoviny o členství v Evropské unii
Související dokumenty EU: 9817/19

33/19 Strategie Komise proti podvodům (Dokument PDF, 639 KB)
Informační podklad ke sdělení Strategie Komise proti podvodům: další opatření na ochranu rozpočtu EU
Související dokumenty EU: 8978/19

32/19 Výjimka pro centrální banku Číny podle nařízení o trzích finančních nástrojů (Dokument PDF, 627 KB)
Informační podklad ke zprávě o výjimce pro centrální banku Čínské lidové republiky podle nařízení o trzích finančních nástrojů
Související dokumenty EU: 7985/19

31/19 Strategická agenda EU na období 2019-2024: příspěvek Komise (Dokument PDF, 742 KB)
Informační podklad k dokumentu Evropa v květnu 2019: příprava na jednotnější, silnější a demokratičtější Unii ve stále nejistějším světě

30/19 Pokrok v provádění evropského programu pro migraci (Dokument PDF, 667 KB)
Informační podklad ke zprávě o pokroku v provádění evropského programu pro migraci
Související dokumenty EU: 7296/19

29/19 Strategie EU-Čína (Dokument PDF, 666 KB)
Informační podklad ke společnému sdělení EU-Čína – Strategický výhled
Související dokumenty EU: 7566/19

28/19 Nová strategie EU-Latinská Amerika a Karibik (Dokument PDF, 640 KB)
Informační podklad ke společnému sdělení Evropská unie, Latinská Amerika a Karibik: spojenými silami ke společné budoucnosti
Související dokumenty EU: 8765/19

27/19 Hlasování kvalifikovanou většinou v sociální oblasti (Dokument PDF, 677 KB)
Informační poklad ke sdělení Efektivnější rozhodování v oblasti sociální politiky: určení oblastí pro přechod k hlasování kvalifikovanou většinou
Související dokumenty EU: 8799/19

26/19 Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí 2019 (Dokument PDF, 725 KB)
Informační podklad ke sdělení Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí 2019: Evropa, která chrání své občany a zlepšuje kvalitu jejich života
Související dokumenty EU: 8302/19

25/19 Strategický přístup k léčivým přípravkům v životním prostředí (Dokument PDF, 638 KB)
Informační podklad ke sdělení Strategický přístup Evropské unie k léčivým přípravkům v životním prostředí
Související dokumenty EU: 7680/19

24/19 Efektivnější rozhodování v politice EU v oblasti energetiky a klimatu (Dokument PDF, 707 KB)
Informační podklad ke sdělení Efektivnější a demokratičtější rozhodování v politice EU v oblasti energetiky a klimatu
Související dokumenty EU: 8417/19

23/19 Postoj EU ke změnám úmluvy CITES (Dokument PDF, 650 KB)
Informační podklad k návrhu rozhodnutí o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 18. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES)
Související dokumenty EU: 7809/19

22/19 Fungování evropského trhu s uhlíkem (Dokument PDF, 645 KB)
Informační podklad ke zprávě o fungování evropského trhu s uhlíkem
Související dokumenty EU: 15721/18

21/19 Dohoda mezi EU a USA o přeshraničním přístupu k elektronickým důkazům (Dokument PDF, 668 KB)
Informační podklad k doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání za účelem dosažení dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o přeshraničním přístupu k elektronickým důkazům pro justiční spolupráci v trestních věcech
Související dokumenty EU: 6102/19

20/19 Jednotný trh v měnícím se světě (Dokument PDF, 640 KB)
Informační podklad ke sdělení o jednotném trhu v měnícím se světě
Související dokumenty EU: 14633/18

19/19 Směřování k udržitelné Evropě (Dokument PDF, 721 KB)
Informační podklad k diskusnímu dokumentu Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030
Související dokumenty EU: 5953/19

18/19 Provádění rámcové směrnice o vodě a směrnice o povodňových rizicích (Dokument PDF, 665 KB)
Informační podklad ke zprávě o provádění rámcové směrnice o vodě (2000/60/ES) a směrnice o povodňových rizicích (2007/60/ES): druhé plány povodí, první plány pro zvládání povodňových rizik
Související dokumenty EU: 6926/19

17/19 Rozhodování kvalifikovanou většinou v daňové politice EU (Dokument PDF, 638 KB)
Informační podklad ke sdělení Kroky k zajištění efektivnějšího a demokratičtějšího rozhodování v daňové politice EU
Související dokumenty EU: 5472/19

16/19 Směřování k udržitelné Evropě (Dokument PDF, 718 KB)
Informační podklad k diskusnímu dokumentu Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030
Související dokumenty EU: 5953/19

15/19 Přístup do informačních systémů EU pro účely systému ETIAS (Dokument PDF, 673 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se stanoví podmínky pro přístup do jiných informačních systémů EU a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1862 a nařízení (EU) yyyy/xxx [nařízení o ECRIS-TCN], a k návrhu nařízení, kterým se stanoví podmínky pro přístup do jiných informačních systémů EU pro účely systému ETIAS a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1240, nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (EU) 2017/2226 a nařízení (EU) 2018/1861
Související dokumenty EU: 5071/19, 5072/19

14/19 Akční plán proti dezinformacím (Dokument PDF, 744 KB)
Informační podklad ke společnému sdělení Akční plán proti dezinformacím a ke zprávě o provádění sdělení "Boj proti dezinformacím na internetu: evropský přístup"
Související dokumenty EU: 15431/18, 15475/18

13/19 Postoj Unie k zařazení nových látek na seznamy podle Jednotné Úmluvy o omamných látkách a podle Úmluvy o psychotropních látkách (Dokument PDF, 651 KB)
Informační podklad k návrhu rozhodnutí o postoji Unie k zařazení látek na seznamy podle Jednotné Úmluvy o omamných látkách z roku 1961 a podle Úmluvy o psychotropních látkách z roku 1971
Související dokumenty EU: 5065/19

12/19 Koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence (Dokument PDF, 672 KB)
Informační podklad ke sdělení Koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence
Související dokumenty EU: 15641/18

11/19 Provádění směrnice o opatřeních usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem (Dokument PDF, 635 KB)
Informační podklad ke zprávě o provádění směrnice 2014/54/EU o opatřeních usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem
Související dokumenty EU: 15600/18

10/19 Příprava na Brexit (Dokument PDF, 706 KB)
Informační podklad ke sdělení Příprava na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 2019: provádění alternativního akčního plánu
Související dokumenty EU: 15775/18

9/19 Plnění a financování rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s brexitem (Dokument PDF, 652 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie
Související dokumenty EU: 5933/19

8/19 Nová pravidla v oblasti DPH pro elektronický obchod (Dokument PDF, 653 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o ustanovení týkající se prodeje zboží na dálku a určitých domácích dodání zboží, a k návrhu prováděcího nařízení, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o dodání zboží nebo poskytnutí služeb usnadněná elektronickými rozhraními.
Související dokumenty EU: 15471/18, 15472/18

7/19 Provádění nařízení o přepravě odpadů 2013-2015 (Dokument PDF, 643 KB)
Informační podklad ke zprávě o provádění nařízení (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů za období 2013 až 2015.
Související dokumenty EU: 14697/18

6/19 Provádění evropského programu pro migraci (Dokument PDF, 712 KB)
Informační podklad ke sdělení Řízení migrace ve všech jejích aspektech: pokrok dosažený při plnění evropského programu pro migraci.
Související dokumenty EU: 15237/18

5/19 Balíček opatření v oblasti klimatu (Dokument PDF, 782 KB)
Informační podklad ke sdělení Čistá planeta pro všechny, zprávě EU a Pařížská dohoda o změně klimatu: vyhodnocení pokroku na COP v Katovicích a zprávě o provádění strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu.
Související dokumenty EU: 13696/18, 14328/18, 15011/18

