Dokument EU 12183/16

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě - Přezkum/revize víceletého finančního rámce na období 2014–2020 v polovině období: rozpočet EU zaměřený na výsledky
/kód dokumentu 12183/16, COM(2016) 603 final/ISP (příhlásit)