Dokument EU 8417/19

Sdělení Komise - Efektivnější a demokratičtější rozhodování v politice EU v oblasti energetiky a klimatu
/kód dokumentu 8417/19, COM(2019) 177 final/ISP (příhlásit)