4/19 Brexit: Vízový režim se Spojeným královstvím (Dokument PDF, 608 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni.
Související dokumenty EU: 14329/18

3/19 Zvýšení účinnosti rozhodování v oblasti SZBP (Dokument PDF, 904 KB)
Informační podklad ke sdělení Silnější globální hráč: účinnější rozhodování pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU
Související dokumenty EU: 12425/18

2/19 Evropský semestr 2019 (Dokument PDF, 674 KB)
Informační podklad ke sdělení o roční analýze růstu na rok 2019 a ke společné zprávě o zaměstnanosti
Související dokumenty EU: 14442/18, 14443/18

1/19 Účast EU jako stálého pozorovatele v Tichomořském společenství (Dokument PDF, 642 KB)
Informační podklad ke sdělení Účast Evropské unie jako stálého pozorovatele v Tichomořském společenství (SPC)
Související dokumenty EU: 11695/18

102/18 Provádění předpisů EU v oblasti odpadů (Dokument PDF, 638 KB)
Informační podklad ke zprávě o provádění právních předpisů EU v oblasti odpadů, včetně zprávy včasného varování pro členské státy, kterým hrozí, že nesplní cíl zvýšit do roku 2020 úroveň přípravy k opětovnému použití / recyklace komunálního odpadu
Související dokumenty EU: 12500/18

101/18 Pracovní program Komise na rok 2019 (Dokument PDF, 710 KB)
Informační podklad k pracovnímu programu Komise na rok 2019
Související dokumenty EU: 13590/18

100/18 Balíček k subsidiaritě (Dokument PDF, 751 KB)
Informační podklad ke: - sdělení Posílení úlohy zásady subsidiarity a proporcionality při tvorbě politik EU; - výroční zprávě za rok 2017 o používání zásad subsidiarity a proporcionality; a - výroční zprávě za rok 2017 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty

99/18 Rozšíření pravomocí Úřadu evropského veřejného žalobce (Dokument PDF, 668 KB)
Informační podklad ke sdělení Evropa jako ochránce: iniciativa za účelem rozšíření pravomocí Úřadu evropského veřejného žalobce na přeshraniční teroristické trestné činy
Související dokumenty EU: 12190/18

98/18 Agentura Evropské unie pro azyl a Evropská pohraniční a pobřežní stráž (Dokument PDF, 669 KB)
Informační podklad k pozměněnému návrhu nařízení o Agentuře Evropské unie pro azyl a k návrhu nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení společné akce Rady č. 98/700/SVV, nařízení (EU) č. 1052/2013 a nařízení (EU) č. 2016/1624
Související dokumenty EU: 12112/18, 12143/18

97/18 Udržitelné biohospodářství pro Evropu (Dokument PDF, 657 KB)
Informační podklad ke sdělení Udržitelné biohospodářství pro Evropu: posílení vazby mezi hospodářstvím, společností a životním prostředím
Související dokumenty EU: 13229/18

96/18 Účinnější finanční architektura pro vnější investice EU (Dokument PDF, 718 KB)
Informační podklad ke sdělení Na cestě k účinnější finanční architektuře pro investice mimo Evropskou unii
Související dokumenty EU: 12142/18

95/18 Revize návratové směrnice (Dokument PDF, 666 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (přepracované znění)
Související dokumenty EU: 12099/18

94/18 Posilování legálních cest do Evropy (Dokument PDF, 659 KB)
Informační podklad ke sdělení Posilování legálních cest do Evropy: nezbytná součást vyvážené a komplexní migrační politiky
Související dokumenty EU: 12193/18

93/18 Posílení dohledu nad finančními institucemi v EU (Dokument PDF, 753 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise - Posílení rámce Unie pro obezřetností dohled a dohled v oblasti boje proti praní peněz nad finančními institucemi a k pozměněnému návrhu nařízení, kterým se mění několik legislativních aktů EU v oblasti dohledu nad finančními institucemi
Související dokumenty EU: 12108/18, 12111/18

92/18 Ukončení sezónních změn času (Dokument PDF, 775 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se ukončují sezónní změny času
Související dokumenty EU: 12118/18

91/18 Prevence šíření teroristického obsahu on-line (Dokument PDF, 694 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o prevenci šíření teroristického obsahu on-line
Související dokumenty EU: 12129/18

90/18 Zajištění řádného průběhu voleb do EP (Dokument PDF, 700 KB)
Informační podklad k: - sdělení o zabezpečení svobodného a spravedlivého průběhu voleb do Evropského parlamentu; - doporučení o sítích pro volební spolupráci, transparentnosti on-line, ochraně před kybernetickými bezpečnostními incidenty a boji proti dezinformačním kampaním v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu; - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1141/2014, pokud jde o postup ověřování v případě porušení pravidel ochrany osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu
Související dokumenty EU: 12321/18, 12404/18, 12405/18

89/18 Nová aliance mezi Afrikou a Evropou (Dokument PDF, 656 KB)
Informační podklad ke Sdělení o nové alianci mezi Afrikou a Evropou pro udržitelné investice a zaměstnanost
Související dokumenty EU: 12167/18

88/18 Příprava na vystoupení Spojeného království z EU (Dokument PDF, 707 KB)
Informační podklad ke sdělení Příprava na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 2019
Související dokumenty EU: 11169/18

87/18 Body k revidované strategii EU proti palným a lehkým zbraním (Dokument PDF, 668 KB)
Informační podklad ke společnému sdělení Body ke strategii EU proti nedovoleným palným zbraním, ručním palným a lehkým zbraním a střelivu pro ně - „Zajištění zbraní, ochrana občanů“
Související dokumenty EU: 11271/18

86/18 Evropský obranný fond (Dokument PDF, 671 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se zřizuje Evropský obranný fond
Související dokumenty EU: 10084/18

85/18 Provádění směrnice o podpoře budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací (Dokument PDF, 634 KB)
Informační podklad ke zprávě Komise o provádění směrnice 2014/61/EU o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací
Související dokumenty EU: 10946/18

84/18 Program Digitální Evropa 2021-2027 (Dokument PDF, 644 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021–2027
Související dokumenty EU: 10167/18

83/18 Balíček doporučení v oblasti vzdělávání (Dokument PDF, 776 KB)
Informační podklad k: - návrhu doporučení o komplexním přístupu k výuce a studiu jazyků; - návrhu doporučení o vysoce kvalitních systémech předškolního vzdělávání a péče; - návrhu doporučení o podpoře automatického vzájemného uznávání vysokoškolských diplomů a osvědčení o vyšším sekundárním vzdělání a výsledků období studia v zahraničí
Související dokumenty EU: 9229/18, 9246/18, 9292/18

82/18 Společná ustanovení o fondech a nástrojích EU v oblasti politiky soudržnosti (Dokument PDF, 698 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu Plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza
Související dokumenty EU: 9511/18

81/18 Nástroj předvstupní pomoci (Dokument PDF, 791 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP III)
Související dokumenty EU: 10184/18

80/18 Podpora udržitelných investic (Dokument PDF, 692 KB)
Informační podklad k: - návrhu nařízení o zavedení rámce pro usnadnění udržitelných investic; - návrhu nařízení o zveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik týkajících se udržitelnosti a o změně směrnice (EU) 2016/2341; - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1011 o referenčních hodnotách týkajících se nízkých emisí uhlíku a pozitivního dopadu na emise uhlíku
Související dokumenty EU: 9348/18, 9355/18, 9357/18

