Dokument EU 7680/19

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru - Strategický přístup Evropské unie k léčivým přípravkům v životním prostředí
/kód dokumentu 7680/19, COM(2019) 128 final/ISP (příhlásit)