Dokument EU 9292/18

Návrh doporučení Rady o podpoře automatického vzájemného uznávání vysokoškolských diplomů a osvědčení o vyšším sekundárním vzdělání a výsledků období studia v zahraničí
/kód dokumentu 9292/18, COM(2018) 270 final, 2018/0126 (NLE)/ISP (příhlásit)