79/18 Technická opatření pro fungování konečného systému DPH (Dokument PDF, 650 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení podrobných technických opatření pro fungování konečného systému DPH pro zdanění obchodu mezi členskými státy
Související dokumenty EU: 9462/18

78/18 Evropské maloobchodní odvětví pro 21. století (Dokument PDF, 745 KB)
Informační podklad ke sdělení Evropské maloobchodní odvětví pro 21. století
Související dokumenty EU: 8367/18

77/18 Provádění Evropského programu pro migraci (Dokument PDF, 675 KB)
Informační podklad ke sdělení Zpráva o pokroku při provádění Evropského programu pro migraci
Související dokumenty EU: 9072/18

76/18 Rozpočet EU 2021-2027: Fond pro integrovanou správu hranic, Azylový a migrační fond a Fond pro vnitřní bezpečnost (Dokument PDF, 661 KB)
Informační podklad k: - návrhu nařízení, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz; - návrhu nařízení, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond; - návrhu nařízení, kterým se zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost
Související dokumenty EU: 10151/18, 10153/18, 10154/18

75/18 Nástroj pro propojení Evropy (Dokument PDF, 664 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy
Související dokumenty EU: 9951/18

74/18 Postoj EU k sestavení seznamů osob, které jsou ochotny zastávat funkci člena panelu podle dohody CETA (Dokument PDF, 649 KB)
Informační podklad k návrhu rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Výboru pro obchod a udržitelný rozvoj CETA zřízeném podle Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, k sestavení seznamů osob, které jsou ochotny zastávat funkci člena panelu podle kapitoly dvacet tři a kapitoly dvacet čtyři dohody
Související dokumenty EU: 11537/18

73/18 Evropská síť styčných úředníků pro přistěhovalectví (Dokument PDF, 676 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o vytvoření Evropské sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví (přepracované znění)
Související dokumenty EU: 9036/18

72/18 Změna Vízového informačního systému (Dokument PDF, 676 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (ES) č. 810/2009, nařízení (EU) 2017/2226, nařízení (EU) 2016/399, nařízení XX/2018 [nařízení o interoperabilitě] a rozhodnutí 2004/512/ES a ruší rozhodnutí Rady 2008/633/SVV
Související dokumenty EU: 8853/18

71/18 Pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel (Dokument PDF, 671 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2009/103/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění
Související dokumenty EU: 9365/18

70/18 Spolupráce mezi OLAF a EPPO (Dokument PDF, 710 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účinnost vyšetřování OLAF
Související dokumenty EU: 9313/18

69/18 Doručování písemností (Dokument PDF, 677 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech
Související dokumenty EU: 9622/18

68/18 Dokazování v občanských nebo obchodních věcech (Dokument PDF, 700 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech
Související dokumenty EU: 9620/18

67/18 Čistý vzduch pro všechny (Dokument PDF, 664 KB)
Informační podklad ke sdělení Evropa, která chrání: čistý vzduch pro všechny
Související dokumenty EU: 9048/18

66/18 Třetí balíček mobility (Dokument PDF, 697 KB)
Informační podklad ke: - sdělení Evropa v pohybu - Udržitelná mobilita pro Evropu: bezpečná, propojená a čistá; - návrhu nařízení o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a nechráněných účastníků silničního provozu; - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury; - návrhu nařízení, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro emise CO2 pro nová těžká užitková vozidla; - sdělení Na cestě k automatizované mobilitě: strategie EU pro mobilitu budoucnosti
Související dokumenty EU: 8922/18, 9006/18, 9040/18, 9140/18, 9141/18

65/18 Dodatková ochranná osvědčení pro léčivé přípravky (Dokument PDF, 656 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 469/2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky
Související dokumenty EU: 9485/18

64/18 Ochrana oznamovatelů v EU (Dokument PDF, 730 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie a ke sdělení o posílení ochrany oznamovatelů na úrovni EU
Související dokumenty EU: 8713/18, 8725/18

63/18 Modernizace společné zemědělské politiky (Dokument PDF, 695 KB)
Informační podklad k: - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, a (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři; - návrhu nařízení o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky; a - návrhu nařízení, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV)
Související dokumenty EU: 9556/18, 9634/18, 9645/18

62/18 Omezení dopadu plastových výrobků na životní prostředí (Dokument PDF, 748 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí
Související dokumenty EU: 9465/18

61/18 Posílení spolupráce v boji proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním (Dokument PDF, 651 KB)
Informační podklad ke sdělení a k návrhu doporučení o posílení spolupráce v boji proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním
Související dokumenty EU: 8676/18, 8679/18

60/18 Perspektiva rozšíření pro západní Balkán (Dokument PDF, 671 KB)
Informační podklad ke sdělení Přesvědčivá perspektiva rozšíření pro západní Balkán a větší angažovanost Unie v tomto regionu
Související dokumenty EU: 5947/18

59/18 Vlastní zdroje Evropské unie (Dokument PDF, 658 KB)
Informační podklad k: - návrhu rozhodnutí o systému vlastních zdrojů Evropské unie; - návrhu nařízení o metodách a postupu pro poskytování vlastních zdrojů ze společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob, ze systému Evropské unie pro obchodování s emisemi a z plastových obalových odpadů, které nejsou recyklovány; - návrhu nařízení, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie; - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty
Související dokumenty EU: 8357/18, 8358/18, 8359/18, 8360/18

58/18 Ochrana rozpočtu Unie v případě porušení zásady právního státu (Dokument PDF, 653 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech
Související dokumenty EU: 8356/18

57/18 Víceletý finanční rámec na období 2021-2027 (Dokument PDF, 722 KB)
Informační podklad ke sdělení Moderní rozpočet pro Unii, která chrání, posiluje a brání: víceletý finanční rámec na období 2021-2027 a k návrhu nařízení o víceletém finančním rámci na období 2021-2027
Související dokumenty EU: 8353/18, 8354/18

56/18 Usnadnění používání finančních informací pro účely boje proti závažné trestné činnosti (Dokument PDF, 661 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice o stanovení pravidel usnadňujících používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů
Související dokumenty EU: 8411/18

55/18 Balíček k právu obchodních společností (Dokument PDF, 699 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností, a k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení
Související dokumenty EU: 8560/18, 8561/18

54/18 Zajištění přístupu k elektronickým důkazům (Dokument PDF, 669 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o evropských předávacích a uchovávacích příkazech pro elektronické důkazy v trestních věcech a k návrhu směrnice, kterou se stanoví harmonizovaná pravidla pro jmenování právních zástupců za účelem shromažďování důkazů v trestním řízení
Související dokumenty EU: 8110/18, 8115/18

53/18 Boj proti dezinformacím na internetu (Dokument PDF, 655 KB)
Informační podklad ke sdělení Boj proti dezinformacím na internetu: evropský přístup
Související dokumenty EU: 8578/18

52/18 Zvýšení bezpečnosti průkazů totožnosti (Dokument PDF, 646 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o zvýšení bezpečnosti průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům vykonávajícím své právo na volný pohyb
Související dokumenty EU: 8175/18

51/18 Zlepšení dostupnosti dat v EU (Dokument PDF, 655 KB)
Informační podklad ke sdělení Směrem ke společnému evropskému datovému prostoru a k návrhu směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru
Související dokumenty EU: 8492/18, 8531/18

50/18 Umělá inteligence pro Evropu (Dokument PDF, 660 KB)
Informační podklad ke sdělení Umělá inteligence pro Evropu
Související dokumenty EU: 8507/18

