Dokument EU 9357/18

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on disclosures relating to sustainable investments and sustainability risks and amending Directive (EU) 2016/2341 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zveřejňování informací týkajících se udržitelných investic a rizik pro udržitelnost, kterým se mění směrnice (EU) 2016/2341
/kód dokumentu 9357/18, COM(2018) 354 final, 2018/0179 (COD)/ISP (příhlásit)