prohlidka

Oddělení zajišťuje aktivní komunikaci směrem k odborné i laické veřejnosti, která má přispět k pochopení významu Parlamentu a jeho fungování. Připravuje publikace a informační materiály s parlamentní tématikou. Pro zájemce o parlamentní problematiku připravuje oddělení vzdělávací semináře.
Společným cílem aktivit oddělení je snaha o zajištění maximálního množství informací o českém parlamentarismu, jeho vývoji, historii sídla Poslanecké sněmovny, ale i o aktuálních otázkách, které se parlamentního života dotýkají.

Více informací


Činnost

 Oddělení komunikace a vzdělávání připravilo ucelenou řadu tištěných materiálů o činnosti Parlamentu v českém, anglickém, francouzském, německém a ruském jazyce. Dalšími produkty jsou například krátký film o vývoji a úloze Parlamentu a interaktivní elektronická prezentace Poslanecké sněmovny. Publikace OKV Tyto materiály je možné získat v Informačním středisku Poslanecké sněmovny v Paláci Smiřických na Malostranském náměstí.

Informační středisko Poslanecké sněmovny

Informační středisko se nachází v přízemí paláce Smiřických na Malostranském náměstí. Pracovníci Kanceláře Poslanecké sněmovny zde poskytují informace, které se týkají aktuálního dění v Poslanecké sněmovně a obecně také jejích funkcí a orgánů.ISP (příhlásit)