49/18 Doporučení k národnímu programu reforem a konvergenčnímu programu ČR na rok 2018 (Dokument PDF, 641 KB)
Informační podklad k doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2018 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2018
Související dokumenty EU: 9194/18

48/18 Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2018 (Dokument PDF, 658 KB)
Informační podklad ke Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2018.
Související dokumenty EU: 8076/18

47/18 Regulace internetových zprostředkovatelských služeb (Dokument PDF, 645 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb
Související dokumenty EU: 8413/18

46/18 Druhá výroční zpráva o nástroji pro uprchlíky v Turecku (Dokument PDF, 683 KB)
Informační podklad ke sdělení - Druhá výroční zpráva o nástroji pro uprchlíky v Turecku
Související dokumenty EU: 7181/18

45/18 Nová politika pro spotřebitele (Dokument PDF, 747 KB)
Informační podklad ke: - sdělení Nová politika pro spotřebitele; - k návrhu směrnice o změně směrnice 93/13/EHS, směrnice 98/6/ES, směrnice 2005/29/ES a směrnice 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebitele; a - k návrhu směrnice o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů
Související dokumenty EU: 7875/18, 7876/18, 7877/18

44/18 Nekalé obchodní praktiky mezi podniky v potravinovém řetězci (Dokument PDF, 737 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci
Související dokumenty EU: 7809/18

43/18 Zdanění digitální ekonomiky (Dokument PDF, 664 KB)
Informační podklad k: - sdělení Čas zavést moderní, spravedlivou a účinnou normu v oblasti zdanění digitální ekonomiky; - návrhu směrnice, kterou se stanoví pravidla týkající se zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti; - návrhu směrnice o společném systému daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb; a - doporučení Komise týkající se zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti
Související dokumenty EU: 7418/18, 7419/18, 7420/18, 7421/18

42/18 Poplatky za přeshraniční platby v Unii (Dokument PDF, 656 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o změně nařízení (ES) č. 924/2009, pokud jde o některé poplatky za přeshraniční platby v Unii a poplatky za konverzi měny
Související dokumenty EU: 7844/18

41/18 Snižování úvěrů v selhání v Evropě (Dokument PDF, 687 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice o obsluhovatelích úvěrů, kupcích úvěrů a vymáhání kolaterálu, k návrhu nařízení o změně nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o minimální krytí ztrát z nevýkonných expozic, a ke sdělení Druhá zpráva o pokroku při snižování úvěrů v selhání v Evropě
Související dokumenty EU: 7403/18, 7407/18, 7410/18

40/18 Uvádění prekurzorů výbušnin na trh (Dokument PDF, 715 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání
Související dokumenty EU: 8342/18

39/18 Akční plán o vojenské mobilitě (Dokument PDF, 639 KB)
Informační podklad ke společnému sdělení Akční plán o vojenské mobilitě
Související dokumenty EU: 7633/18

38/18 Rámec EU pro postoupení pohledávek (Dokument PDF, 660 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o právu rozhodném pro účinky postoupení pohledávek na třetí strany a ke sdělení o právu rozhodném pro majetkové účinky transakcí s cennými papíry
Související dokumenty EU: 7222/18, 7358/18

37/18 Dokončení unie kapitálových trhů (Dokument PDF, 675 KB)
Informační podklad ke sdělení Dokončení unie kapitálových trhů do roku 2019
Související dokumenty EU: 7219/18

36/18 Akční plány EU pro oblast financí (Dokument PDF, 686 KB)
Informační podklad ke sdělení Akční plán: financování udržitelného růstu a ke sdělení Akční plán pro finanční technologie
Související dokumenty EU: 7216/18, 7217/18

35/18 Balíček v oblasti sociální spravedlnosti (Dokument PDF, 668 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti, ke sdělení o monitorování provádění evropského pilíře sociálních práv a k návrhu doporučení o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně
Související dokumenty EU: 7203/18, 7411/18, 7416/18

34/18 Aktualizace společné vízové politiky (Dokument PDF, 710 KB)
Informační podklad ke sdělení o přizpůsobení společné vízové politiky novým výzvám a k návrhu na změnu nařízení o kodexu Společenství o vízech
Související dokumenty EU: 7172/18, 7173/18

33/18 Rámec EU pro kryté dluhopisy (Dokument PDF, 691 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad nimi a k návrhu na změnu nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o expozice v krytých dluhopisech
Související dokumenty EU: 7064/18, 7066/18

32/18 Skupinové financování pro podniky (Dokument PDF, 668 KB)
Informační podklad k návrhu na změnu směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a k návrhu nařízení o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky
Související dokumenty EU: 7048/18, 7049/18

31/18 Přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování (Dokument PDF, 708 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování a k návrhu na změnu směrnic 2009/65/ES a 2011/61/EU, pokud jde o přeshraniční distribuci fondů kolektivního investování
Související dokumenty EU: 6987/18, 6988/18

30/18 Zpráva o České republice 2018 (Dokument PDF, 672 KB)
Informační podklad k pracovnímu dokumentu Zpráva o České republice 2018, který doprovází sdělení Komise Evropský semestr 2018
Související dokumenty EU: 6356/18

29/18 Hodnocení zdravotnických technologií (Dokument PDF, 698 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o hodnocení zdravotnických technologií
Související dokumenty EU: 5844/18

28/18 Hodnocení programu Erasmus+ v polovině období (Dokument PDF, 651 KB)
Informační podklad ke zprávě o hodnocení programu Erasmus+ na období 2014-2020 v polovině období
Související dokumenty EU: 5820/18

27/18 Evropská strategie pro plasty (Dokument PDF, 647 KB)
Informační podklad ke sdělení Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství
Související dokumenty EU: 5477/18

26/18 Klíčové kompetence pro celoživotní učení (Dokument PDF, 677 KB)
Informační podklad k návrhu doporučení o klíčových kompetencích pro celoživotní učení
Související dokumenty EU: 5464/18

25/18 Podpora společných hodnot, inkluzivního vzdělávání a evropského rozměru ve výuce (Dokument PDF, 665 KB)
Informační podklad k návrhu doporučení o podpoře společných hodnot, inkluzivního vzdělávání a evropského rozměru ve výuce
Související dokumenty EU: 5462/18

24/18 Akční plán digitálního vzdělávání (Dokument PDF, 664 KB)
Informační podklad ke sdělení o akčním plánu digitálního vzdělávání
Související dokumenty EU: 5459/18

23/18 Balíček k volnému pohybu zboží (Dokument PDF, 731 KB)
Informační podklad ke: - sdělení o balíčku týkajícím se zboží, - návrhu nařízení o pravidlech a postupech pro dosažení souladu s harmonizačními právními předpisy EU týkajícími se výrobků a vymáhání těchto předpisů, - návrhu nařízení o vzájemném uznávání zboží zákonně uváděného na trh v jiném členském státě
Související dokumenty EU: 15950/17, 15965/17, 16016/17

22/18 Zlepšení uplatňování a prosazování práv duševního vlastnictví (Dokument PDF, 741 KB)
Informační podklad ke sdělení o vyváženém systému vymáhání práv duševního vlastnictví, sdělení o stanovení přístupu EU k patentům, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem, a sdělení o pokynech k některým aspektům směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví
Související dokumenty EU: 15313/17, 15314/17, 15315/17

21/18 Rámec pro interoperabilitu informačních systémů EU (Dokument PDF, 704 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o rámci pro interoperabilitu informačních systémů EU (v oblasti hranic a víz) a k návrhu nařízení o rámci pro interoperabilitu informačních systémů EU (v oblasti policejní a soudní spolupráce, azylu a migrace)
Související dokumenty EU: 15119/17, 15729/17

