Dokument EU 13729/16

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Building a fair, competitive and stable corporate tax system for the EU - Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Vytvoření spravedlivého, konkurenceschopného a stabilního systému daně z příjmů právnických osob v EU
/kód dokumentu 13729/16, COM(2016) 682 final/ISP (příhlásit)