Dokument EU 8367/18

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropské maloobchodní odvětví pro 21. století
/kód dokumentu 8367/18, COM(2018) 219 final/ISP (příhlásit)