Dokument EU 9355/18

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení rámce pro usnadnění udržitelných investic
/kód dokumentu 9355/18, COM(2018) 353 final, 2018/0178 (COD)/ISP (příhlásit)