Dokument EU 14821/16

Návrh prováděcího nařízení Rady, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
/kód dokumentu 14821/16, COM(2016) 756 final, 2016/0372 (NLE)/ISP (příhlásit)