Dokument EU 14822/16

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty
/kód dokumentu 14822/16, COM(2016) 755 final, 2016/0371 (CNS)/ISP (příhlásit)