Dokument EU 10151/18

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz
/kód dokumentu 10151/18, COM(2018) 473 final, 2018/0249 (COD)/ISP (příhlásit)