Dokument EU 9389/20

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Cesta ke klimaticky neutrálnímu hospodářství: strategie EU pro integraci energetického systému
/kód dokumentu 9389/20, COM(2020) 299 final/ISP (příhlásit)