20/18 Boj proti nezákonnému obsahu online (Dokument PDF, 680 KB)
Informační podklad ke sdělení o boji proti nezákonnému obsahu online
Související dokumenty EU: 12879/17

19/18 Jakost pitné vody (Dokument PDF, 662 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice o jakosti vody určené k lidské spotřebě
Související dokumenty EU: 5846/18

18/18 Třináctá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní unii (Dokument PDF, 657 KB)
Informační podklad ke sdělení Třináctá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní unii
Související dokumenty EU: 5661/18

17/18 Sazby DPH (Dokument PDF, 649 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty
Související dokumenty EU: 5335/18

16/18 Zvláštní režim DPH pro malé podniky (Dokument PDF, 653 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky
Související dokumenty EU: 5334/18

15/18 Nebezpečí porušení zásady právního státu v Polsku (Dokument PDF, 794 KB)
Informační podklad k návrhu rozhodnutí o zjištění zřejmého nebezpečí vážného porušení zásady právního státu Polskou republikou
Související dokumenty EU: 16007/17

14/18 Druhý balíček mobility (Dokument PDF, 723 KB)
Informační podklad ke: - sdělení o dosažení nízkoemisní mobility, - návrhu nařízení o výkonnostních emisních normách pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla (přepracované znění), - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 92/106/EHS o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy, - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy, - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2009/33/EU o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel a - sdělení o širším využívání alternativních paliv – Akční plán pro zavádění infrastruktury pro alternativní paliva
Související dokumenty EU: 14183/17, 14184/17, 14213/17, 14215/17, 14217/17, 14333/17

13/18 Transparentní a předvídatelné pracovní podmínky v Evropské unii (Dokument PDF, 653 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii
Související dokumenty EU: 16018/17

12/18 Zlepšení vojenské mobility v EU (Dokument PDF, 682 KB)
Informační podklad ke společnému sdělení Jak zlepšit vojenskou mobilitu v Evropské unii
Související dokumenty EU: 14237/17

11/18 Evropský program pro migraci a budoucí podoba migrační politiky EU (Dokument PDF, 726 KB)
Informační podklad ke sdělení o naplňování evropského programu pro migraci, zprávě o pokroku evropského programu pro migraci a sdělení Příspěvek Komise k diskuzi vedoucích představitelů EU na téma dalšího postupu, pokud jde o vnitřní a vnější rozměr migrace
Související dokumenty EU: 12702/17, 14473/17, 15574/17

10/18 Dokončení hospodářské a měnové unie (Dokument PDF, 748 KB)
Informační podklad ke: - sdělení o dalších krocích k dokončení hospodářské a měnové unie, - sdělení o nových rozpočtových nástrojích pro stabilní eurozónu v rámci EU, - sdělení o evropském ministrovi hospodářství a financí, - návrhu směrnice o pravidlech pro posílení rozpočtové odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských státech, - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2017/825 za účelem navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle, - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o evropských strukturálních a investičních fondech a - návrhu nařízení o zřízení Evropského měnového fondu
Související dokumenty EU: 15566/17, 15653/17, 15654/17, 15655/17, 15660/17, 15663/17, 15664/17

9/18 Volný pohyb neosobních údajů v EU (Dokument PDF, 686 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o rámci pro volný pohyb neosobních údajů v Evropské unii.
Související dokumenty EU: 12244/17

8/18 Budoucnost společné zemědělské politiky (Dokument PDF, 692 KB)
Informační podklad ke sdělení Budoucnost potravinářství a zemědělství.
Související dokumenty EU: 14977/17

7/18 Kybernetická bezpečnost pro EU (Dokument PDF, 683 KB)
Informační podklad ke společnému sdělení Odolnost, odrazování a obrana: budování silné kybernetické bezpečnosti pro EU a k návrhu nařízení o agentuře ENISA, Evropské agentuře pro kybernetickou bezpečnost, a zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 a o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií.
Související dokumenty EU: 12183/17, 12211/17

6/18 Minimální základní sazba DPH (Dokument PDF, 634 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o povinnost dodržovat minimální základní sazbu.
Související dokumenty EU: 15904/17

5/18 Mechanismus civilní ochrany v EU (Dokument PDF, 671 KB)
Informační podklad k návrhu rozhodnutí, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie, a ke sdělení o lepším zvládání katastrof v EU: rescEU - Solidarita a odpovědnost
Související dokumenty EU: 14883/17, 14884/17

4/18 Schengen: dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic (Dokument PDF, 719 KB)
Informační podklad ke sdělení o ochraně a posílení Schengenu a k návrhu nařízení o změně nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic.
Související dokumenty EU: 12723/17, 12878/17

3/18 Budoucí podoba obchodní politiky EU a zahraniční investice (Dokument PDF, 711 KB)
Informační podklad ke: - sdělení Vyrovnaná a progresivní obchodní politika k využití potenciálu globalizace - doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o úmluvě o zřízení mnohostranného soudu pro urovnávání sporů z investic, - doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Novým Zélandem, - doporučení pro rozhodnutí Rady o zmocnění k zahájení jednání o dohodě o volném obchodu s Austrálií, - návrhu nařízení, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie, a - sdělení Vstřícnost vůči přímým zahraničním investicím a současná ochrana základních zájmů
Související dokumenty EU: 12131/17, 12135/17, 12137/17, 12165/17, 12168/17, 12217/17

2/18 Evropský semestr 2018 (Dokument PDF, 663 KB)
Informační podklad ke sdělení o roční analýze růstu na rok 2018 a ke společné zprávě o zaměstnanosti.
Související dokumenty EU: 14812/17, 14826/17

1/18 Společná pravidla pro vnitřní trh se zemním plynem (Dokument PDF, 707 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem.
Související dokumenty EU: 14204/17

47/17 Prohloubení hospodářské a měnové unie (Dokument PDF, 698 KB)
Informační podklad k diskusnímu dokumentu o prohloubení hospodářské a měnové unie
Související dokumenty EU: 9940/17

46/17 Evropský obranný fond a budoucnost evropské obrany (Dokument PDF, 676 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise o vzniku Evropského obranného fondu a k diskusnímu dokumentu o budoucnosti evropské obrany
Související dokumenty EU: 10164/17, 10165/17

45/17 Program rozvoje evropského obranného průmyslu (Dokument PDF, 639 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU
Související dokumenty EU: 10589/17

44/17 Silniční balíček I (Dokument PDF, 730 KB)
Informační podklad ke: - sdělení Komise - Evropa v pohybu - Agenda pro sociálně spravedlivý přechod na čistou, konkurenceschopnou a propojenou mobilitu pro všechny; - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví; - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží; a - návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel
Související dokumenty EU: 9668/17, 9669/17, 9939/17, 9967/17

43/17 Silniční balíček II (Dokument PDF, 699 KB)
Informační podklad k: - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly; - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, pokud jde o jistá ustanovení o zdanění vozidel; a - návrhu směrnice o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (přepracované znění)
Související dokumenty EU: 9672/17, 9673/17, 10175/17

42/17 Silniční balíček – pracovněprávní a sociální aspekty (Dokument PDF, 844 KB)
Informační podklad k: - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů; a - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU
Související dokumenty EU: 9670/17, 9671/17

41/17 Ochrana migrujících dětí (Dokument PDF, 634 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise Ochrana migrujících dětí
Související dokumenty EU: 8297/17

40/17 Evropský pilíř sociálních práv (Dokument PDF, 660 KB)
Informační podklad k: - sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Vytvoření evropského pilíře sociálních práv; a - návrhu Interinstitucionálního vyhlášení evropského pilíře sociálních práv
Související dokumenty EU: 8637/17, 8693/17

