Dokument EU 13732/16

Proposal for a Council Directive on Double Taxation Dispute Resolution Mechanisms in the European Union - Návrh směrnice Rady o mechanismech řešení sporů v oblasti dvojího zdanění v Evropské unii
/kód dokumentu 13732/16, COM(2016) 686 final, 2016/0338 (CNS)/ISP (příhlásit)