Dokument EU 10648/20

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o strategickém výhledu z roku 2020 - Strategický výhled - Zmapování cesty k odolnější Evropě
/kód dokumentu 10648/20, COM(2020) 493 final/ISP (příhlásit)