39/17 Zlepšení vymáhání a uplatňování práva EU v oblasti vnitřního trhu (Dokument PDF, 716 KB)
Informační podklad k: - návrhu nařízení, kterým se stanoví podmínky a postup, jímž může Komise požadovat, aby jí podniky a sdružení podniků poskytly informace týkající se vnitřního trhu a souvisejících oblastí; - návrhu nařízení, kterým se zřizuje jednotná digitální brána pro poskytování informací, postupů, asistenčních služeb a služeb pro řešení problémů
Související dokumenty EU: 8765/17, 8838/17

38/17 Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2017 (Dokument PDF, 634 KB)
Informační podklad k doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2017 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2017
Související dokumenty EU: 9234/17

37/17 Sociální rozměr Evropy (Dokument PDF, 631 KB)
Informační podklad k diskusnímu dokumentu o sociálním rozměru Evropy
Související dokumenty EU: 8717/17

36/17 Zlepšení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob (Dokument PDF, 660 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU a ke sdělení Komise – Iniciativa na podporu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem pracujících rodičů a pečujících osob
Související dokumenty EU: 8631/17, 8633/17

35/17 Využití potenciálu globalizace (Dokument PDF, 698 KB)
Informační podklad k diskusnímu dokumentu o využití potenciálu globalizace
Související dokumenty EU: 9075/17

34/17 Změna způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Dokument PDF, 672 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 182/2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí
Související dokumenty EU: 7804/17

33/17 Posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech (Dokument PDF, 691 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech tak, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu
Související dokumenty EU: 7621/17

32/17 Migrace na trase přes centrální Středomoří (Dokument PDF, 662 KB)
Informační podklad ke společnému sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Migrace na trase přes centrální Středomoří: řízení toků, záchrana životů
Související dokumenty EU: 5684/17

31/17 Doporučení ke zvýšení efektivity navracení (Dokument PDF, 652 KB)
Informační podklad k doporučení Komise ze dne 7. 3. 2017 ke zvýšení efektivity navracení při provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES
Související dokumenty EU: 6949/17

30/17 Druhá zpráva o zajištění plné operativnosti Evropské pohraniční a pobřežní stráže (Dokument PDF, 662 KB)
Informační podklad ke druhé zprávě Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě o zajištění plné operativnosti Evropské pohraniční a pobřežní stráže
Související dokumenty EU: 6945/17

29/17 Pátá zpráva o pokroku dosaženém při provádění prohlášení EU a Turecka (Dokument PDF, 635 KB)
Informační podklad ke zprávě Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Pátá zpráva o pokroku dosaženém při provádění prohlášení EU a Turecka
Související dokumenty EU: 6925/17

28/17 Základní prvky strategie EU pro Sýrii (Dokument PDF, 635 KB)
Informační podklad ke společnému sdělení Evropskému parlamentu a Radě – Základní prvky strategie EU pro Sýrii
Související dokumenty EU: 7377/17

27/17 Právo EU: lepší výsledky díky lepšímu uplatňování (Dokument PDF, 643 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise – Právo EU: lepší výsledky díky lepšímu uplatňování
Související dokumenty EU: 5743/17

26/17 Bílá kniha o budoucnosti Evropy (Dokument PDF, 694 KB)
Informační podklad k bílé knize o budoucnosti Evropy - Úvahy a scénáře pro EU27 v roce 2025
Související dokumenty EU: 6952/17

25/17 Zpráva o České republice 2017 (Dokument PDF, 656 KB)
Informační podklad k pracovnímu dokumentu útvarů Komise - Zpráva o České republice 2017 - Průvodní dokument ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance a Euroskupině - Evropský semestr 2017: posouzení pokroku ve strukturálních reformách a v předcházení a nápravě makroekonomické nerovnováhy a výsledky hloubkových přezkumů strukturálních reforem podle nařízení (EU) č. 1176/2011
Související dokumenty EU: 6540/17

24/17 Energetické využití odpadů (Dokument PDF, 723 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Úloha výroby energie z odpadů v oběhovém hospodářství
Související dokumenty EU: 5801/17

23/17 Přezkum provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí (Dokument PDF, 679 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Přezkum provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí: společné výzvy a jak sjednotit úsilí za účelem dosažení lepších výsledků
Související dokumenty EU: 5967/17

22/17 Zimní energetický balíček – 2. část (Dokument PDF, 725 KB)
Informační podklad k: - návrhu nařízení o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované znění); - návrhu nařízení, kterým se zřizuje Agentura EU pro spolupráci energetických regulačních orgánů (přepracované znění); - návrhu směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (přepracované znění); - návrhu nařízení o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny a o zrušení směrnice 2005/89/ES
Související dokumenty EU: 15135/16, 15149/16, 15150/16, 15151/16

21/17 Zimní energetický balíček – 1. část (Dokument PDF, 747 KB)
Informační podklad ke: - sdělení Komise – Čistá energie pro všechny Evropany; - návrhu nařízení o správě energetické unie, kterým se mění směrnice 94/22/ES, směrnice 98/70/ES, směrnice 2009/31/ES, nařízení (ES) č. 663/2009, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnice 2009/73/ES, směrnice Rady 2009/119/ES, směrnice 2010/31/EU, směrnice 2012/27/EU, směrnice 2013/30/EU a směrnice Rady (EU) 2015/652 a ruší nařízení (EU) č. 525/2013; - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti; - návrhu směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění)
Související dokumenty EU: 15090/16, 15091/16, 15120/16, 15172/16

20/17 Přizpůsobení platných předpisů EU nové úpravě pravomoci Komise přijímat akty v přenesené pravomoci podle Lisabonské smlouvy (Dokument PDF, 763 KB)
Informační podklad k: - návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článkům 290 a 291 Smlouvy o fungování Evropské unie a - návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se řada právních aktů v oblasti justice stanovujících použití regulativního postupu s kontrolou přizpůsobuje článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie
Související dokumenty EU: 5623/17, 5705/17

19/17 Ochrana osobních údajů (Dokument PDF, 736 KB)
Informační podklad k: - návrhu nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES; - návrhu nařízení o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích, kterým se ruší směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích); - sdělení Komise - Výměna a ochrana osobních údajů v globalizovaném světě
Související dokumenty EU: 5034/17, 5191/17, 5358/17

18/17 Zjednodušení podmínek pro poskytování služeb v rámci EU (Dokument PDF, 711 KB)
Informační podklad k: - návrhu směrnice o prosazování směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu, kterou se stanoví postup oznamování pro povolovací režimy a požadavky týkající se služeb a kterou se mění směrnice 2006/123/ES a nařízení (EU) č. 1024/2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu; - návrhu směrnice o testu přiměřenosti před přijetím nové právní úpravy povolání; - návrhu směrnice o právním a operačním rámci pro evropský elektronický průkaz služeb, který se zavádí nařízením ... [nařízení o ESC]; - návrhu nařízení, kterým se zavádí evropský elektronický průkaz služeb a související správní prostředky; - sdělení Komise o doporučeních k reformám v oblasti regulace odborných služeb
Související dokumenty EU: 5278/17, 5281/17, 5283/17, 5284/17, 5301/17

17/17 Dokončení reformy právního rámce pro finanční služby (Dokument PDF, 775 KB)
Informační podklad k: - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, kapitálové požadavky a požadavky na způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velkou angažovanost, požadavky na podávání zpráv a zveřejňování informací a o změnu nařízení (EU) č. 648/2012; - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud jde o subjekty vyjmuté z působnosti směrnice, finanční holdingové společnosti, smíšené finanční holdingové společnosti, odměňování, opatření a pravomoci v oblasti dohledu a opatření na zachování kapitálu; - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2014/59/EU o ozdravných postupech a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a směrnice 98/26/ES, směrnice 2002/47/ES, směrnice 2012/30/EU, směrnice 2011/35/EU, směrnice 2005/56/ES, směrnice 2004/25/ES a směrnice 2007/36/ES; - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2014/59/EU Evropského parlamentu a Rady, pokud jde o pořadí nezajištěných dluhových nástrojů v insolvenční hierarchii; - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 806/2014, pokud jde o schopnost absorbovat ztráty a schopnost rekapitalizace úvěrových institucí a investičních podniků
Související dokumenty EU: 14775/16, 14776/16, 14777/16, 14778/16, 14779/16

16/17 Rámec pro obnovu a řešení problémů ústředních protistran (Dokument PDF, 723 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o rámci pro obnovu a řešení problémů ústředních protistran a o změně nařízení (EU) č. 1095/2010, (EU) č. 648/2012 a (EU) 2015/2365
Související dokumenty EU: 14835/16

15/17 Koordinace systémů sociálního zabezpečení (Dokument PDF, 638 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004
Související dokumenty EU: 15642/16

14/17 Dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti (Dokument PDF, 673 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu
Související dokumenty EU: 15817/16

13/17 Akční plán pro posílení evropské reakce proti podvodům s cestovními doklady (Dokument PDF, 672 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise – Akční plán pro posílení evropské reakce proti podvodům s cestovními doklady
Související dokumenty EU: 15502/16

12/17 Boj proti praní peněz (Dokument PDF, 731 KB)
Informační podklad k: - návrhu směrnice o boji proti praní peněz prostředky trestního práva; - návrhu nařízení o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci majetku; - návrhu nařízení o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005
Související dokumenty EU: 15782/16, 15816/16, 15819/16

11/17 Zlepšení a rozšíření používání Schengenského informačního systému (SIS) (Dokument PDF, 666 KB)
Informační podklad k: - návrhu nařízení o používání Schengenského informačního systému pro navracení nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí; - návrhu nařízení o vytvoření, fungování a používání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti hraničních kontrol, kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014 a ruší nařízení (ES) č. 1987/2006; - návrhu nařízení o vytvoření, fungování a používání Schengenského informačního systému (SIS) v oblasti policejní spolupráce a soudní spolupráce v trestních věcech, kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014 a ruší nařízení (ES) č. 1986/2006, rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a rozhodnutí Komise 2010/261/EU
Související dokumenty EU: 15182/16, 15183/16, 15184/16

10/17 Zimní energetický balíček – 2. část (Dokument PDF, 710 KB)
Informační podklad k: - návrhu nařízení o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované znění); - návrhu nařízení, kterým se zřizuje Agentura EU pro spolupráci energetických regulačních orgánů (přepracované znění); - návrhu směrnice o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (přepracované znění); - návrhu nařízení o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny a o zrušení směrnice 2005/89/ES
Související dokumenty EU: 15135/16, 15149/16, 15150/16, 15151/16

9/17 Zimní energetický balíček – 1. část (Dokument PDF, 745 KB)
Informační podklad ke: - sdělení Komise – Čistá energie pro všechny Evropany; - návrhu nařízení o správě energetické unie, kterým se mění směrnice 94/22/ES, směrnice 98/70/ES, směrnice 2009/31/ES, nařízení (ES) č. 663/2009, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnice 2009/73/ES, směrnice Rady 2009/119/ES, směrnice 2010/31/EU, směrnice 2012/27/EU, směrnice 2013/30/EU a směrnice Rady (EU) 2015/652 a ruší nařízení (EU) č. 525/2013; - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti; - návrhu směrnice o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění)
Související dokumenty EU: 15090/16, 15091/16, 15120/16, 15172/16

8/17 Reforma předpisového rámce EU v oblasti elektronických komunikací (Dokument PDF, 864 KB)
Informační podklad k: - návrhu směrnice o evropském kodexu pro elektronické komunikace (přepracované znění); - návrhu nařízení, kterým se zakládá Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací; - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o internetové připojení v místních společenstvích; - sdělení o akčním plánu 5G pro Evropu; - sdělení o připojení pro konkurenceschopný jednotný digitální trh - na cestě k evropské gigabitové společnosti
Související dokumenty EU: 12252/16, 12257/16, 12259/16, 12279/16, 12364/16

7/17 Evropský obranný akční plán (Dokument PDF, 661 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise – Evropský obranný akční plán
Související dokumenty EU: 15160/16

6/17 Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže (Dokument PDF, 647 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise – Vzorová dohoda o postavení jednotek podle čl. 54 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1624 o Evropské pohraniční a pobřežní stráži
Související dokumenty EU: 15075/16

5/17 Rámce pro preventivní restrukturalizaci, druhá šance a opatření ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení (Dokument PDF, 690 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení o změně směrnice 2012/30/EU
Související dokumenty EU: 14875/16

4/17 Modernizace DPH pro přeshraniční elektronický obchod (Dokument PDF, 685 KB)
Informační podklad k: - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku; - návrhu prováděcího nařízení, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty; - návrhu nařízení, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty; - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty uplatňované na knihy, noviny a časopisy
Související dokumenty EU: 14820/16, 14821/16, 14822/16, 14823/16

3/17 Druhá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní unii (Dokument PDF, 662 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise – Druhá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní unii
Související dokumenty EU: 14617/16

2/17 Roční analýza růstu na rok 2017 (Dokument PDF, 649 KB)
Informační podklad ke: - sdělení Komise - Roční analýza růstu na rok 2017; - návrhu společné zprávy o zaměstnanosti
Související dokumenty EU: 14357/16, 14364/16

1/17 Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) (Dokument PDF, 670 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se zavádí Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a mění nařízení (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 a (EU) 2016/1624
Související dokumenty EU: 14082/16

28/16 Posilování bezpečnosti ve světě mobility (Dokument PDF, 662 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise – Posilování bezpečnosti ve světě mobility: Zdokonalování výměny informací v boji proti terorismu a pevnější vnější hranice
Související dokumenty EU: 12307/16

27/16 Posílení evropského systému kybernetické odolnosti (Dokument PDF, 684 KB)
Informační podklad ke sdělení o posílení evropského systému kybernetické odolnosti a podpoře konkurenceschopného a inovativního odvětví kybernetické bezpečnosti
Související dokumenty EU: 11013/16

26/16 Využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii (Dokument PDF, 642 KB)
Informační podklad k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii
Související dokumenty EU: 5814/16

25/16 Sedmá zpráva o relokaci a přesídlování (Dokument PDF, 670 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise – Sedmá zpráva o relokaci a přesídlování
Související dokumenty EU: 14369/16

24/16 Mimořádná podpora pro producenty mléka (Dokument PDF, 640 KB)
Informační podklad k nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších odvětvích živočišné výroby, a k nařízení Komise v přenesené pravomoci o poskytování podpory na snížení produkce mléka
Související dokumenty EU: 12046/16, 12048/16

23/16 Evropský fond pro udržitelný rozvoj (EFSD) (Dokument PDF, 649 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o Evropském fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD) a o zřízení záruky EFSD a záručního fondu EFSD
Související dokumenty EU: 12290/16

22/16 Systém daně z příjmů právnických osob v EU (Dokument PDF, 727 KB)
Informační podklad k: - sdělení o vytvoření spravedlivého, konkurenceschopného a stabilního systému daně z příjmů právnických osob v EU; - návrhu směrnice o společném základu daně z příjmů právnických osob (CCTB); - návrhu směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB); - návrhu směrnice o mechanismech řešení sporů v oblasti dvojího zdanění v EU; - návrhu směrnice, kterou se mění směrnice (EU) 2016/1164, pokud jde o hybridní nesoulady s účastí třetích zemí
Související dokumenty EU: 13729/16, 13730/16, 13731/16, 13732/16, 13733/16

21/16 Pracovní program Komise na rok 2017 (Dokument PDF, 710 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Pracovní program Komise na rok 2017: Vytváření Evropy, která ochraňuje, posiluje a brání
Související dokumenty EU: 13668/16

20/16 Reforma předpisového rámce EU v oblasti autorského práva (Dokument PDF, 729 KB)
Informační podklad k: - návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu; - návrhu nařízení, kterým se stanoví pravidla pro výkon autorského práva a souvisejících práv použitelná na určité online přenosy vysílacích organizací a další přenosy televizních a radiových programů; - návrhu nařízení o přeshraniční výměně mezi Evropskou unií a třetími zeměmi kopií v dostupných formátech některých děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a souvisejícími právy ve prospěch osob, které jsou slepé, zrakově postižené nebo postižené jiným způsobem, který jim znemožňuje číst písmo; - návrhu směrnice o některých povolených užitích děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a souvisejícími právy ve prospěch osob, které jsou slepé, zrakově postižené nebo postižené jiným způsobem, který jim znemožňuje číst písmo, a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti; - sdělení o podpoře spravedlivé, efektivní a konkurenceschopné ekonomiky orientované na autorské právo na jednotném digitálním trhu.
Související dokumenty EU: 12253/16, 12254/16, 12258/16, 12264/16, 12270/16

19/16 Revize víceletého finančního rámce 2014-2020 (Dokument PDF, 689 KB)
Informační podklad ke sdělení o přezkumu/revizi víceletého finančního rámce na období 2014-2020 v polovině období: rozpočet EU zaměřený na výsledky a k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020
Související dokumenty EU: 12183/16, 12184/16

18/16 Výroční zprávy za rok 2015 o subsidiaritě a proporcionalitě a o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty (Dokument PDF, 683 KB)
Související dokumenty EU: 11889/16, 11890/16

17/16 Sdělení k návrhu změny směrnice o vysílání pracovníků s ohledem na zásadu subsidiarity (Dokument PDF, 651 KB)
Informační podklad ke sdělení o návrhu směrnice, kterou se mění směrnice o vysílání pracovníků, s ohledem na zásadu subsidiarity
Související dokumenty EU: 11529/16

16/16 Příslušnost a uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti (Dokument PDF, 708 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (přepracované znění)
Související dokumenty EU: 10767/16

15/16 Předcházení využívání finančního systému k praní peněz a financování terorismu (Dokument PDF, 640 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/101/ES
Související dokumenty EU: 10678/16

14/16 Opatření rámcové strategie pro energetickou unii (Dokument PDF, 714 KB)
Informační podklad - Návrh nařízení o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021-2030 - Návrh nařízení o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 - Sdělení o evropské strategii pro nízkoemisní mobilitu - Sdělení o urychlení přechodu EU na nízkouhlíkovou ekonomiku
Související dokumenty EU: 11333/16, 11483/16, 11494/16, 11522/16

13/16 Reforma společného azylového systému EU II (Dokument PDF, 675 KB)
Informační podklad - Návrh nařízení, kterým se zřizuje rámec Unie pro znovuusídlování a mění nařízení (EU) č. 516/2014 - Návrh nařízení o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany a o změně směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty - Návrh nařízení o zavedení společného postupu pro mezinárodní ochranu v Unii a o zrušení směrnice 2013/32/EU - Návrh směrnice stanovující normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (přepracované znění)
Související dokumenty EU: 11313/16, 11316/16, 11317/16, 11318/16

12/16 Uvolnění prostředků k řešení migrační krize (Dokument PDF, 599 KB)
Informační podklad k návrhu rozhodnutí o uvolnění prostředků z nástroje pružnosti za účelem financování okamžitých rozpočtových opatření k řešení probíhající migrační, uprchlické a bezpečnostní krize
Související dokumenty EU: 10764/16

11/16 Akční plán pro integraci státních příslušníků třetích zemí (Dokument PDF, 625 KB)
Informační podklad ke sdělení - Akční plán pro integraci státních příslušníků třetích zemí
Související dokumenty EU: 10022/16

10/16 Nový rámec pro partnerství se třetími zeměmi v Evropském programu o migraci (Dokument PDF, 672 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské investiční bance o zřízení nového rámce pro partnerství se třetími zeměmi v Evropském programu o migraci
Související dokumenty EU: 10014/16

9/16 Vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí (Dokument PDF, 640 KB)
Informační podklad k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysoce odborné dovednosti
Související dokumenty EU: 10012/16

8/16 Legislativní balíček ke stimulaci přeshraničního elektronického obchodu (Dokument PDF, 714 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o řešení zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na vnitřním trhu kvůli státní příslušnosti, místu bydliště či místu usazení zákazníků; návrhu nařízení o službách přeshraničního dodávání balíků; a sdělení Komplexní přístup ke stimulaci přeshraničního elektronického obchodu pro evropské občany a podniky
Související dokumenty EU: 9610/16, 9611/16, 9706/16

7/16 Návrh nařízení o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (Dokument PDF, 675 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele
Související dokumenty EU: 9565/16

6/16 Třetí zpráva o pokroku Turecka při plnění požadavků plánu na uvolnění vízového režimu (Dokument PDF, 614 KB)
Informační podklad ke Zprávě Komise Evropskému parlamentu a Radě - Třetí zpráva o pokroku Turecka při plnění požadavků plánu na uvolnění vízového režimu
Související dokumenty EU: 8728/16

5/16 Reforma společného azylového systému EU (Dokument PDF, 744 KB)
Informační podklad k dokumentům: - Návrh nařízení, kterým se stanoví kritéria a mechanismy určující členský stát odpovědný za posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané v některém členském státě příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti - Návrh nařízení o Agentuře Evropské unie pro azyl a o zrušení nařízení (EU) č. 439/2010 - Návrh nařízení o zřízení systému "Eurodac" pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení č. 604/2013 pro identifikaci ilegálního pobytu státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti, a pro podávání žádostí orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva
Související dokumenty EU: 8715/16, 8742/16, 8765/16

4/16 Vízová povinnost příslušníků třetích zemí při překračování vnějších hranic EU (Dokument PDF, 655 KB)
Informační podklad k návrhům nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterými se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni
Související dokumenty EU: 8670/16, 8671/16, 8727/16

3/16 Dočasná ochrana vnitřních hranic (Dokument PDF, 690 KB)
Informační podklad k návrhu prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se stanoví doporučení pro dočasnou ochranu vnitřních hranic v mimořádných situacích ohrožujících celkové fungování schengenského prostoru
Související dokumenty EU: 8294/16

2/16 Naplňování Evropského programu pro bezpečnost (Dokument PDF, 698 KB)
Informační podklad ke sdělení Komise Naplňování Evropského programu pro bezpečnost v zájmu boje proti terorismu a položení základů účinné a skutečné bezpečnostní unie
Související dokumenty EU: 8128/16

1/16 Systém vstupu/výstupu (EES) (Dokument PDF, 697 KB)
Informační podklad k návrhu nařízení, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států Evropské unie, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008 a nařízení (EU) č. 1077/2011, a k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu (EES)
Související dokumenty EU: 7675/16, 7676/16

0/0 Regulace internetových zprostředkovatelských služeb
ISP (příhlásit)